Onådda folkgrupper

ETAL prioriterar Jesusfestivaler (stora kampanjmöten) i regioner med onådda folkgrupper.

Muslim_man_and_PeterStarka proklamationer av evangelium

Peter Ljunggrens predikningar till icketroende fokuserar på sanningar som Gud uppenbarad i köttet genom Jesus, korset, uppståndelsen och Jesu närvaro och tjänst idag genom den Helige Ande.

Bevisning genom mirakler

Häpnadsväckande mirakler rapporteras varje kväll, men en särskilt kraftfull effekt på de som har en icke-kristen bakgrund.

Kontakter med politiska ledare

ETAL når ut till nyckelpersoner som politiska ledare, borgmästare, guvernörer, premiärministrar, presidenter, militära ledare, affärsmän etc. Detta genererar maximal effekt för spridningen av evangeliet.

Kontakter med ledare från andra religioner

Vänskapsmiddagar med ledare från andra religioner arrangeras en eller två dagar före starten av ETALs Jesusfestivaler. Peter delar evangeliet och svarar på frågor.

Träning av pastorer

3-dagars träningssemiarier för pastorer och ledare genomförs parallellt med ETALs Jesusfestivaler.

woman_with_bookVänskapsapproach gentemot människor från andra religioner

Evangeliet presenteras kompromisslöst, men i en attityd av vänskap. De grundläggande doktrinerna om Kristus blir förmedlade på ett sätt som lätt kan förstås av människor med olika kulturell bakgrund.

Uppföljning av nyfrälsta

En välkoordinerad satsning tillsammans med de samarbetande lokala församlingarna.

Bli medlem i Visionsteamet

Vill du stödja arbetet för onådda folk och vara en del av Visionsteamet?