Fritt och för intet

Hon förtjänade inte hans kärlek, men han älskade henne ändå. Deras kärlekshistoria var inte en Disneyprincess-saga. Hon svek honom och fick barn med sin älskare. Till slut nådde hon botten och såldes som slav. Auktionsförrättaren ropade: ”Vem vill köpa denna kvinna?” Det blev tyst när de fick se den sjuka och utnyttjade kvinnan stå där skamset. En röst ropade, “Jag köper henne!” Det var rösten av hennes make. 

Detta är berättelsen om Hosea i Bibeln; En såpopera-liknande berättelse om otrohet, som liknas vid Israels otrohet mot Gud. I denna kärlekshistoria hittar vi evangeliet om Guds nåd och oföränderliga kärlek.

Hoseas relation till sin hustru, Gomer, är en bild på Guds relation till oss. Även om Gud bedrövades av Israels synd, sa han: “Jag kommer att ha medlidande med henne som inte fått medlidande, och jag kommer att säga till dem som inte var mitt folk: “Du är mitt folk!” (Hosea 2:23, översatt från engelska).

Hosea beskrev orättvisan; bara korruption, missbruk, och våld. Hela nationen var rutten, otrogen och egensinnig. Israel liknas vid en sköka vars barn var födda utanför äktenskapet och utan kunskap om Gud (Hosea 4:2). Enligt det gamla förbundets lagar förtjänade de invasion, exil och utrotning. Deras tillstånd var hopplöst. 

Men vad gör Gud då? Han vill ta tillbaka den otrogna kvinnan och adoptera hennes barn. Han visar dem kärlek och ger dem nåd. Även om de inte omvänder sig återkallar Gud varje lag om vedergällning.

Gud sa till Israel: ”Jag gav dig säd, vin och olja. Jag gav dig silver och guld. Ändå dyrkade du Baal. Men jag kommer att tala vänligt till dig. Jag ska välsigna dig och ge dig hopp. Jag ska sluta ett förbund med dig och utplåna bågen, svärdet och kriget från ditt land. Jag ska låta dig ligga ner i säkerhet. Jag skall trolova dig med mig i trohet, kärlek och barmhärtighet för evigt. Jag kommer inte att straffa dina döttrar som är skökor. Jag ska ge dig en skörd och ge dig tillbaka dina rikedomar. Hur ska jag kunna överge dig? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dig. Döden ska inte ge plågor. Dödsriket ska inte ge ödeläggelse. Jag ska hela dig från ditt avfall och älska dig fritt. Jag kommer att vara som dagg för dig och du kommer att blomstra som liljan” (Hosea 2:8, 14-15; 2:18, 20; 4:14; 6:11; 11:8; 13:14; 14:4-6). 

Hosea visar oss att Gud alltid varit angelägen att förlåta. I slutändan uppfylls Hoseas bok i Jesus Kristus som förlät dem som inte ens bett om det. Han sa till den lama mannen: “Dina synder är förlåtna”. När de korsfäste honom sa han: “Fader förlåt dem”. De religiösa ledarna tyckte att det var hädiskt. Kanske har även vi svårt att smälta Jesu radikala förlåtelse? Borde man inte förtjäna förlåtelse? Nej, det är tvärtom. Förlåtelse ges fritt och för intet.

Hosea förbisåg Gomers bak-grund som prostituerad när han gifte sig med henne. Hon fortsatte dock med sin otrohet och sprang iväg igen. Men Hosea fortsatte att älska henne. 

”Gå och hitta henne. Gå och älska din hustru igen” sa Gud (Hosea 3:1). Hosea hade inget att vinna på att älska Gomer. Hon älskade honom inte tillbaka. Men Hoseas kärlek var inte beroende av hennes agerande. Likaså är inte Guds kärlek beroende av vad vi gör eller inte gör. Han älskar och förlåter oss på grund av vem han är. “Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” (1 Johannesbrevet 4:10).

Gud älskar oss även om vi flyr. och varthän vi än flyr. Han kommer till de mörkaste och smutsigaste platserna för att rädda oss, om och om igen. Han älskar oss outtröttligt och är helt engagerad i oss. Vi förtjänar inte hans kärlek, men han älskar oss, fritt och för intet.

Av Jakob Wendesten

Jakob Wendesten kommer ifrån Hönö. Han har arbetat med ETAL i tre år. I sommar håller han en kampanj i Kasula, Tanzania.

Artiklar Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *