Från min synvinkel

Från min synvinkel

Tidningen Evangelium Till Alla bör landa i din brevlåda strax innan konferenserna där jag medverkar i Östersund och i Kungsängen. Hoppas att du har tillfälle att vara med.

Min medarbetare Jakob Wendesten har just varit i Indonesien och förberett ETALs kampanj där i september, och han är nu i Tanzania där Sverigebekante Anthony Greco håller en kampanj i ETALs regi.

Nathan, en annan av ETALs medarbetare, har just avslutat ett besök i Burma och i Etiopien, där han lagt grunden för tre stora satsningar. I Burma handlar det om städer där 99% av befolkningen är buddhister, och i Etiopien satsar vi på områden där en hög procent är muslimer. I skrivandets stund fick jag meddelande från Nathan att staden han besöker har 93% muslimer. Han har just mött ledare från lutherska- mennonitiska- och pingstförsamlingar. Det råder stor fruktan i staden eftersom för bara några år sedan brändes 60 kyrkor av muslimer. De är jättetacksamma att vi nu ska komma och hjälpa dem.

Kampanjen i Mbeya i Tanzania blev ett starkt genombrott. Se på bilderna och gläd dig över hur de pengar du har satsat har använts för att befästa evangeliets position i området.

Kvartalsinformation

Du som är givare har säkert märkt att vi inte skickar s.k. tackbrev varje månad, men istället får du en kvartalsrapport om vad Gud har hjälpt oss att åstadkomma under en tremånaders period. ETAL har stora åtaganden, och vi får väldigt mycket gjort för pengarna, och jag vill att du ska ha tillgång till all information om arbetet.

Reaktioner

Reaktioner – både positiva och negativa – är alltid intressanta, och varje gång tidningen skickas ut får jag brev och email. Någon skrev uppmuntrande nyligen, och berättade att en artikel för ett par år sedan fick honom att satsa på kommunpolitik. Kristna politiker som inte blygs för evangelium behövs i hela Skandinavien. Andra reagerar speciellt när jag skriver något ”politiskt inkorrekt” och det blir säkert lite reaktioner också nu, inte minst på min artikel på sid 13–14, ”Tänk långsiktigt innan du röstar”.

ETALs bibelskolor

Bilden på framsidan är från bibelskolans avslutning i Mwanza, Tanzania nu i maj. Tanzaniaskolan är vår nyaste skola, och har bara pågått i två år, medan skolorna i Kenya och Indonesien har hållit på i åtta respektive elva år. ETALs skolor driver två års program med undervisning i teologi, ledarskap, församlingsplantering, evangelisation och studier i specifika bibelböcker, där vi hjälper elever att hitta Jesus i hela Bibeln, också i Gamla Testamentet. Tyvärr fick vi inte det gensvar vi hade hoppats på när det gäller det Skandinaviska Bibelinstitutet, detta har uppskjutits tills vidare. I andra länder är situationen annorlunda, vi planterar fler skolor, och vi får också många förfrågningar ifrån skolor som vill använda våra kurser. Mer om detta i framtiden.

Jag hoppas att Evangelium Till Alla är ett stöd till dig. Vi visar bilder och presenterar artiklar som säger saker och ting lite annorlunda än vad du kanske är van vid. Samtidigt behöver ETAL ditt stöd. Under ett besök i Sverige träffade jag en person som ivrigt berättade hur han var en understödjare till ETAL, men vid närmare efterforskning var det tolv år sedan personen i fråga senast gav en gåva. Ifall du tillhör den kategorin; vi behöver ditt stöd. Tycker du att denna annorlunda röst behövs, bli då med i Visionsteamet, eller skicka åtminstone en gåva denna månad för att hjälpa vårt arbete. Gå inte i tysthet och tyck att det vi gör är bra, utan visa med ditt handlande att du står med oss för evangelium.

Ingen av oss vet hur verkligheten i Sverige kommer att se ut efter valet den 9:e september, men en sak är klar – verkligheten kan förändras. Det är det min artikel på sid 5 handlar om, och det gäller oss både individuellt och som folk i hela Skandinavien.

“Gå inte i tysthet och tyck att det vi gör är bra, utan visa med ditt handlande att du står med oss för evangelium“

I början av året lanserade jag att vi ville få ut en miljon exemplar av det 44-sidiga traktathäftet, Världens Ljus under 2018. Vi håller koll på detta, och till och med den 15 juni hade vi distribuerat 514 067 häften, Sverige inkluderat. Du kan beställa häftet från ETALs kontor eller här på hemsidan etal.se.

Gud välsigne dig!

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *