Jesus: Ni i mig, och Jag i er

Jesus: Ni i mig, och Jag i er


Innan astronomer hade upp-täckt planeten Pluto i sina stora gigantiska teleskop visste de att den fanns, på grund av dess gravitationspåverkan på resten av solsystemet. ”Något” fanns där.

När jag läser Apostlagärningarna märker jag ”något.” De första lärjungarna hade något speciellt. Det var något i deras förståelse av Kristus, och speciellt deras identitet med Kristus, och detta fick enorma konsekvenser.

Jag tänker att detta ”något” var en insikt, inte bara vad Kristus har gjort för oss, men vem Kristus är i oss, och vad Kristus gör genom oss.

De visste att den Kristus som blivit uppenbarad i Jesu kropp också var i dem genom den Helige Ande. Det är som att de såg frälsningen lite mer annorlunda än vi. Det var inte så mycket om att gå till himlen när vi dör (hur underbart detta än är), men mer om att himlen skulle komma till jorden, här och nu.

Tidigt i mitt kristna liv så var det jag trodde på och längtade efter inte alltid direktkopplat till Kristus. Jag såg varje biblisk sanning som en sak för sig. Andens gåvor, tro, Andens frukt, biblisk ekonomi, helgelse och många liknande underbara sanningar var som isolerade öar i ett hav som vi kallade kristendom. Jag insåg då inte att allt är sammankopplat, att Jesus Kristus i och genom oss är den som gör dessa sanningar till verklighet.

Så länge jag kan minnas har jag avslutat mina böner med ”i Jesu namn”, men jag tror inte riktigt att jag förstod vad det var jag sa. Är Jesus bara ett tillägg i slutet på bönen? Finns det något mer i detta? Verkligheten är att allt Kristus är och allt han har är tillgängligt för oss, och därför ber vi i Jesu Kristi namn.

Ett helgat liv – är det möjligt att vara verkligen helgad? Vad är helgelse? Handlar det om att följa en lista av bud och förbud? Att förlåta, även de som inte är så älskvärda, hur går det till?

Sådana frågor kan komma i vårt sinne, men ofta sveper vi dem åt sidan och tänker att någon med en djupare andlig insikt än vi själva kanske har svaret. Vi vill inte ifrågasätta eller gräva för djupt. Istället väljer vi alltför ofta ett minimalistisk kristet liv.

Kristus här och nu

För många handlar kristendom om att be en bön för att ta emot Jesus, och sedan vatten-dop, och kanske också dop i den helige Ande. Efter att vi upplevt detta tar vi oss igenom livet tills vi dör och Gud tar oss hem till himlen. Ja, detta är naturligtvis bra, men det räcker inte.

Låt mig vara rakt på sak. Många som regelbundet deltar i gudstjänster tar del av en stadig diet av predikningar som är menade att hjälpa folk att inte gå till helvetet utan till himlen. Fokus ligger på något i framtiden (vår fysiska död och livet bortom graven). Men vad har Kristus att säga om här och nu? Dessa första lärjungar hade något som gav dem kraft att vara effektiva i den värld de levde i.

En stark bild

Jesus använde de två uttrycken; ”ni i mig,” och “jag i er”.

Du är ”i Kristus”, och ”Kristus är i dig”. Detta upprepas i Bibeln.

Vår historia har integrerats med Kristus. Den troende är förenad med Kristus i allt det Kristus har gjort, och i det Kristus är. När våra sinnen, genom den Helige Ande, väcks över denna verklighet blir vår identifikation med Kristus en levande sanning, inte bara en teologisk idé, eller ett kallt doktrinärt uttalande.

Paulus skriver att Jesus Kristus är huvudet och vi är lemmar i hans kropp. Vi är alltså kopp-lade till Kristus, precis som huvudet är kopplat till kroppen.

Ett huvud och en kropp har samma historia. Allt mitt huvud har upplevt har min kropp också upplevt, och allt min kropp upplevt har mitt huvud upplevt. Huvudet och kroppen är ett, men ändå är de särskiljda och olika. Vi lever livet, här och nu, i en identifiering med Kristus. Vi lever i vår kropp, vi ser ut som vi ser ut, vi har den personlighet som vi har, men det fantastiska är att Kristus uttrycker sig genom den unika person som vi är (se Galatebrevet 2:20).

Det går inte att tala om Kristus i oss utan att också tala om den Helige Ande. Gamla testamentets profeter och Nya Testamentets författare sa att det Nya Förbundet var ett Andens förbund. Bibeln säger klart att utan den Helige Ande är vi över huvud taget inte kristna; Om någon inte har Kristi Ande tillhör han inte honom (Rom 8:9). Det är alltså genom den Helige Ande som vi blir medvetna om vad vi är i Kristus.

Faktisk verklighet

Alla evangeliska sanningar motsägs av religiösa idéer som minimerar och tar bort kraften i sanningen.

Några menar att vi endast positionellt är i Kristus, att det inte är en faktisk verklighet, men något vi ska sträva efter. Det blir alltså en självansträng-ning, och inte en Guds gåva. Det gör också hela begreppet irrelevant. Om ”Kristus i dig” endast är ett teologiskt tankeexperiment, är det inte meningsfullt. Vad som gör denna sanning kraftfull och levande är när vi, med den Helige Andes hjälp, tar emot den i tro. Vi kan faktiskt lita på att Kristi kärlek och tro flödar genom oss nu.

“Ni i mig” och “jag i er” – denna verklighet tar bort begränsningar; allt tillhör oss, därför att vi tillhör Kristus.

När jag undervisar om Paulus passion att nå världen med evangelium citerar jag ofta från Romarbrevet kapitel 15. Lägg märke till hur Paulus uttrycker sig: Jag vågar inte tala om något av de ting som Kristus inte har gjort genom mig i ord och gärning, för att göra hedningarna lydiga.

Han säger inte, ”jag gjorde detta”, eller ”jag gjorde så här,” eller ”tack vare att vi alla satsade järnet, så har vi lyckats.” Han säger att Kristus har utfört detta genom mig, i ord och gärning.

För Paulus handlade det inte om att arbeta för Jesus Kristus, men att Kristus verkade i och genom honom. Detta får djupa praktiska följder.

Praktiska konsekvenser

  • Kristus gråter med dig när du upplever sorg.
  • Kristus är där när du känner press och frestelser.
  • Kristus är där när möjligheter och utmaningar presenterar sig.
  • Kristus är där när du behöver tro till att bedja.
  • Kristus är där när du behöver kärlek för att älska.
  • Kristus är där när du behöver fatta beslut, personliga eller i ditt arbetsliv.
  • Kristus är där för att förlåta genom dig, när du själv inte kan.
  • Andens gåvor, helande, din tjänst för Gud – allt är kopplat till Kristus i dig.

Vittnesbörd

På nyhetssidan hittar du en notis om bibelskolan, World Impact Bible Institute. Vi har sju skolor i Afrika och Asien, och nu precis innan tidningen gick i tryck har vi lanserat Toronto-skolan. Flera hundra har begärt information, och många har redan ansökt. Rektorn, Joseph Addy, har under förberedelsetiden kollat en del av de kommentarer som vi fått ifrån elever som har gått ut skolan i olika delar av världen. Och han märkte något intressant. Utan att någon har försökt lägga ord i munnen på dessa elever har alla samstämmigt sagt att det som förvandlade deras liv på bibelskolan var uppenbarelsen om Kristus: för oss, i oss och genom oss.

Det som Jesu lärjungar hade för tvåtusen år sedan, är lika gångbart idag. Vi måste predika och undervisa om det här. Vi måste lita på att den Helige Ande gör detta levande för människor. Och så måste vi vandra i det. Låt dig själv bli väckt över verkligheten av Kristus i dig, och Kristus för världen.

Och sedan får resultatet bli att världen, och Nordens länder, börjar märka att det finns ”något unikt” bland de som följer Jesus Kristus. Dessa troende har något mer än endast religion och värderingar, de har en inre verklighet, och den ger dem styrka att leva och att påverka världen.

– Peter Ljunggren

 

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *