Buddhistvärlden utmanar: 238 folkgrupper väntar på de Goda Nyheterna

Bild från en marknadsplats i Burma.

-Läkarna gav inget hopp, diagnosen var levercancer med sex månader kvar att leva. Jag besökte tempel efter tempel, bad om förbön, men till ingen nytta. När jag hörde om Vänskapsfestivalen i Yangon 2016 visste jag inte vad jag skulle förvänta mig. Det var där jag fick höra om Jesus för första gången. Nu står jag här 12 månader senare, helad och en Jesustroende.

Mera Ko Saw är typisk för människorna i buddhistvärlden. Medan många länder i den här delen av Asien upplever större politisk frihet och bättre ekonomi, fortsätter okunnigheten om evangeliet. Alltför ofta blir buddhister förbisedda i kristen mission, eller åtminstone prioriteras de mindre. än andra grupper.

I sin bok Buddhistvärldens folk, skriver Paul Hattaway: ”Buddhistvärlden, särskilt munkar och nunnor, har kommit att bli sedda som onåbara och oberörbara av många kristna. Med deras rakade huvuden, orange- och saffransfärgade mantlar, och mystiska ritualer ägnar kristna inte mycket tankar åt miljoner buddhistmunkar i Asien”.

Buddhismen är religionen för runt 575 miljoner, ungefär 8% av världens befolkning. Oavsett om det gäller meditation, offer eller strävan efter meriter, är det ultimata målet att nå Nirvana, ett upplyst tillstånd där man är befriad från effekterna av karma och reinkarnation. Det finns tre huvudgrenar inom buddhismen:

Mahayanabuddhism, som betyder ”den stora vagnen”, praktiseras i Japan, Korea, Vietnam och Kina, och betonar att tron är kopplad till den större gruppen. Många Mahayanabuddhister tror på ett stort antal himlar och helveten, i tillägg till Nirvana.

Theravadabuddhismen praktiseras i Thailand, Myanmar, Laos, Kambodja och Sri Lanka. Theravadabuddhister betonar att vägen till Nirvana är en personlig frälsning som förtjänas genom goda gärningar.

Tibetansk buddhism faller tekniskt sett under Maha-yanabuddhismen, men särskiljer sig därför att när buddhismen kom till Tibet på sjuhundratalet e. Kr blandades många av de seder och trosuppfattningar som fanns i de traditionella religionerna med buddhismen.

Det finns minst 238 etniska grupper där buddhism är en av huvudreligionerna. Bland de tio största grupperna, är de som är minst nådda med evangeliet, Bamarfolket med 37 miljoner i Burma (99,9% buddhister och 0,1 % kristna), och Thai, den största folkgruppen i Thailand som består av nästan 50 miljoner (99% buddhister och 0,4% kristna).

Precis som med kristendomen, finns bland buddhister ett spann mellan de som nominellt kallar sig budd-hister och de som praktiserar religionen dagligen. Det är vanligt att medan det finns en hög respekt för budd-hismen är det dagliga praktiserandet på nedgång, men man firar de buddhistiska högtiderna.

Många av de 238 buddhistiska folkgrupperna har bibeln översatt och även Jesus-filmen tillgänglig. Trots detta har evangeliets framgång varit begränsad, och de som tror på missionsbefallningen undrar varför. Evangeliet är ju ändå Guds kraft, så varför har det inte påverkat buddhistvärlden mer kraftfullt? Att besvara denna fråga på djupet skulle kräva mycket utrymme, men jag tror att det finns två ofta förbisedda nycklar till att effektivt nå buddhister.

För det första, vi måste följa Jesus och apostlarna i de ord vi använder när vi presenterar evangeliet. Ofta har vi en terminologi som bäst förstås av kristna i västvärlden, medan samma ord har liten relevans för de utan kristen bakgrund. Det är viktigt att förklara den verkliga bibliska betydelsen av ord som synd, förlåtelse, frälsning, omvändelse och evigt liv. Predikanter i väst talar ofta om “kristendom” och “väckelse”, Jesus och apostlarna använde aldrig dessa ord. Istället för att nödga människor att bli kristna inbjuder vi till att ta emot det nya livet i Jesus. Vårt mål är att öppna människors ögon så att de ser vem Gud är och vilka de är för Gud. Apostlagärningarna kapitel 17 är ett bra exempel på hur evangelium presenteras för människor ifrån andra religioner.

Det andra, och lika viktigt, är att evangeliet måste åtföljas av under och tecken. Om Jesus inte bevisade sig levande genom helanden och under, så tvivlar jag på att någon skulle lyssna till oss. Det som gör vårt budskap kraftfullt är att när vi beder i Jesu namn så sker påtagliga under.

Pastor Thai Hla, ordförande för vår senaste kampanj i Myanmar sa: – Peter, jag vet inte om någon utanför Burma till fullo förstår vilken djup påverkan det får på en buddhistisk publik när de ser munkar vittna om att Jesus har frälst och helat dem.

Paulus skrev, ”vi ville inte att er tro skulle byggas på mänsklig visdom, utan på Guds kraft” och den principen är lika viktig idag.

Buddhistvärlden är ett enormt missionsfält, och ETAL vill ta vara på tillfällena vi har nu att nå denna stora grupp människor. Det är svårt för kristna, som lever i västvärlden, där kyrkor, kristen tv, kristna böcker och filmer finns lätt tillgängliga, att förstå att många budd-hister aldrig har hört namnet Jesus.

En del s.k. experter menar att buddhister är resistenta mot evangeliet. Kalvinister kanske menar att buddhister inte är förutbestämda för frälsning. Jesu ord och min personliga erfarenhet säger mig någonting annat. I Mongoliet, i Thailand och i Burma har jag mött buddhister som är vidöppna och mottagliga för evangeliet – de bara väntar på att någon förmedlar de goda nyheterna om vad Gud i Kristus har gjort för dem.

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *