VÄRLDENS LJUS – Vi vill nå EN MILJON i VÄSTVÄRLDEN under 2018!

Det är verkligen dags att nå européer och västerlänningar, inte minst skandinaver, med evangelium. Världens Ljus-kampanjen och det 44-sidiga häftet Världens Ljus handlar just om detta. Personliga vittnesbörd är jätteviktiga, men evangeliet måste också presenteras med biblisk substans, utan hot och fördömelse. Jesus kom inte för att döma världen och det gör inte vi heller. Traktater med budskap att du tillhör djävulen, och är ett hjärtslag från helvetet, såvida du inte snabbt ber en frälsningsbön, kan få ett visst gensvar, men är otillräckliga och ofta skadliga. Jesu drog folk till sig genom
kärlek, medan budskap om helvetet och djävulen var reserverat för självrättfärdiga fariséer.

Ibland presenteras evangeliet mer juridiskt än relationsbaserat. Gud beskrivs som en stram och straffande domare, och Jesu död som en juridisk transaktion. Ofta följs detta av en inbjudan att leva efter de Tio Bud-orden, trots att budorden inte förmår att åstadkomma rättfärdighet. Istället väcker de synd och onda begär till liv (Rom 7:8). Visst är budorden heliga, rättfärdiga och fullkomliga, men de gör oss inte rättfärdiga. Vi märker detta när exempelvis en förälder säger, ”du får inte”, för då väcks lusten att göra just det som barnet förmanades att inte göra. Evangeliet är inte en juridisk affärsöverenskommelse där Jesus betalar Fadern för syndernas förlåtelse. Nej, det handlar om en upprättad relation med Gud, som leder till ett rättfärdigt liv.

Många troende känner det jobbigt att berätta om sin tro. Ibland hör jag, ”jag vill inte pracka min tro på andra”. Johannes skrev att Jesus är det ”sanna ljuset” för alla människor; evangeliet är alltså inte min personliga tro, jag äger den inte. Tron på Jesus är för alla, och det är en förmån, inte en börda, att förmedla den till alla.

I många år vädjade jag till troende att bli själavinnare, att ”vi måste nå ut”. Jag inser nu att något var grundläggande felaktigt i detta. Om vi måste bönfalla troende att berätta om sin tro, är det tecken på att vi inte har upptäckt hur goda de goda nyheterna verkligen är. Evangeliet är de bästa nyheterna någonsin, men om vi inte ser det så, varför skulle vi då vilja dela det med andra?

Häftet Världens Ljus kan leda till ett återupptäckande av evangeliet för kristna, och för icke troende blir det en möjlighet att upptäcka att Gud är precis som Jesus Kristus, full av nåd och kärlek.

Kärleken är startpunkten

 #1. Allt började i Kärlek. Innan världen skapades, fanns Gud och Gud är kärlek. Den kärleksfulla Tre-enigheten – Fader, Sonen och Helige Ande – talade de skapande orden; Låt oss göra människor till vår avbild. Just på grund av att vi är skapade av en kärleksfull Gud har vi en djup längtan att bli älskade och att älska.

#2. Kärleken förkastades. Syndens kärna är att förkasta den kärlek som vi var avsedda för, och det skedde när Adam och Eva syndade i Edens lustgård.

#3. Kärleken glömdes. Århundraden passerade och mörkret i det mänskliga sinnet blev så totalt att Guds kärlek glömdes bort. När Jesus kom var mörkret fullständigt; Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd (Joh 1:18).

#4. Jesus visade att Gud är kärlek. Jesus upplyser förmörkade sinnen om vem Gud är; den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9). Hebreerbrevet säger, Jesus är återskenet av Guds person, och Paulus noterar: I Jesus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol 2:9).

Jesu blod – varför?

Kristna kan bli så hemtama med begrepp som Jesu blod och Jesu död, att de aldrig funderar över detta, men det är inte lika självklart för icke troende. Den hedniska tanken är att blodsoffer blidkar en vred gud, eller att Gud kräver detta. Jesaja beskriver detta hedniska tänkande angående Jesus; men vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad (Jes 53: 4). Men de hade fel, och många (även kristna) har fortfarande fel – Jesus var inte slagen av Gud. Jesaja ger den faktiska situationen i nästa vers, men han var sargad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningar (Jes 53:5). Jesus dog, inte för att tillfredsställa en vred Gud, utan för våra synder. Han var inte slagen av Gud, nej onda människor naglade Jesus vid korset.

Det finns inte något skriftställe som stöder tanken att Jesu död var för att blidka en vred Gud. Hela skriften vittnar samstämmigt; Jesu blod renar våra synder. Han själv är offer för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens (1 Joh 2:2). Petrus skrev: Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten” (1 Pet 2:24).

  • Gud behövde inte Jesu död för att älska oss – Gud har alltid älskat människan. Vi behövde Jesu död för
    att bättre förstå Guds kärlek.
  • Jesu blod var inte en betalning till Gud, eftersom Gud inte krävde betalning. Jesu blod gavs för att rena oss från synd, skam, skuld och fördömelse.
  • Gud behövde inte bli försonad med oss, eftersom han inte hade någon illvilja mot oss. Vi behövde bli     försonade med Gud genom Jesu Kristi död.

Djupet i denna sanning är nästan för stort för att sätta ord på, men låt mig försöka: Gud – som är det eviga förrådshuset av Agape kärlek – utgöt sin kärlek genom blodet som rann genom Jesu öppna sår, för att ge förlåtelse och nytt liv till alla.

Vad blir då vårt budskap till mänskligheten? Jo, samma budskap som Jesus gav till den lame mannen – din synd är förlåten! Nattvard är en väsentlig del av den kristnes liv för den påminner ytterligare om denna förlåtande kärlek, Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse (Matt 26: 28).

Varför uppstod Jesus?

Korset är oerhört viktigt, men utan uppståndelsen finns ingen frälsning; Om inte Kristus är uppstånden, då vore din tro meningslös, du skulle vara kvar i dina synder (1 Kor 15:17). Vad hände egentligen i uppståndelsen och varför är den så viktig?

Hades, ofta översatt helvete i vår Bibel, var ordet för Dödens Rike i grekisk kultur. För att träda in i Hades måste man dö; den fysiska döden var alltså biljetten till Hades.  Därför måste Jesus dö – han skulle till helvetet för att besegra synd och död. Döden skulle uppslukas av livet; Du död var är din seger? Du helvete var är din udd? (1 Kor 15:55). Jesus sa också, Jag har nycklar till döden och helvetet (Upp 1:18).

Den apostoliska bekännelsen deklarerar att Jesus gick ned i helvetet, och detta har varit ett populärt ämne inom kristen konst. Ofta porträtterades Jesus med nycklar i en hand medan han med den andrra reser Adam från andlig död. Död, synd och skam har en gång för alla besegrats. När våra ögon öppnas för dessa sanningar blir det naturligt att vilja ändra sinne och ta emot de goda nyheterna.

Var och en!

Var och en är ett uttryck Jesus använder ofta. Guds kärlek är för var och en, evangeliet är en mänsklig rättighet, men trots detta finns det miljoner som föds, bor och dör i områden där chansen är liten att de någonsin kommer att höra evangeliet.  Andra, typ skandinaver, skulle kanske kunna hitta en kyrka där evangelium presenteras, men de gör inte det eftersom de tror att kyrkan inte har något att erbjuda dem.

Därför behövs häftet Världens Ljus, och därför har vi satt som mål under 2018 att nå minst en miljon i västvärlden. En troende kvinna, som hörde talas om detta, har redan sponsrat tryckning och utdelning av 25 000 häften, medan andra har sponsrat 1 000 eller 5 000.

Vi kallar detta Världens Ljus-kampanjen. Vill du vara med? Ge gärna detta häfte till någon på bussen eller tunnelbanan, eller skicka med den när du sänder ett brev. Skaffa 50 eller 100 häften att ha i beredskap, eller organisera en utdelning i ditt bostadsområde.

Världens Ljus handlar om den starkaste kraften i världen – Guds kärlek. Inget kan smälta det mänskliga hjärtat som en upplevelse av bredden, längden, djupet och höjden av den kärleken.

-Evigheten er lagt ned i alle av mennesker og de går alle med en lengsel etter Gud. Men de fleste av dem vet ikke hvor lett det er å komme i kontakt med Gud vår himmelske Pappa. Dette hefte gjør det lett for hvem som helst å komme i kontakt med Gud igjen. Dette hefte har jeg tro på å gi ut til alle mine naboer, venner og kjente. – Lars Kraggerud

-Evangelium är dyrbart och vi måst ta varje tillfälle i akt att ge dem vi möter något som kan få dem att tänka. Vart jag än går, till bank eller mataffär så ger jag ut häftet Världens Ljus. Jag har alltid flera ex i väskan, och jag tror att det får betydelse för de människor jag möter. – Betty Morris

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *