Evangelist med hela världen som arbetsfält – skriven av Börje Norlén

Evangelist med hela världen som arbetsfält – skriven av Börje Norlén

Han föddes som Peter Ljunggren i Småland för drygt 60 år sedan. Sedan mer än 40 år tillbaka är han bosatt i Toronto i Kanada. Internationellt är han känd som Peter Youngren och har lett stora kampanjer i mer än 100 länder. Peter är huvudtalare i årets Kärrsjökonferens.

PY

Världsevangelisten Peter Ljunggren ringer upp exakt den tid vi kommit överens om och i vår krympande värld hörs han lika tydligt som om han vore på plats personligen. Eftersom han emigrerade till Nordamerika så tidigt i livet har han inga personliga minnen av Tältmissionens grundare Erik Gunnar Eriksson.
– Men jag hörde förstås talas om Erik Gunnar, när jag bodde hemma hos mina föräldrar. Tältmissionen har jag också följt genom åren och jag var en av de första att beställa ett ex av biografin om Erik Gunnar. Jag uppskattar det jag hört och läst om honom; att han var densamme i stora som små möten och troget förmedlade samma budskap.
Som svensk i utlandet och dessutom ofta ute på uppdrag utöver världen, följer Peter inte så noga med allt som händer inom kristenheten i Sverige. Men en del har han pejl på. När han i sommar besöker sitt gamla fosterland vill han samla kristna i Sverige kring evangeliet om Jesus Kristus.
– Så långt jag förstått har evangeliet kommit i bakgrunden i stora delar av kristenheten i Sverige. Det enkla evangeliet om vad Gud i Kristus gjort för alla människor har jag predikat i över 40 år, och det får aldrig glömmas bort.
På senare år har Peter Ljunggren genom sin organisation World Impact Ministries – (WIM); i Sverige – Evangelium till alla länder – (ETAL), satsat stora resurser på att nå ut med evangeliet till muslimvärlden. Han har genomfört evangeliska kampanjer i muslimskt dominerade områden, parallellt med TV-sändningar. Något Peter även skulle tänka sig att satsa på även i Sverige.
– Sverige tar ju emot oerhört många muslimer i den stora flyktingvåg vi ser. Bakom ligger säkert en allmän snällhet och en vilja att hjälpa, men det verkar inte finnas någon genomtänkt plan för hur alla nytillkomna ska tas om hand. Som kristna har vi en uppgift att öppna deras ögon för att upptäcka det kristna evangeliet. Själv skulle jag gärna vilja satsa på en större kampanj för att nå ut till muslimer i Sverige. Tyvärr tror jag inte det just nu finns tillräckligt stor enhet i kristenheten för att komma till skott.
Peter Ljunggren kan mycket väl tänka sig ett utökat samarbete med Tältmissionen – 100% Liv – i framtiden. Kampanjer i större städer, med ett budskap som gemene man kan förstå och ta emot. Hela tiden finns den där – den kallelse han mottog redan i unga år. Han beskriver den som en börda, som ständigt finns inom honom; det handlar om att nå ut till så många som möjligt av dem som ännu inte känner Jesus Kristus. Den bördan bär han med sig också till Sverige. I stora eller små sammanhang vill han förkunna nådens evangelium om frälsning och helande.
– Jag ser mycket fram emot att komma till Kärrsjökonferensen med ett budskap om vem Gud är så att folk lockas till att får en relation med Jesus Kristus. Det vill jag se i Kärrsjö och övriga Sverige, liksom i hela världen. Det viktigaste för mig är att inte distraheras av personangrepp och motstånd. Jag vill fullborda mitt lopp, genom att troget förmedla nådens evangelium.

Kortfakta om Peter Ljunggren (Youngren)
• Peter Ljunggren växte upp i Solberga, Nässjö kommun i Småland.
• 1973 flyttade han till USA för att gå bibelskola och lära sig engelska flytande. Målsättningen var klar; han ville nå ut med evangeliet över hela världen.
• 1974 hade han sin första kampanj i Toronto i Kanada. Den varade tre veckor. Under 16 år besökte han varenda större stad i Kanada och hade kampanjer som varade 1-6 veckor.
• Parallellt med detta hade han större och mindre kampanjer över hela världen. Även många platser i Sverige fick besök.
• Peter har alltid strävat efter att predika Kristus på det sätt som bäst gagnar evangeliet, med tillbörlig respekt för olika religioner och kulturer. Han vill inte fokusera på småsaker utan på det centrala i evangeliet. Drivkraften har hela tiden varit att nå ut till dem som inte fått höra evangeliet. Det har legat som en börda över honom, alltsedan tonåren.
• Första kampanjen i Indien hölls 1980, sedan har över 40 kampanjer genomförts i detta folkrika land, även om han många år har nekats inresetillstånd.
• På senare år har Peter målmedvetet satsat på att nå ut i muslimvärlden, även judar vill han nå med frälsningens evangelium.
• Församlingar har planterats över hela världen. I Toronto har Peter grundat International Celebration Church, där han predikar två gånger varje månad.
• Flera bibelskolor har startats; mer än 360 000 ledare har deltagit i speciella seminarier under årens lopp.
• Troligen har Peter Ljunggren fått möjlighet att predika och be för fler människor än någon annan svensk predikant hittills har gjort.
Text: Börje Norlén

Artiklar Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *