Hjälp mig förstå Gamla Testamentet

Fråga: – Jag vill tro på hela Bibeln, men jag tycker det är svårt att läsa Gamla Testamentet. Många av berättelserna verkar så våldsamma. Kan du hjälpa mig?

Svar: Ja, det finns svåra bibel-ställen som på ytan skulle kunna få oss att tro att Gud är en pestsändande människodödare, vilket motsäger Jesu ord om att han kom för att ge liv i överflöd.

Bibeln ger en gradvis tilltagande uppenbarelse av vem Gud är. Ju längre fram du läser, desto större blir förståelsens ljus, tills du kommer fram till Jesus Kristus och apostlarna.

Här är något som är chockerande för många. Jesus, Paulus och de flesta av Nya Testamentets författare, använder ofta gammaltestamentliga skriftställen tagna ur sitt historiska sammanhang, bortom sin grammatiska kontext, och tolkar om dem på ett symboliskt sätt.

I Galaterbrevet, är Sara och Hagar med sina söner, Isak och Ismael, symboliska represen-tanter för det Gamla Förbundet i kontrast till Evangeliet. Hagar och Ismael används som metaforer för Mose Lag, medan Sara och Isak representerar Andens Nya Förbund. Uppmaningen, ”Kasta ut Hagar och Ismael”, tolkas inte bokstavligt, utan är en vacker bild på hur vi kastar ut lagisk religion och istället omfamnar evangeliet om Guds nåd.

Israels uttåg ur Egypten och resan till Löfteslandet omtolkas. För troende handlar detta inte om en fysisk resa, eller att den egyptiska armén fysiskt drunknar. Det är istället en bild på vår andliga vandring bort från det religiösa slaveriet och in i en identifiering (dop) i Kristus.

I Nya Testamentet är Löfteslandet inte en fysisk destination, utan en plats av andlig vila där vi får vila från egna gärningar och gå in i det som Kristus har förberett för oss, Hebreerbrevet 4:1-11.

Hebreerbrevet nämner ceremoniella föremål från det judiska templet och omtolkar dess mening till att representera olika aspekter av Kristus rike. Jesus tog ofta berättelser ur sitt sammanhang och gav de en ny andlig innebörd. Han hänvisade till sig själv som:

• Ormen i öknen som lyftes upp för att ge helande till     alla, Johannes 3:14-15.

• Guds sanna tempel, Johannes 2:19-22.

• Det sanna mannat från himlen, Johannes 6:50.

• Jonas tecken, Matteus 12:38-40.

• Den brinnande busken, Johannes 8:58.

• Jakobs stege, Johannes 1:51.

I Paulus texter tolkas den bokstavliga omskärelsen om till att beskriva vårt nya liv i Kristus – en andlig omskärelse av hjärtat, Romarbrevet 8:29. De 10 budorden, ingraverade på stentavlor, blir en bild på kärlekens lag som är inristad i våra hjärtan, 2 Korintierbrevet 3:3-9. Det fysiska templet i Jerusalem symboliserar våra kroppar som är Guds Andes andliga tempel. De judiska heliga dagarna, matlagarna och religiösa festivalerna tolkas om till att vara skuggbilder av en mäktig andlig verklighet som finns tillgänglig i Kristus, Kolosserbrevet 2:17.

Mitt råd är; läs Nya Testamentet, särskilt breven som Paulus, Petrus och Johannes skrivit, om och om igen. När du förstår djupet i det Nya Förbundets uppenbarelse, kommer du att kunna dra nytta av Gamla Testamentet. Du kommer att upptäcka berättelser och påståenden som är skuggbilder, illustrationer, symboler och lärdomar för att bättre förstå Kristus och hans Evangelium. Jesus sa i Lukas 24 att Gamla Testamentet handlar om honom. När vi väl upptäcker sanningar om Jesus Kristus i de hebreiska Skrifterna, blir läsandet av dem en skattjakt där vi får nya insikter om Kristus. 

Av Peter Ljunggren

Artiklar Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *