Vad är din verklighet?

Vad är din verklighet?

‘Realism`, eller det vi kallar vår verklighet, definieras ofta av omständigheter och vad våra fem sinnen säger, alltså vår uppfattning om vad vi anser möjligt eller omöjligt. Kanske Gud har något mycket bättre…en ny verklighet!

Alla lever i en “verklighet”. Ibland är den grundad på fakta vi inte kan förneka, som till exempel förlusten av en närstående, skilsmässa, konkurs, eller en negativ rapport från läkaren. Andra gånger är det vi kallar verkligheten baserad på subjektiva åsikter. Som gensvar på en fantastisk möjlighet skulle någon svara: “Jag är realist; det går inte”, men en annan kanske säger, ”vi kör”. Efter en gudstjänst sa någon: “Detta var fantastiskt, vilken lovsång och vilket starkt budskap, men nu måste jag tillbaka till verkligheten”. Men var då allt “kyrksnack” om Guds kärlek, att Kristus bor i oss, och om den Helige Andes kraft inte mer än en flykt från den vardagliga lunken? Jag skriver i kärlek för att utmana vår uppfattning av verkligheten. Varför? Därför att vår ”verklighet” kan förändras!

Under min tonårstid tillhörde jag en församling med goda, härliga kristna, och jag är tacksam för allt de lärde mig. Många var nitiska i att evangelisera. Jag minns talrika satsningar, kampanjer som ibland varade i två till tre veckor. Fast vi kämpade hårt och verkligen försökte, såg vi lite och ibland inga resultat. Vi bad och förberedde oss, men det var ganska sällsynt att någon tog emot Jesus. Vi förklarade vår brist på resultat med att folk inte var öppna, vårt land var avkristnat, men i vilket fall skulle vi fortsätta att satsa, för ”en person var värd hela världen” (det är sant, och det tror jag fortfarande).

När jag som nittonåring började hålla kampanjer i pingstförsamlingar i Kanada kände jag mig otillfredsställd när jag tänker på‭ ‬de små‭ ‬resultat jag hade sett‭. ‬Det här var definitivt inte vad jag läste om i Apostlagärningarna där tre eller femtusen kunde bli frälsta på‭ ‬en enda dag‭. ‬Min‭ ‬“verklighet”‭ ‬måste förändras‭. ‬

Jag bad till Gud att jag skulle få‭ ‬se minst fem perso-ner frälsta varje vecka‭, ‬och inom en kort tid blev detta min verklighet‭. ‬Ett par‭ ‬år senare höjde jag ribban och bad Gud att få‭ ‬se femtio personer ta emot Jesus varje vecka‭. ‬Detta var ett stort steg‭, ‬en riktig förändring‭, ‬men det blev snabbt en verklighet‭! ‬Det tycktes att om jag vågade tro så‭ ‬var Gud där för att hjälpa‭. ‬Idag har jag fått se så‭ ‬många som 150‭ ‬000‭ ‬personer säga ja till Jesus på‭ ‬ett enda möte‭. ‬Det som en gång var normalt är inte det längre‭ – ‬min verklighet har förändrats‭. ‬

I min bok‭, ‬Tro Som Fungerar‭ ‬‭(‬Eng‭: ‬The Faith That Works‭), ‬berättar jag om min fars sjukdom‭. ‬Jag lärde mig tidigt att Gud kan hela‭, ‬och vi bad för helande‭, ‬men vi såg knappast aldrig något konkret hända‭! ‬För att uppmuntra mig själv prenumererade jag på‭ ‬Faith Digest‭,‬‭ ‬en tidskrift med rapporter om under och tecken‭. ‬Jag tittade med förundran på‭ ‬bilderna av dem som blivit helade‭; ‬kunde detta verkligen vara sant‭? ‬

Under min första kampanj‭, ‬som sponsrades av en pingst-församling‭, ‬Dixon Gospel Temple‭, ‬i Toronto‭, ‬bad jag för sjuka lite på‭ ‬försök‭, ‬men jag undrade om något skulle hända‭. ‬Nästa dag kom en man och hans fru och berättade att han hade varit döv på‭ ‬ena örat under många‭ ‬år och att han nu kunde höra‭. ‬Han beskrev att han nu kunde hålla telefonluren även mot det öra som han tidigare inte kunde höra med‭, ‬och obehindrat höra vad som sades‭. ‬Min verklighet höll på‭ ‬att förändras‭. ‬Under det kommande‭ ‬året fick jag uppleva hur en person fick sin syn tillbaka‭.  ‬Och i Kolar i Indien såg jag en lam man som bars av sin familj‭, ‬det var en tragisk syn‭, ‬men till allas häpnad‭, ‬inklusive min‭, ‬blev han helad‭. ‬Återigen förändrades min verklighet‭; ‬jag förstod‭ – ‬Gud kan‭!‬

Skriften säger att vi‭ ‬“går från härlighet till härlighet”‭, ‬eller kanske skulle vi kunna säga‭: ‬från verklighet till verklighet‭. ‬Hur ser du på‭ ‬din verklighet‭? ‬Har du drömmar som du är rädd att följa‭, ‬på‭ ‬grund av rädsla för misslyckande‭, ‬eller vad andra ska tycka och tänka‭?‬

Vår uppfattning av verkligheten kan ha sina rötter i medgångar eller motgångar i det förflutna‭; ‬den kan vara baserad på‭ ‬andras‭ ‬åsikter om oss eller på‭ ‬vår egen föreställning‭. ‬Hursom‭, ‬verkligheten eller vad vi anser är verkligt kan förändras‭. ‬Tänk tillbaka på‭ ‬de senaste 20‭ ‬åren‭; ‬har din förståelse för andliga verkligheter förändrats‭? ‬Har du vuxit i nåden hos Jesus Kristus‭? ‬Vem är Gud för dig‭? ‬Mer dömande‭, ‬eller mer kärleksfull‭? ‬

Livets gränser 

Kung Salomo skrev‭: ‬Framför allt som skall bevaras skall du bevara ditt hjärta‭, ‬för därifrån utgår livet‭, (‬Ordspråksboken 4:23‭). ‬I hebreiska Bibeln står det‭ ‬”livets gränser”‭ ‬samma ord som när Gud lovade Abraham vissa geografiska gränser‭. ‬Vi ska alltså‭ ‬hålla koll på‭ ‬vad vi tillåter oss att komma in i vårt hjärta‭, ‬för vad vi har i hjärtat bestämmer var våra gränser går‭. ‬Det som sker i vårt hjärta bestämmer om vi lever begränsade liv eller om vi vågar expandera‭.‬

Hur kan vi expandera andligen‭? ‬Jo‭, ‬genom att Guds nåd verkar i oss till att utvidga vår förmåga att förlåta‭, ‬att motstå‭ ‬frestelser‭, ‬att vandra i tro‭, ‬eller ha en större vision‭. ‬

Begränsningar kan finnas på‭ ‬många områden‭ –  ‬fysiskt‭, ‬psykiskt och emotionellt‭. ‬Kan det vara så‭ ‬att en djupare insikt om Jesu fullbordade verk kan hjälpa oss expandera‭, ‬att se saker i ett annat perspektiv‭, ‬att kasta bekymren på‭ ‬Herren‭, ‬och att låta smärta‭, ‬förkastelse‭, ‬vrede och bitterhet vika bort‭? ‬

Och hur är det med ekonomiska begränsningar‭? ‬Gud vill naturligtvis välsigna vår ekonomi‭, ‬men tänk om vi skulle bli en kanal för Guds välsignelser att ge evangelium till andra‭, ‬istället för att vänta på‭ ‬ett ekonomiskt genombrott för oss själva‭? ‬Hur skulle det vara med en helt ny nivå‭ ‬av gudomlig vishet i ekonomin‭? ‬

Våra tankar påverkar vår verklighet

Vi läser‭: ‬Ät inte den ogines mat‭, ‬var inte lysten på‭ ‬hans läckerheter‭. ‬Det är som att få‭ ‬ett hårstrå‭ ‬i halsen‭: ‬”Ät och drick”‭, ‬säger han till dig‭, ‬men han menar det inte‭. (‬Ordspråksboken 23‭: ‬6-7‭). ‬Utåt sett är den här personen generös och inbjudande‭, ‬men på‭ ‬insidan är han girig‭. ‬Innerst inne är en person inte det han säger‭, ‬utan vad han menar och tänker‭. ‬Våra tankar‭, ‬inte bara påverkar‭, ‬de begränsar eller expanderar vår verklighet‭. ‬Därför fortsätter Ordspråksboken‭, ‬”för som han tänker i sitt hjärta så‭ ‬är han”‭ (‬v‭. ‬7‭, ‬King James övers‭).‬

Precis som tankar kan förändras‭, ‬så‭ ‬kan vår syn på‭ ‬verkligheten också‭ ‬förändras‭. ‬Bröderna Wright såg i sitt inre ett flygplan i en tid då‭ ‬de flesta människor ansåg idén om att kunna flyga overklig och osannolik‭. ‬Innan den trådlösa kommunikationen existerade‭, ‬var tanken att en röst skulle kunna höras över hela världen en långsökt och overklig idé‭. ‬För tjugo‭ ‬år sedan nämnde jag i en predikan att vi om inte en alltför avlägsen framtid‭, ‬skulle kunna använda våra telefoner för att läsa nyheter och betala räk-ningar‭. ‬Efteråt sa någon till mig att detta aldrig kommer att bli verklighet‭. ‬Men idag har vår verklighet förändrats‭.‬

‭ ‬Om verkligheten kan förändras i det naturliga‭, ‬hur myc-ket mer då‭ ‬inte andliga verkligheter‭! ‬Om din verklighet är depression‭, ‬tvångstankar‭, ‬sjukdom‭, ‬brist och negativt tänkande‭, ‬så‭ ‬kan det förändras‭! ‬Om glädje‭, ‬frid och ett meningsfyllt liv verkar omöjligt‭, ‬kan det som verkar omöjligt idag bli en verklighet‭!‬

Synligt och osynligt

Allt som du fysiskt kan röra vid‭, ‬se eller smaka‭, ‬varar bara en begränsad tid‭, ‬för de ting som är synliga finns en kort stund men de ting som är osynliga varar för evigt‭ (‬2‭ ‬Korintierbrevet 4:18‭). ‬Känslor svänger‭. ‬Sjukdom‭, ‬depression och besvikelser kan vara faktiska verkligheter som helt uppslukar vår tid‭, ‬men de är tillfälliga‭. ‬Den osynliga världen‭, ‬den andliga dimensionen av Guds eviga kärlek och kraft är däremot den oföränderliga verkligheten‭.‬

Vi läser‭: ‬I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt‭ (‬Hebreerbrevet 11:3‭). ‬Detta leder till en oundviklig slutsats‭; ‬den osynliga verkligheten är oändligt mycket starkare‭ ‬än den synliga‭. ‬Alltså‭ ‬–‭  ‬Guds kärlek och kraft får alltid sista ordet‭. ‬

-Peter

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *