ETAL (Evangelium Till Alla Länder) grundades i Sverige av Peter Ljunggren 1980.

Genom kampanjer och ledarkonferenser, TV-program och andra medier når vi varje år ut till miljoner människor med evangelium om Jesus Kristus. Varje år skickar ETAL ut missionärer och understöder lokala förmågor som går ut med evangelium över hela världen.

Detta är en kort sammanfattning av ETALs stora arbete utöver världen:

VÄNSKAPSFESTIVALER

JesusfestivalerVarje år nås hundra tusentals människor genom våra kampanjer, så kallade “Vänskapsfestivaler”, utöver världen. Dessa kampanjer är starkt fokuserade på onådda områden.

Mer än 11 miljoner människor har tagit emot uppföljningsmaterial för nyfrälsta i dessa satsningar.

PASTORS- OCH LEDARSEMINARIER

Seminarier för pastorer och ledare hålls i samband med Jesusfestivalerna. Inriktningen på dessa är att träna inhemska ledare att fullfölja missionsbefallningen i sin egen region. Över 300 000 ledare har deltagit på dessa seminarier och ETAL överhopas med inbjudningar till nya områden där pastorer vill ha denna träning.

TV-ARBETE

Peter Ljunggrens dagliga TV-program You are Loved sänds på flera olika TV-kanaler över hela Kanada och i stora delar av USA. Samtliga hushåll i Israel kan följa programmet via Yes TV och Hot TV och uppskattningsvis 200 miljoner människor i övriga Mellanöstern kan också se programmet. Tittare från över 100 länder följer You are Loved direkt via internet.

UPPFÖLJNING AV NYFRÄLSTA

Häftet ”Frälsning – Vad är det” distribueras till nyfrästa på många olik språk. Inhemska församlingar får hjälp att hålla uppföljningsmöten för nyblivna troende. På helt onådda områden hålls uppföljningskampanjer där nyfrälsta får grundläggande undervisning.

DISTRIBUTION AV LITTERATUR OCH ANDRA UNDERVISNINGSPRODUKTER

Ett tjugotal böcker och andra undervisningsprodukter har översatts till mer än 30 olika språk. Befriande undervisning på cd och dvd om livet i Kristus sprids i stora delar av världen.

BIBELSKOLOR

World Impact Bible Institute (WIBI) etablerades 1988 och 2 300 studenter har tränats hittills på skolan som nu finns både i San Diego, USA och Toronto, Kanada. Dessutom finns anslutna skolor i Indonesien och Kenya. Examinerade studenter arbetar i 40 nationer, etablerar församlingar, håller i bibelskolor och når människor med evangelium om Jesus Kristus.

FÖRSAMLINGSPLANTERANDE SATSNINGAR

Kampanjer hålls ofta i “onådda områden” med väldigt få kristna där effekten blir att nya församlingar startas.

HELTIDSMISSIONÄRER

Heltidsmissionärer avskiljs och sänds ut till missionsfälten på årlig basis. Missionsbaser har etablerats i Tanzania, Nya Guinea, Kenya, Etiopien, Thailand, Kroatien, Indien, Filippinerna och Indonesien.

BÖNECENTER

Bön är en väsentlig del av varje aspekt i arbetet. Hundratals böneämnen tas emot varje vecka via e-post, brev eller telefon. Bönecentrat, tillgängligt 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan, stöder det världsvida evangelisationsarbetet och betjänar många individuella behov.

MISSION I ISRAEL OCH MELLANÖSTERN

Genom Fredens Väg arbetar ETAL med evangelisation bland både judar och araber. För närvarande stöds pastorer på 10 olika platser i Israel.

VÅRA GRUNDLÄGGANDE TROSSATSER

Vi tror på en Gud som existerar i tre personer – Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Vi tror att bibelns skrifter är inspirerade av Gud, vår perfekta guide samt uppenbarelsen om Jesus Kristus.

Vi tror att Kristus är både Gud och människa. Han var avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria, levde ett syndfritt liv, tog våra synder på sig, dog och uppstod igen. Idag sitter Han på Faderns högra sida som vår överstepräst och medlare.

Vi tror att synd har separerat alla människor ifrån Gud och att världen blivit försonad med Gud endast genom Jesu fullbordade verk.

Vi tror att frälsning är en fri gåva till alla som kommer till Gud av nåd genom tro på Jesus Kristus.

Frälsning är ett nytt liv i Kristus och detta liv producerar gärningar som behagar Gud.

Vi tror att vattendopet är en symbol på Guds renande kraft och ett vittnesbörd om vår tro på Herren Jesus Kristus.

Vi tror att den Helige Ande är vår tröstare och hjälpare som påminner oss om vem Kristus är och vad Kristus har gjort. Han välsignar oss också med andliga nådegåvor och verkar i oss Andens frukter.

Vi tror att nattvarden är ett firande av Jesu död och vår åminnelse av Honom.

Vi tror att Jesu död och uppståndelse möjliggör ett överflödande liv för alla troende.

Vi tror att vi är kallade att predika evangeliet, försoningens ord, till alla nationer, och att detta är den huvudsakliga uppgiften för alla troende.

Vi tror på Jesu återkomst, uppståndelsen ifrån de döda, och den slutliga domen av Jesus Kristus i enlighet med evangeliet.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgifter

ETAL behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

ETAL – Stiftelsen Evangelium Till Alla Länder, org. nr 883201-4354, med adress Box 78, 55112 Jönköping, Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. I och med detta önskar vi informera hur vi hanterar personuppgifter.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

ETAL (= Stiftelsen Evangelium Till Alla Länder köper inte in personuppgifter från andra företag. Finns du med i våra register är det av något av följande skäl:

 • Du är månatlig givare.
 • Du ger eller har gett gåvor till ETAL tidigare.
 • Du har fyllt i offerkort eller lista för tidning/nyhetsbrev under möte/samling.
 • Du har varit i kontakt med missionen av annan anledning där uppgifter lämnats.
 • Du har fyllt i adressuppgifter via vår hemsida etal.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För många personer i vårt register har vi endast namn, adress, telefon och e-postadress. Vi har också gåvohistorik (vad du har gett och till vilket ändamål) och viss kontaktshistorik (t ex om du ringer och vill avsluta ett åtagande).

I många fall behandlar vi också personnummer, alltid för dig som har autogiro då det är nödvändigt, samt för att hålla adressregistret uppdaterat. Bank- och kontoinformation till dej vi betalat ut pengar till (lön etc)

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina uppgifter

 • För att upprätthålla kontakten med dej som givare samt mottagare av gratis nyhetsbrev. Detta kan innefatta t ex insamlingsbrev, inbjudan till samlingar, rapporter från projekt som du stöder men även personlig kontakt via brev, telefon eller e-post om nödvändigt.
 • För att registrera och ta emot gåvor
 • I vår bokföring
 • I fakturor (om du beställt någon produkt/tjänst av oss)
 • I löneadministration (om du utfört arbete åt oss)

Vid ”adress okänd” kommer vi använda övriga uppgifter för att om möjligt finna rätt adress.

Delar vi dina uppgifter med någon?

 • Dina uppgifter kan komma att delas till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden och med vår revisor. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av brev och varor.

Vad kan du göra?

Du kan närsomhelst kontakta ETAL för att få dina uppgifter raderade eller begränsa hur vi använder dina uppgifter. Raderar vi dina uppgifter kommer vi inte senare kunna gå tillbaka och ge dej info om vad du gett. Du kan begränsa hur vi använder dina uppgifter, tex avstå från insamlingsbrev och tidningsutskick. Du kan också be oss sätta dej som ”inaktiv” vilket betyder att vi fortfarande har kvar personuppgifter och historik men inte behandlar dessa uppgifter på något sätt.

Du kan begära information om vilka personuppgifter vi har registrerade på dej. Detta skickas då per brev till den adress vi har i vårt system.

Kontaktperson på ETAL:
Iréne Jarsldotter irene@etal.se | 036-121210