Från min synvinkel

Från min synvinkel

Behovet har aldrig varit större än nu för en verksamhet där Jesus och Hans evangelium står i centrum. Hungern efter Guds nåd är enorm, utöver världen, och i Skandinavien, inte minst ibland de som förslavats i legalistisk religion. I Evangelium Till Alla lyfter vi fram andliga behov i olika länder. I detta nummer är fokus på buddhistvärlden, men som du ser i artiklarna satsar vi också på evangeliet i vårt land. Strax något mer om detta, men först lite information.

Tack för förbön

Som våra läsare vet, var tanken att Stefan och Marie Salmonsson skulle driva Evangelie-Institutet i Jönköping. När Institutet uppsköts tog Stefan jobbet att leda ETALs internationella kampanjarbete. Det blev något av en chock i slutet på september när Stefan insjuknade och togs till lasarettet med ambulans endast några dagar innan han skulle vara på plats i Burma. Efter undersökningar och råd från läkare insåg Stefan att arbetet på ETAL, med myc-ket resande och ansvar för kampanjer, var oförenligt med hans hälsa, och hann aldrig börja sin tjänst. Det var en besvikelse, eftersom både jag och Stefan hade sett fram emot att arbeta tillsammans. Samtidigt är kampanj-arbetet krävande på många sätt, ständiga förhandlingar med myndigheter och media, plus det andliga ansvaret, så det krävs full hälsa. Stefan är på bättringsvägen och med Maries hjälp hoppas han börja resa och predika på helger igen. Tack till er som bett för Stefan under denna svåra tid.

Lars Grip och Jakob Wendesten

Kanske var det inte en slump att Jakob Wendesten ifrån Hönö hälsade på hemma hos Taina och mig just den dagen då Stefan insjuknade. Vi tog ett steg i tro och Jakob svarade ”ja” till att ta Stefans plats i Burma. Jakob har kommit med i arbetet på heltid, och just nu är han i Etiopien och arbetar för kampanjen där.

I intervjun med Jakob (s. 10-12) omnämns Lars Grip, som var min pastor under tonåren. I förra ETA hade vi en artikel om Georg Davidsson, som fick betyda mycket för mig då jag först blev frälst. Lars Grip är en annan sådan person. Jag ser tillbaka på åren i Pingstkyrkan i Nässjo med glädje. Lars var en unikt generös pastor, som gav mig tillfälle att predika och vara enga-gerad, trots att jag bara var i femtonårsåldern. Stort tack till dig pastor Lars!

Nå ut 2018

Vi satsar ambitiöst under 2018 med två kampanjer i Indonesien, tre i Tanzania, två i Burma, plus kampanjer i Etiopien, Pakistan och Madagaskar. Samtidigt vill vi satsa på det skriande behovet här i Skandinavien. Jag hoppas du kan vara med och sprida häftet Världens Ljus till tusentals i Skandinavien.

Min förhoppning är att de som stött ETAL fortsätter och kanske satsar ännu mer, och att vi under 2018 ska få många nya som står med i arbetet.

Vart ska du ge dina pengar:

Bibeln ger ett klart direktiv hur vi ska satsa ekonomiskt. Paulus skriver, Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty Skriften säger: Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön (1 Tim 5:17-18).

De som sköter sin uppgift väl ska stödjas. Det finns ingen absolut befallning att vi bara ska ge pengar till allt som kallas för kristen verksamhet. Paulus krävde inte tionde till sig själv. Vårt givande ska vara planerat och övervägt och grunda sig på hur väl en församling eller organisation sköter sina uppgifter.  Vi ska stödja på ett vist och välinformerat sätt. Om en verksamhet lyckas bra med att lyfta fram Jesus och nå ut med evangeliet, så är den väl värd att stöttas.

Paulus förespråkade inte en andlig klubb, där man enbart uppehåller egna intressen. Nej, hans fokus var en Kristuscentrerad verksamhet. Uttrycket dubbel heder värda betyder inte att predikanter ska leva ett liv i lyx. Nej, dubbel heder ska visas där Jesus Kristus och Hans verk lyfts fram. Ställ därför frågor innan du offrar:

Hur sköts uppgiften att presentera Jesus Kristus och Hans nåderika evangelium?

Hur mycket av de pengar som samlas in går till arbetet innanför de fyra väggarna? 

Hur mycket av insamlade medel går till evangeliets
spridning?

Hur mycket pengar går till socialt arbete, sådant som staten, SIDA, FN och en mängd organisationer i hela världen satsar stort på?

Hur mycket pengar går till evangeliskt arbete, det som staten, SIDA, FN och andra välgörande organisationer ger 0% till?

Bind inte ETALs mun

Paulus citerar 5:e Moseboken 25, att inte binda munnen för oxen som tröskar. Oxen behöver vara stark så att den kan tröska. Nu talar jag om oxen ETAL, som ska klara dubbelt sa många kampanjer under 2018, plus arbete på många andra evangeliska fronter. Vill du vara med?

Boka nu den 17:e mars

Jag ser fram emot mötena Jönköping och Stockholm 17-18 mars. Den 17:e mars håller jag ett lördagsseminarium i ETALs lokaler i Jönköping. Vi har ett begränsat antal sittplatser så anmäl dig snarast möjligt.

Direkt efter Sverige blir det kampanj i Etiopiens näst största stad, Dera Dawa. Ända sedan 2001 har jag haft en djup längtan att nå denna stad där 71% är muslimer. Titta gärna på inlagan där vi beskriver mer hur du kan vara med. Tack för ditt deltagande!

 

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *