Aldrig mer “dålig karma”

Det är alltid fascinerande att komma till ett land där vi aldrig tidigare varit. Peter hade besökt staden Mandalay kort och i hemlighet  för cirka femton år sedan, men annars var nationen Myanmar (Burma) en ny bekantskap för oss. Det bor cirka 5,5 miljoner människor i staden Yangon, så vi förväntade oss att det skulle komma många till fotbollsstadion som var bokad för kampanjen.

Vi visste att Burma med sina 56 miljoner människor var nästan helt buddhistisk och med ett svindlande antal folkgrupper, hela 49 st, för vilka Jesus dog och uppstod igen, men utan någon som kunde vittna om det – vilket också var motivet för vårt besök. Efter sex decennier som en brutal militärdiktatur, är nationen nu alltmer öppen för evangeliet.

Peter hade noggrant studerat det buddhistiska tankesättet; världsbilden och den förståelse de har av Gud som är väldigt annorlunda mot den vi har i västvärlden. Uppdraget var tydligt; vi måste öppna burmesernas andliga ögon så att de kunde se vad Gud i Kristus har gjort för dem. Vi inbillade oss inget … Utan bekräftelser av evangeliet genom att Jesus Kristus själv gjorde under skulle vi få obefintliga resultat.

Och så hände det …

Den första festivalkvällen var spännande! Vad skulle hända? Skulle buddhister komma? Som vanligt ville Peter inte ha ett “kristet möte” – utan istället nå dem som har haft liten eller ingen tillgång till evangeliet. Han predikade och bad och plötsligt började en stadig ström av människor komma mot plattformen. De ville berätta hur Jesus hade botat dem! Det slutade med att det var fler människor som kom för att vittna än vad vi kunde hantera. Det allra första vittnesmålet var från en muslimsk kvinna som hade fått sin hörsel tillbaka efter många år av dövhet, och dussintals buddhistiska vänners vittnesmål följde därpå.

Hela festivalen var fylld med mirakel. Peters förkunnelse om att Jesus tog hand om all “dålig karma” för mänskligheten på korset för 2000 år sedan, var en avgörande uppenbarelse (karma, i buddhismen och hinduismen, är summan av en persons agerande i detta och tidigare liv,  och det påverkar deras öden i framtida existenser).

Vi tappade räkningen över hur många blinda ögon som öppnades och andra sjukdomar som blev botade. Ett stort antal tumörer försvann. Döva öron öppnades. Människor som inte kunde gå började gå. En kvinna berättade för mig att hon hade haft en operation planerad i en månad eftersom hon hade en stor tumör i sin livmoder – nu behövde hon ingen operation. Jesus är vår fullkomliga helare!

Kasta ut “trälkvinnan”

Pastors- och ledarseminaret exploderade när Peter delade från Romarbrevet kapitel 7. Det var en omskakande uppenbarelse för de flesta av pastorerna att aposteln Paulus jämförde lagen med ett misslyckat äktenskap! Den stora Aposteln var bunden till lagen och han var olycklig eftersom han inte kunde hålla eller utföra dess krav. Lagen pekade enbart på allt som var fel med honom, utan någon kraft – eller vilja – att hjälpa eller befria honom. Enbart Jesus Kristus är den “perfekta maken” och han hjälper oss utan att få oss att känna sig skyldiga eller fördömda.

På den sista seminariedagen undervisade Peter från Galaterbrevet; om den symboliska illustrationen av Sarah och Hagar. Det här var kanske det “dyraste” seminariet ledarna någonsin deltagit på – efter det kan de utmanas att kasta bort lagiska predikoanteckningar och lovsånger. Peter och deltagarna hade en härlig stund då de kastade ut “trälkvinnan” (Hagar) från kyrkans bönemöten, lovsånger, helandetjänster, evangelisation och kollektstunder. Sarah (nåden) fungerar inte utifrån skuld eller skam, men utifrån kärlek!

Det hela började med en middag

Hela festivalveckan i Yangon började med vänskapsmiddag. Det är en mycket speciell middag med religiösa och politiska ledare, ibland också med journalister och företagsledare. Peter berättar om syftet med festivalen och bjuder in alla att delta utan diskriminering. Varje religion har en representant som får hålla ett tal vid middagen. De får då chans att lära känna oss och vi lär känna dem – ingen behöver gissa sig till varför vi är i staden. Den här gången var alla stora buddhistiska kloster, totalt tjugo stycken, representerade av sina ledare. De muslimska och hinduiska samfunden hade också sina representanter.

Som människor från olika kulturella och religiösa bakgrunder har vi skillnader, men vi har också likheter. Mest av allt, är vi alla skapade av Gud som älskar oss och som vill att vi ska lära känna honom genom hans son, Jesus Kristus. Det är inga krav, inga villkor, enbart en inbjudan till att lära känna honom. Den som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Vi är tacksamma till alla understödjare och vänner som har hjälpt oss att dela evangeliet i Yangon. Vi tänker att det är en grundläggande mänsklig rättighet för alla människor att få höra evangeliet åtminstone en gång under sin livstid. Tiotusentals människor lärde känna honom nu i Burma. Tack!

Nedan följer några av bilderna ifrån Yangon. Stort reportage kommer i MissionsVisionen Vinter 2017.

img_0031img_0033img_0046img_0062img_0183img_0259img_0688img_0764

img_1791img_1534

Artiklar Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *