israel_wayofpeace

Fredens Väg (engelska Way of Peace) är en verksamhetsgren inom ETAL. Syftet med detta arbete är att sprida evangelium bland judar och araber i Israel och Mellanöstern. Fredens Väg strävar efter att presentera Guds nåd till Mellanösterns folk, genom;
  • att stödja evangeliska projekt i Israel
  • att ge månatligt stöd till lokala judiska och arabiska evangelister och pastorer, som bedriver pionjärarbete
  • ledarskapsträning
  • litteratur
  • att nå judar såväl som muslimer i alla Mellanösterns länder och utöver världen
  • rehabiliteringsprojekt bland unga judar i Jerusalem


Peter Ljunggren
 om Fredens Väg

Muslim_man_and_Peter

“Med tårar i ögonen sa en judisk pastor till mig, “Det finns tre typer av kristna som är intresserade av Israel. Först, de som kommer för att besöka alla de heliga platserna. För det andra, de som stöder staten Israel. För det tredje, finns det några få som du Pastor Peter; som kommer för att se vad Jesus gör bland folket i vårt land. Tack för att du kommer, det betyder så mycket.”

Drömmen startade för ett antal år sedan när Herren talade till mig utifrån Apg 9:15; Gå … för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn.”

Jag upplevde Den Helige Andes viskning på insidan, “Vad har du gjort för Israels barn”? För mina inre ögon såg jag hur vi hade berört världen… miljoner har kommit till Jesus Kristus… men hur är det med Israels folk? Hur är det med Mellanöstern?

Vid olika tillfällen har jag besökt Israel för att lära känna judiska och arabiska kristna ledare bättre. Det finns mycket religion i Israel, men lite eller ingen kunskap om det nya livet i Jesus Kristus. De flesta har ingen aning om vad evangeliet har att säga.

Line

De flesta pånyttfödda kristna älskar Israel och det judiska folket men väldigt få ger något verkligt stöd till messianska evangeliska församlingar i Israel. Många ger till organisationer som stöder staten Israel, och det är bra. Israel behöver all hjälp och alla vänner man kan få. Dock måste vi komma ihåg att Jesus utgöt sitt blod för människor – för individer – inte för statliga institutioner. Det är det judiska folket och arabfolkens frälsning som är det viktigaste.

Även om det finns “kristna” aktiviteter i Israel, hålls dessa aktiviteter sorgligt nog bakom stängda dörrar i avskilda områden enbart för kristna. Att nå ut med evangelium är nästan en okänd företeelse.

Det var detta mina besök i Israel handlade om – att finna lokala själavinnande Jesustroende, både judar och araber. Resultatet är verksamhetsgrenen för Fredens Väg.

Det handlar ju inte om en engångsföreteelse. Vi satsar nu varje månad och vi räknar med att expandera allteftersom Herren hjälper oss.

Muslim_woman_1

Tacka Gud för möjligheten att välsigna Israels folk. Förvänta Guds välsignelse i ditt liv när du prioriterar Hans evangelium för Israel.

Tack för att du öppnar ditt hjärta. Jesus grät över Jerusalem. Paulus var villig att bli “fördömd” för sina landsmäns frälsning. Låt oss göra vad vi kan för ISRAEL och MELLANÖSTERN. Jag väntar på ditt gensvar. Tack för ditt deltagande!

– Peter