Är du uppspelt att du är rättfärdig?

En av kristendomens grundläggande sanningar var otydlig för mig när jag började min resa med Jesus för flera‭ ‬årtionden sedan‭. ‬Ändå‭ ‬är just denna sanning ett av grundfundamenten som vi måste få‭ ‬en personlig uppenbarelse av‭.‬

Om vi inte förstår‭ ‬rättfärdighet‭, ‬kan vi inte heller njuta av fördelarna i det nya livet med Jesus‭. ‬Istället kämpar vi med sådant som Jesus Kristus redan har tagit hand om genom sin död och uppståndelse‭; ‬negativa känslor såsom skam‭, ‬fördömelse‭, ‬låg självkänsla och avvisning för att nämna några‭, ‬känslor vi inte behöver kämpa med‭. ‬

Vi läser i Romarbrevet 5:15-21

Men syndafallet kan inte jämföras med nåden‭. ‬För om de många dog genom en endas fall‭, ‬så‭ ‬har Guds nåd och gåva så‭ ‬mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd‭, ‬Jesu Kristi nåd‭. ‬

“Nåden”‭ ‬betyder‭ ‬“den fria gåvan”‭. ‬Det finns inget vi kan komma med till Gud för att göra oss förtjänta av nåden‭. ‬En gåva måste vara gratis och även om den skulle kosta så‭ ‬lite som 10‭ ‬öre‭, ‬så‭ ‬är det inte längre en gåva‭. ‬

Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd‭. ‬Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse‭, ‬men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande‭. ‬

Adam‭, ‬som är en bild på‭ ‬mänskligheten‭, ‬förde in fördömelse genom sin överträdelse‭, ‬men Guds fria gåva‭ (‬Hans nåd‭) ‬medförde en rättfärdiggörelse‭ (‬ett frikännande‭) ‬av alla som tror‭. – ‬Tror på‭ ‬vad‭? ‬Jo‭, ‬på‭ ‬Jesus Kristus‭!‬

För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende‭, ‬hur mycket mer ska då‭ ‬inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få‭ ‬regera i liv genom den ende‭, ‬Jesus Kristus‭? ‬

Istället för att ärva döden genom Adam‭, ‬ärvde du‭ ‬“rätt-färdighetens gåva”‭ ‬genom Kristus‭, ‬och kom ihåg att ett arv är alltid gratis‭. ‬Du regerar i livet med Honom genom‭ ‬“den överflödande nåden”‭. ‬Och du tar emot den överflödande nåden‭, ‬när du tar emot Jesus Kristus‭. ‬Så‭ ‬enkelt är det‭!‬

Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större‭. ‬Men där synden blev större‭, ‬där överflödade nåden ännu mer‭. ‬Liksom synden regerade genom döden‭, ‬så‭ ‬skulle också‭ ‬nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus‭, ‬vår Herre‭. ‬

Moselagen kom för att öka medvetenheten om överträdelsen genom att definiera synden‭. ‬Och där synden ökade‭, ‬överträffade Guds nåd alltihop och överflödade desto mer‭!‬‭ ‬Ja‭, ‬nåden regerar i oss genom rättfärdigheten till evigt liv‭. ‬

Min vän‭, ‬vi är inte längre tiggare som söker efter att få‭ ‬tag Guds nåd‭. ‬Vi har den‭! ‬Djupet av den uppenbarelsen öppnar upp en helt ny värld för oss‭. ‬Vi blir fria till att leva‭, ‬älska och till att uppnå‭ ‬högre mål i livet när vi förstår att Gud inte håller tillbaka någonting från oss utifrån att vi inte skulle duga‭ – ‬eftersom allt vi får av Gud är av nåd‭. ‬Det är något att vara uppspelt över‭!

– Taina

Artiklar Budskap Nyheter

One comment

  1. Ingemar Kristensson says:

    Tack Taina, ja utan nåden vore vi inget, och skulle inte heller förmå något.
    Det är också viktigt att våga ta till sig nåden och våga lämna den tomma graven för att möta Kristus som uppstånden.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *