“Det är bättre att se  SANNINGEN i VITÖGAT“

“Det är bättre att se SANNINGEN i VITÖGAT“

Iréne Jarlsdotter ställer frågor till Peter om
visionen för Skandinavien och Evangelie-Institutet
i Jönköping.

Varför startar Evangelie-Institutet nu?

Visionen är att Sverige och Skandinavien ska få sina ögon öppnade för evangelium. Och Evangelie-Institutet är en viktig aspekt av den visionen. Jag tror att många kristna inser att vi har ett mycket allvarligt läge. Vi behöver verkligen evangeliet.

Vad vill du uppnå med denna satsning?

Detta är mycket mer än en satsning. Vi överlåter livet till denna vision. Vi tänker långsiktigt. Många som är uppvuxna i kristna sammanhang har nästan ingen kunskap om evangelium och Jesu fullbordade verk. En nyevangelisation behövs, precis som det skedde i mitten på 1800-talet. Många medlemmar i kristen verksamhet ska kanske för första gången upptäcka evangeliets verklighet. Samtidigt gäller det att nå landet. Sverige är ett missionsfält och vi behöver se det som ett sådant.

Vi vill ha ett förnyat Sverige och Skandinavien, där församlingar är levande och växer, inte bara på några få orter, utan över hela landet. Sedan vill vi att Skandinavien än en gång ska bli en bas för internationell mission och evangelisation.

Vad tycker du att du har att bidra med i den svenska situationen?

Jag har spenderat hela mitt liv på evangelium. En viktig del har varit att träna pastorer och ledare i mer än 40 länder där vi hållit seminarier. Vi har också drivit bibelskolor i 25 år. Nu har vi skolor i Indonesien, Kenya och Tanzania. Min förhoppning är att jag, tillsammans med andra ska förmedla hopp, glädje, kunskap, insikt om evangelium och vision för hur vi ska nå vårt land.

Vad betyder detta i tid för dig personligen?

Detta har naturligtvis Taina och jag talat om under en längre tid. Det är inget lättsinnigt beslut, utan kräver en överlåtelse från vår sida. Vi kommer att satsa mycket i Sverige och Skandinavien. Vi har ju en stark och underbar församling i Toronto, där vi också har goda medarbetare, och Nathan Thurber leder det dagliga pastorsarbetet. Därför kan vi lägga ner mycket tid i Sverige. Att ha en vision är inte billigt. Det kostar allt av vår kraft och våra resurser. Men en vision ifrån Gud är värd det.

Jag kommer själv att undervisa 3 eller 4 kurser varje termin till att börja med, så detta blir en helt ny fokusering för oss. I genomsnitt tar en kurs en vecka så det blir mycket tid.

Samtidigt kommer kampanjerna och bibelskolorna utöver världen att fortsätta, liksom TV-arbetet i muslimvärlden. Arbetet växer också i Kanada, vi sänder bl.a. TV-program 24 gånger i veckan över hela landet. Vem vet, det kan bli TV- satsningar också i Skandinavien.

Hur tror du att detta kommer att tas emot av bibelskolor och församlingar?

Min förhoppning är naturligtvis ett positivt mottagande. Med tanke på den allvarliga situationen för evangelium i landet borde det givetvis bli ett mycket positivt välkomnande. Livet har dock lärt mig att den ende jag är ansvarig för är mig själv, oberoende av andras reaktioner. Jag har kontaktat många av församlingarna i Jönköpings kommun. Nu i dagarna går en pressrelease ut till olika kristna tidningar. Sedan bygger vi inte en kallelse på andras reaktioner, utan på kärleken som Gud lagt i oss för Sveriges och Skandinaviens frälsning.

Berätta lite om kopplingen med Lennart Eriksson.

Lennart är en stor inspiratör. Han är utvecklingsansvarig för Hoppets Stjärna som hjälper människor i nöd, och verksamhetschef för moderorganisationen – 100% Liv (tidigare Tältmissionen) – med fokus på evangelium. När Lennart först inbjöd mig att komma till Örnsköldsvik att delta på en konferens kände vi inte varandra. På något sätt visste vi ändå att detta var en koppling som var förberedd av Gud. Jag upptäckte i Lennart en person som har ett enormt engagemang och beslutsamhet angående just detta att Sverige måste än en gång få evangelium.

Jag är tacksam att föreningen 100% Liv blir medsponsor av Evangelie-Institutet. Lennart och hans syster Ulrika vann nyligen ett entreprenörspris i Örnsköldsviks kommun, och de är personer med mycket expertis och gåvor. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem.

Hur kom Stefan Salmonsson in i bilden?

Jag lärde känna Stefan under predikobesök hos församlingen Livet Ord i Uppsala under slutet av 80-talet och 90-talet. Jag upp-levde alltid Stefan som en mycket inspirerande person, han var min favorit att leda möten när jag skulle predika. Hans folklighet, utstrålning och kärlek till människor är mycket speciell. Hans
artikel i denna tidning talar för sig själv.

Stefan och Marie besökte vår församling i Toronto förra året och vi var tagna i hjärtat genom förkunnelsen han gav.

Stefan är ju enormt populär på många platser och han har ett fullspäckat reseschema, så först tvekade jag att kontakta honom, för jag tänkte att han kanske var så upptagen redan. När jag sedan tog kontakt, hade Gud redan på ett profetiskt sätt talat till Stefan förra året om stora förändringar i hans liv. Så man kan säga att vi fick båda gå i förut beredda spår.

Med Stefan har jag också lärt känna Marie och hon blir en fin tillgång som administratör i Evangelie-Institutet.

Tror du att det finns en politisk korrekthet inom kristenheten idag?

Jag citerar ofta en undersökning som gjordes av Öyvind Tholvsen; ”Frikyrkokartan ritas om”. Tholvsen har gjort ett mycket bra och intressant arbete. Kontentan av undersökningen är en katastrofal beskrivning av utvecklingen från 2000-2015. Ändå försöker vissa göra detta till något positivt som pekar mot en ljus framtid, men det är att göra en björntjänst. Det är bättre att se sanningen i vitögat. Om det inte hade varit för kristna som invandrat till Sverige och att nya invandrarsamfund uppstått, hade siffrorna varit ännu mer katastrofala.

Sveriges befolkning växer snabbare än någonsin medan frikyrkan minskar i en takt som är unik i världen. Hur någon kan se detta som en ljus framtid övergår mitt förstånd. Nej, en evangelie-revolution behövs. När jag talar med vanliga troende finns det en djup oro över framtiden.  Att leva i en drömvärld av politisk korrekthet tjänar inget till.

Vad betyder `Visionen för Sverige & Skandinavien´ ekonomiskt?

Vi behöver fördubbla ETALs inkomster omedelbart. Jag har aldrig haft pengar i förväg för någonting vi har gjort, utan har alltid litat på att Gud talar till människor som är villiga att vara med och offra. Detta är ett trossteg.

Jag tror helt enkelt att många som aldrig har stött ETAL tidigare nu kommer att bli understödjare, medan andra som kanske inte har stött oss på ett tag, kommer att börja göra det igen. Och de som redan stöder oss hoppas vi kommer att satsa ännu mer. Ytters handlar detta om att Gud är intresserad av Sveriges och Skandinaviens frälsning, och då tror vi att Gud talar till människor att vara med.

Namnet på skolan är Evangelie-Institutet, jag märker i samtal att du undviker uttrycket “bibelskola”. Berätta hur du tänker.

Bibeln är vår huvudsakliga textbok i alla kurserna, däremot är ordet bibel något defensivt, medan evangelium är ett offensivt ord. Under det sista århundradet har det funnits mycket bibelkritik, och många evangelikala har upplevt det som sin uppgift att försvara Bibeln. Ordet bibel finns inte i Bibeln, däremot är evangelium ett centralt ord. Vår uppgift är inte att försvara Bibeln, fast vi uppskattar och tror på den helt och fullt. Vår uppgift är att satsa på evangelium, vilket är glada nyheter –  för alla. Det handlar alltså om att vinna ny terräng för vårt budskap, inte att försvara etablerade positioner, därför tycker jag ordet Evangelie-Institut är mycket bättre än bibelskola.

Hur bestäms vilka som blir lärare på institutet?

Det går en röd tråd genom hela listan av lärare. Alla har en uppenbarelse i evangeliets sanning. Evangelium är budskapet om Guds nåd. Utan nåden finns inget evangelium, eftersom evangelium betyder goda nyheter.

Jag är tacksam för alla lärare som tackat ja. Speciellt glad är jag över att ha med Åge Åleskjaer som har betytt mycket för mig under många år. ETAL gav ut Åges bok Fullständig Frihet på svenska för ett antal år sedan, och jag vet att den har blivit till välsignelse för många. Vi hoppas också att i framtiden få ge ut fler av Åges böcker på svenska.

Om vi ser alla ämnen som bitar i en stor tårta, så är inte evangelium om Guds nåd en av tårtbitarna. Snarare är det tallriken som håller uppe hela tårtan. Oavsett vilket ämne vi talar om, familjeliv, kristendomens historia, helande, eller Andens gåvor, så är det evangelium om Guds nåd som ligger i botten av all undervisning.

Vilka behov finns just nu?

Vi är i en situation där vi behöver nästan allt, ljudanläggning, datautrustning, stolar, bord, utbildningsmaterial, men vad vi framför allt behöver är att människors hjärtan blir gripna av evangelium. Jag tror att bara människor sätts i brand för saken att nå Skandinavien med de goda nyheterna om Jesus Kristus, då kommer alla de praktiska behoven också att mötas.

Jag har redan sagt att vi faktiskt behöver miljoner kronor för det här projektet, och jag tror att de miljonerna finns, bara hjärtan vidrörs.

Artiklar Budskap Nyheter Uncategorized

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *