Evangelie-Revolution – det är dags NU!

Evangelie-Revolution – det är dags NU!

Väckelse behövs i alla tider. Förnyelse behövs dagligen, men en revolution behövs endast då något har gått åt fel håll så länge att en omvälvning krävs.

En evangelierevolution innebär nytt tänkande‭, ‬nya visioner‭, ‬nya metoder‭, ‬men framför allt en mycket djupare förståelse av vad evangelium egentligen handlar om‭. ‬Det bortglömda‭ ‬–‭ ‬evangeliet‭ ‬–‭ ‬måste‭ ‬återupptäckas och förmedlas‭.‬

Nyevangelism är en term historiker använder för att beskriva det som hände ifrån 1850-talet till 1900-talets början, med grundandet av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Missionsförbundet. Nu 150 år senare behövs ännu en ’ny-evangelism’. Tusentals är uppvuxna i frikyrkan men vet ofta lite om evangeliets sanning, medan de breda folklagren är helt ovetande. Det engelska ordet för evangelium, gospel, har använts som ett begrepp för en viss musikstil, medan själva budskapet nästan har gått förlorat.

Idag talas mycket om politisk korrekthet. En del menar att myndigheter och media inte erkänner de svåra problem som finns i integration och brottslighet, medan andra menar att dessa svartmålande exempel är vilda fantasier. Jag vet inte vem som har rätt, däremot ser jag en parallell av politisk korrekthet i hur den andliga situationen beskrivs.

Rapport om frikyrkans utveckling
Öyvind Tholvsen har i samarbete med Nätverken för församlingsgrundare och församlingsutveckling gett ut en studie, Frikyrkokartan ritas om, en rapport om frikyrkornas utveckling i Sverige 2000-2015. Tholvsens arbete har varit till välsignelse för mig och denna rapport har påverkat mig.

När Tholvsens studie rapporterades i en del kristna medier, målades det upp i mycket ljusa färger, att frikyrkan har en ljus framtid. Vilken planet lever dessa analytiker på? Mellan 2000-2015 växte Sveriges befolkning från 8,7 miljoner till ca 10 miljoner, alltså 13 procent. År 2000 fanns 2 913 frikyrkoförsamlingar, och 15 år senare var det 2 289, en minskning med 21,5 procent, och då är alla nystartade församlingar medräknade i statistiken.

Att raset inte är ännu mycket större beror på invandringen. Dels har det kommit kristna invandrare, dels har ett antal konverterat till kristendomen. Detta har påverkat statistiken positivt speciellt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Hade de evangeliska kyrkorna vuxit 13 procent i takt med folkökningen under de här 15 åren, kunde det kanske ha ansetts som acceptabelt. Men att en katastrofal minskning under 15 år beskrivs som en positiv trend pekar på att en del s.k. andliga ledare lever i en inbillningsvärld.

Mycket gott tillförs när invandrare känner sig välkomna att gå med i existerande församlingar. Ofta startar invandrare nya församlingar där de söker nå ut på sitt språk. När det gäller nya samfund som kommer in i Sverige, speciellt ifrån Västafrika, är det oftast inte något som appellerar till den svenskfödde. Många av dessa riktningar som jag är väl bekant med, är personfixerade och sekteristiska på ett sätt som aldrig skulle slå an på infödda svenskar.

En av rapportens underrubriker säger; Frikyrkorna tappar inte längre medlemmar. Då pekar man på 5-årsperioden 2010-2015, när invandringen var som störst och frikyrkans minskning därför något mindre. Alltså en minskning av minskningen medan Sveriges befolkning växte snabbare än någonsin. Än en gång måste man ställa frågan, vad har hänt med dessa som var evangeliskt troende år 2000? Hur många har tappats bort? Det handlar om en katastrofal minskning.

Omkring år 1299 hölls det sista mötet i församlingen i Efesus. Då fanns det de som 20-30 år tidigare talade om en ljus och fantastiskt framtid för Efesusförsamlingen. Här passar illustrationen om strutsen som borrar huvudet i sanden. Men nu har det tänts ett hopp för Sverige och Skandinavien, precis som det fanns i mitten på 1800-talet. Det hoppet är en evangelierevolution.

Kallelse till Sverige och Skandinavien
Jag utvandrade från Sverige som tonåring 1973. På 80-talet besökte jag Sverige ofta, speciellt i Pingströrelsens regi. Under slutet av 80-talet och hela 90-talet var jag återigen ofta i Sverige, speciellt inom Livets Ord och olika trosförsamlingar. Huvuddelen av mitt arbete har däremot varit internationellt och lokalt i Kanada. Vår församling där växer och tv-arbetet når hela Kanada med 24 program i veckan via tre tv-kanaler.

När Gud började bearbeta mitt hjärta angående Sverige var jag inte så villig. Jag älskar mitt hemland, men mitt fokus har framför allt varit den icke-kristna världen. Många gånger de senaste månaderna har jag legat vaken på nätterna, med en börda för Sverige och Skandinaven. Jag försökte skaka av den, jag har inget behov av någon plattform eller någon öppen dörr. Vi har mer än nog redan. Taina har omsorg om mig och vill inte att jag ska ta på mig flera åtaganden, men de senaste månaderna har hon sagt, ”Peter, jag ser hur det här berör dig, så du måste nog ta detta steg ändå”.

Svensk väckelsehistoria
Jag har tänkt mycket på svensk väckelsehistoria. På 1850-talet föddes Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, lett av Carl Olof Rosenius. Några årtionden senare bildades Svenska Missionsförbundet, lett av Paul Petter Waldenström. Redan 1911 hade Svenska Missionsförbundet 95 000 medlemmar, nästan 2% av Sveriges befolkning. Hur gick detta till?

Det unika med Svenska Missionsförbundets framväxt under de första 50 åren var att de till stor del inte sög deltagare från andra väckelser, utan lyckades nå de breda folklagren. Vad var deras budskap? Vad var det som ledde till att Svenska Missionsförbundet också under 1900-talet födde fram många riks-evangelister?

Många av de frikyrkor som växte fram, inklusive pingströrelsen, helgelseförbundet och andra, fick ett stort antal medlemmar av de som blivit frälsta genom Missionsförbundets och Frälsningsarméns arbete. Pingströrelsen fokuserade på pingstens budskap, andens dop och andens gåvor. Helgelseförbundet fokuserade på helgelse, och andra rörelser hade sina betoningar. Naturligtvis blev människor frälsta i alla dessa sammanhang, men det var speciellt Missionsförbundet, som genom anställda riksevangelister, medverkade till att väldigt många vanliga svenskar blev personligt troende.

Det budskap som dessa predikade är nästan totalt bortglömt idag. I Evangelie-Institutet kommer vi att betona Jesu fullbordade verk och försoningens budskap om en Gud som är full av kärlek och medömkan. Vi ska göra det med moderna ord, moderna uttryckssätt och moderna metoder, men det är samma evangelium som förr.

Vad är visionen?
Visionen är inte Evangelie-Institutet i sig, men att Sverige och Skandinavien ska få sina ögon öppnade för evangelium. Kristna behöver en nyevangelisation och folk i allmänhet måste få evangelium. Vi är ännu bara i begynnelsen av denna vision. Vad som kommer av den anar vi ännu inte. Naturligtvis kommer vi att använda media, konferenser, församlingar, förlagsverksamhet, och annat, men Institutet blir en viktig resurs, där troende får växa i kunskapen om Jesus Kristus. Detta blir en språngbräda där människor med nytändning för evangelium kan nå ut till hela landet.

Skandinavien – en bas för internationellt arbete
När jag lämnade Sverige som tonåring var jag medlem i Nässjö Pingstkyrka. Pingströrelsen hade då 700 missionärer, medan Assemblies of God, den amerikanska pingströrelsen som var 20 gånger större i medlemsantal hade 1 000 missionärer. Visst var jag stolt över att jag var svensk! Det lilla Fribaptistsamfundet hade en missionär på var 40:e medlem. Det fanns ingen jämförelse till det i Kanada eller USA.

På sikt tror jag att en ny-evangelisation kommer leda till att Sverige, Norge, Danmark och Finland – hela Skandinavien – blir en stor bas för internationell evangelisation. Ingen tror väl att de skandinaviska länderna någonsin kommer att bli militära stormakter, men vi kan vara stormakter för evangelium.

Revolutionens fiender
Om nu en evangelierevolution behövs, vilka är de fiender som har fördunklat och undanträngt evangeliet? Samma krafter som försökte kväva evangeliet för 2000 år sedan är aktiva idag, och bland dessa märks:

  1. Intellektuellt högmod. Bibeln är klar att den naturliga människan med sitt intellekt aldrig kan förstå Gud. Idag talas mycket om att konvertera, eller att studera sig fram till en trosövertygelse. Tanken är alltså att om någon ska bli en kristen så är det en intellektuell process där du kommer till en slutsats. Detta ger inte mycket rum åt pånyttfödelse eller ett frälsnings-under när en person möter Jesus och blir förvandlad. Intellektuellt högmod står i kontrast till evangeliets kraft.
  2. Religiös lagiskhet. Denna lagiskhet finns både i liturgisk och karismatisk form. Oavsett vilken form den tar, handlar den om att vi ska prestera så att Gud ska kunna välsigna våra liv och vårt arbete. Det var på grund av religiös lagiskhet som Galaterbrevet skrevs.
  3. Mysticism. Här florerar en mängd befängda idéer och mystiska tankar. En del menar att Gud har gömt speciella koder i Bibeln eller den hebreiska kalendern och att om man kan upptäcka dessa hemliga koder så hittar man livets mening, och viktig information om ändens tid. Andra fokuserar på mystiska upplevelser, en ständig ström av visioner, drömmar och subjektiva upplevelser som inte är förankrade i uppenbarelsen om Jesu redan fullbordade verk.
  4. Fundamentalism. Mycket bokstav och lite ande, fariseism har florerat i alla tider och alla generationer. Här finner vi en religiositet som fördömer både sig själv och andra, trots att Jesus sa att han inte hade kommit till världen för att fördöma någon. Fundamentalister väntar ofta på dom över Sverige, istället för Sveriges frälsning.
  5. Sekterism. Här har du tanken om vi och dom. Sekterism
    kommer fram i teologi, men också i uttryckssätt, kläde-dräkt osv. I vissa sammanhang betyder det slips och kostym, medan det i andra sammanhang betyder en annan klädstil, hårstil, och ett visst snack. För en del handlar det om att vara väldigt strikt och formell, medan det för andra gäller att vara cool. På svenska brukar man säga häftig, men eftersom det inte är så cool att tala svenska säger vi att det är ”coolism” som florerar.Alla dessa olika betoningar gör att en stor grupp människor känner sig utanför. Vår stiftelse heter Evangelium Till Alla Länder, för att göra det ännu tydligare ska vi kanske säga Evangelium Till Alla.

En Evangelierevolution handlar om att dessa fördunklande och förmörkande krafter ska få ge vika så att evangeliets ljus ska få stråla fram i våra hjärtan och till vårt land.

Det andliga mörkret i vårt land är inte problemet, för bara ljuset strålar fram är mörkret inte längre något problem.

Ett steg i tro
Detta är ett trossteg. Vi tror att Herren kallar förebedjare, och sådana som kan arbeta med webbsidor, sociala media, TV, översättningsarbete, evangelisation, och en mängd praktiska arbeten. Kanske ditt hjärta säger ja till det du läser, och du und-rar om du kan hjälpa till på något sätt. Ifrågasätt inte om du behövs – DU BEHÖVS! Ta kontakt med vårt kontor.

Visst behöver vi människor med kompetens på en mängd olika områden, men framför allt behöver vi alla som är villiga. Mitt motto är – Gud gör de villiga kompetenta.

Tänk om vi skulle lyckas
Under 1900-talets slut hörde vi proklamationer om att Sverige skulle bli frälst osv. Dessa röster har i stort sett tystnat. Tänk om vi hade lyckats på 1900-talet, hur skulle Sverige då ha sett ut vid det här laget?

Om halva Sveriges befolkning hade blivit medlemmar i frikyrkan eller någon annan rörelse, skulle vårt land då se ut som Jesus? Eller skulle vi vara en stor grupp självgoda kristna, högfärdiga och stolta över vår egen framgång och fördömande mot omvärlden?

En evangelierevolution innebär att evangeliet börjar förkunnas. Om vi verkligen skulle lyckas med att nå Sverige med evangelium, skulle resultatet vara något vi kunde vara glada över och förmedla till resten av världen. Jag tror att om evangelium verkligen får framgång blir resultatet att troende strålar av kärlek och accepterande mot omvärlden. Vi blir inte griniga, fördömande och självrättfärdiga. Nej, vi är glädjespridare med ett budskap om hopp för alla.

Skandinavien vill ha detta![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *