Är du uppspelt att du är rättfärdig?

En av kristendomens grundläggande sanningar var otydlig för mig när jag började min resa med Jesus för flera‭ ‬årtionden sedan‭. ‬Ändå‭ ‬är just denna sanning ett av grundfundamenten som vi måste få‭ ‬en personlig uppenbarelse av‭.‬

Om vi inte förstår‭ ‬rättfärdighet‭, ‬kan vi inte heller njuta av fördelarna i det nya livet med Jesus‭. ‬Istället kämpar vi med sådant som Jesus Kristus redan har tagit hand om genom sin död och uppståndelse‭; ‬negativa känslor såsom skam‭, ‬fördömelse‭, ‬låg självkänsla och avvisning för att nämna några‭, ‬känslor vi inte behöver kämpa med‭. ‬

Vi läser i Romarbrevet 5:15-21

Men syndafallet kan inte jämföras med nåden‭. ‬För om de många dog genom en endas fall‭, ‬så‭ ‬har Guds nåd och gåva så‭ ‬mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd‭, ‬Jesu Kristi nåd‭. ‬

“Nåden”‭ ‬betyder‭ ‬“den fria gåvan”‭. ‬Det finns inget vi kan komma med till Gud för att göra oss förtjänta av nåden‭. ‬En gåva måste vara gratis och även om den skulle kosta så‭ ‬lite som 10‭ ‬öre‭, ‬så‭ ‬är det inte längre en gåva‭. ‬

Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd‭. ‬Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse‭, ‬men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande‭. ‬

Adam‭, ‬som är en bild på‭ ‬mänskligheten‭, ‬förde in fördömelse genom sin överträdelse‭, ‬men Guds fria gåva‭ (‬Hans nåd‭) ‬medförde en rättfärdiggörelse‭ (‬ett frikännande‭) ‬av alla som tror‭. – ‬Tror på‭ ‬vad‭? ‬Jo‭, ‬på‭ ‬Jesus Kristus‭!‬

För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende‭, ‬hur mycket mer ska då‭ ‬inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få‭ ‬regera i liv genom den ende‭, ‬Jesus Kristus‭? ‬

Istället för att ärva döden genom Adam‭, ‬ärvde du‭ ‬“rätt-färdighetens gåva”‭ ‬genom Kristus‭, ‬och kom ihåg att ett arv är alltid gratis‭. ‬Du regerar i livet med Honom genom‭ ‬“den överflödande nåden”‭. ‬Och du tar emot den överflödande nåden‭, ‬när du tar emot Jesus Kristus‭. ‬Så‭ ‬enkelt är det‭!‬

Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större‭. ‬Men där synden blev större‭, ‬där överflödade nåden ännu mer‭. ‬Liksom synden regerade genom döden‭, ‬så‭ ‬skulle också‭ ‬nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus‭, ‬vår Herre‭. ‬

Moselagen kom för att öka medvetenheten om överträdelsen genom att definiera synden‭. ‬Och där synden ökade‭, ‬överträffade Guds nåd alltihop och överflödade desto mer‭!‬‭ ‬Ja‭, ‬nåden regerar i oss genom rättfärdigheten till evigt liv‭. ‬

Min vän‭, ‬vi är inte längre tiggare som söker efter att få‭ ‬tag Guds nåd‭. ‬Vi har den‭! ‬Djupet av den uppenbarelsen öppnar upp en helt ny värld för oss‭. ‬Vi blir fria till att leva‭, ‬älska och till att uppnå‭ ‬högre mål i livet när vi förstår att Gud inte håller tillbaka någonting från oss utifrån att vi inte skulle duga‭ – ‬eftersom allt vi får av Gud är av nåd‭. ‬Det är något att vara uppspelt över‭!

– Taina

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *