Vad anser ni om Kristus?

Några kanske tänker att Kristus är Jesu efternamn. Andra vet att Kristus är ett grekiskt ord, som motsvarar det hebreiska Messias – den smorde. Så långt allt väl, men det finns mycket mer att upptäcka.

 Jesus, Kristus och Herren: vi använder ofta dessa namn och titlar utan åtskillnad men de har, var för sig, en unik betydelse. Vi läser att Gud gjorde Jesus till både ”Herre och Kristus” (Apg. 2:36). Herre och Kristus? Finns där en skillnad, och vad betyder den? Jesus frågade fariséerna, vad anser ni om Kristus? (Matt 22:42). Jag vidarebefordrar frågan; vem är Kristus för dig?

 Uttrycket, i Kristus, finner vi 164 gånger i Skriften, men vad betyder det i praktiken? Om Kristus-visionen bara handlar om en person för 2000 år sedan, är den av begränsat intresse. Jag vill påstå att Kristus handlar om något mycket större – alla människor är inkluderade. Att upptäcka Kristus är att upptäcka den som håller hela universum uppe; honom, som vi och allt levande har sin existens i.

 Tänk på följande ifrån Bibeln:

  • Kristus är före allt.

  • Allt blev till genom Kristus.

  • I Kristus hålls allt samman.

  • Allt upprätthålls av Kristi ord.

  • Vid tidens slut läggs allt under Kristus.

Kristus genomsyrar allt

Forskare brottas med hur atomer, elektroner, protoner och neutroner, kvarkar och subpartiklar hålls samman. En vetenskapsman skrev i Discovery Magazine, “ju djupare vi forskar i detta,  desto mer mystiskt blir det.” Med andra ord, komplexiteten i hur naturen är uppbyggd ligger bortom vad de skarpaste mänskliga intellekten kan utforska.

 Paulus skrev: Kristus är allt och i alla, Kolosserbrevet 3:11. Uttalandet är så enormt att vi måste stanna upp och låta det sjunka in:

 Kristus är allt och i alla! 

 Om jag sa detta utan hänvisning till Skriften, skulle vissa anklaga mig för att vara en panteist.  Hinduism och buddhism är panteistiska religioner, som lär att gud är allt och allt är gud. Evangelium lär att Gud genomsyrar allt, varje växt och buske upprätthålls av Kristus, och i honom består allt. Kristus källan till allt – varje människa, blomma och grässtrå – ja till livet självt. Kristus är all-tings centrum.

 Det som är unikt för evangeliet är att Kristus står över allt. När jag predikar för buddhister och hinduer påpekar jag att Kristus upp-rätthåller allt, men också att han är över allt – alltings Herre. Jesus är HERRE och KRISTUS!

 Kristus – världens ljus

Vetenskapen har beräknat att storleken på det universum vi känner till är 94 miljarder ljusår. Vi tänker i termer av hundratals eller kanske tusentals kilometer; miljarder ljusår är bortom vår förståelse. Vårt solsystem är bara ett bland miljarder solsystem.

På kartan över det observerbara universum, är vårt solsystem så litet att du knappt märker det. Tanken svindlar!

 Detta hjälper mig att inse hur stor Kristus är. Från den minsta partikeln i en atom till vårt ständigt expanderande universum – allt skapat består i Kristus. Tänk vilken kraft att bedja i namnet Jesus Kristus.

 På skapelsens morgon sade Gud: Ljus, bli till!  Jesus sade: Jag är världens ljus, och till sina efterföljare; Ni är världens ljus. Vad är detta ljus som enligt skapelseberättelsen fanns innan solen och månen sattes på plats?

 Under 2019 kunde astronomer med hjälp av åtta teleskop, ta den första bilden någonsin av ett svart hål i universums avlägsna delar. Dess enorma storlek trotsar vår fattningsförmåga; 40 miljarder kilometer i dia-meter med en massa som är 3 miljoner gånger större än jordens. I en kommentar om ljuset som omger det svarta hålet (se bild), säger huvudforskaren professor Falcke: Vi förstår  inte varifrån detta ljus kommer.

 Intressant! De bästa vetenskapliga hjärnorna kan inte förklara källan till ljuset, men ändå är det där. Det påminner om att Kristus är världens ljus, som lyser upp varje människas väg (Joh 1:9).

 Paulus refererade till Kristus när han sade till folket i Aten: I honom (Kristus) är det som vi lever, rör oss och är till.  Hur stor är Kristus?  Baserat på Paulus uttalande kan vi med säkerhet säga att ingen kyrka, ingen religion, inget samfund har monopol på Kristus: Han är världens ljus.

 Kristus vid tidens slut

Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft… Ty Han har lagt allt under sina fötter… Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla (1Kor 15:24-28).

 Vilken vacker, segerrik vision för ändens tid:

  • Allt blir Kristus underlagt.

  • Gud blir allt i alla.

 För dem som frossar i spekulationer om Harmagedon, 666, den falske profeten och Antikrist kan detta vara en otillfredsställande bild av ändens tid. Men bara för ett ögonblick: sätt dina spekulationer om ändens tid åt sidan och se istället Kristus, den suveräne, Herrarnas Herre och Konungarnas Konung.  Föreställ dig Kristus – Alfa (den förste) och Omega (den siste), den evigt segerrike – världens Frälsare, med allting under sina fötter.

 Kristus över onda makter

Kristusvisionen tar bort rädslan för djävulen och demoner. Eftersom allt, synligt såväl som osynligt, tronänglar och herrar, furstar och väldigheter i andevärlden skapades av Kristus (Kol 1:15-17), finns det ingen anledning till rädsla. Det är skrattretande när troende är rädda för onda makter, eftersom dessa är skapade varelser. Ska vi som har Kristus i oss vara rädda för varelser som Kristus skapade? (Jag säger inte att Kristus skapade djävulen. Han skapade Lucifer, ängeln, som valde att bli djävulen). Naturligtvis inte!

 När vi ser vem Kristus är, blir det dags att ompröva andlig krigföring.  Ett krig pågår bara så länge det är oklart vemsom segrar. Under 2:a världskriget rådde de allierade styrkorna mot slutet av 1944 och under början av 1945, men segern var inte given eftersom motståndarna kunde ha haft ett hemligt vapen som möjligen skulle ha vänt krigets utgång. Kriget var inte över förrän fienden var helt besegrad. Därför kryper det i mig när jag hör folk tala om andlig krigföring som om vi (de troende) kämpar mot djävulen, och att utgången av striden fortfarande skulle vara osäker. Tvärtom – Jesus Kristus har en gång för alla besegrat alla onda krafter. Vår kamp, trons goda kamp, är emot den ondes bedrägerier. Vi har en fiende, som försöker bedra troende att tänka att han fortfarande är stark och kraftfull. Men han är en lögnare. Verkligheten är att Kristus fullt ut har segrat.

Här finns inte plats för djävulsfobi. Behöver kristna befrielse? Ja, om vi har anammat bedrägerier som kan föra oss in i olika slags bundenhet och irrationellt beteende. Befrielsen ligger i att tro på evangeliet: Kristus har befriat oss från mörkrets krafter. Dåtid! Hänger ni med?

 Kristus i dig

Kristusvisionen väcker oss till vår sanna identitet. Kunskapen om Gud finns i varje människa (Pred 3:11). En del kallar denna inre kunskap “själen”, medan andra kallar det medvetandet. Johannes skrev: Det är inte för att ni inte vet sanningen som jag skriver till er, för den känner ni redan till (1Joh 1:21). Det finns en inre kunskap som Gud lagt i var person. Detta gör det lätt att dela budskapet om Kristus med buddhister, musli-mer och hinduer, även de som aldrig har hört namnet Jesus.

 Johannes fortsätter: men detta vet vi, att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han verkligen är (1 Joh. 3:2). Syftet med vår andliga resa är att upptäcka vår källa, vår identitet och vår framtid i Kristus. Vi ser vår relation till Kristus i tre dimensioner:

1. Kristen eller inte; vi med allt skapat uppehålls av Kristus.

2. Att bli frälst är att ändra sinne och bekänna att Jesus Kristus är Herre, Frälsare och vår Gud.

3. När vi tagit emot frälsningens gåva har vi möjlighet att växa i kunskapen om Kristus. Här finns stora möjligheter för oss alla.

 Ofta kommer denna positiva Kristusbild i bakgrunden, och i stället har kristendomen förknippats med ett negativt budskap.

Martin Luther, 1500-talets reformator, som jag ofta citerar på ett mycket positivt sätt, beskrev mänskligheten som en “gödselhög”. John Calvin, en annan reformator, formulerade läran om “mänsklighetens totala fördärv”.

1700-talets väckelsepredikant, Jonathan Edwards, talade om “syndare i händerna på en vred Gud.”  Sådana uttalanden gör oss inte Kristusmedvetna, utan snarare synd- och självmedvetna. Dessa beskrivningar leder till ett tänkande som gör kristendomen till ett religiöst system, admini-strerat av präster, för att mildra människors synder så att de kan komma till himlen.

 Kristusbudskapet är mycket större: Gud har skapat varje människa till sin avbild, och det är i Kristus vi lever, rör oss och är till. Och nu har vi möjlighet att lära känna denne Kristus. När detta budskap ekade över den romerska världen för 2000 år sedan var det radikalt. Två tredjedelar av det romerska samhället var slavar, och budskapet att de också var skapade i Guds avbild var revolutionerande.  Att se sig själv i Guds avbild, och i Kristus, är något helt annat än att se sig själv som en gödselhög, helt fördärvad, i händerna på en vred Gud. Tyvärr har den senare uppfattningen genomsyrat mycket av dagens evangeliska kristendom, också i Sverige.Vi har mycket att lära av Paulus som predikade för de hedniska atenarna, att de levde och fanns till genom Kristus.

 Ikläd dig Kristus

Vi korsfästes, begravdes och uppstod med Kristus, och nu, skriver Paulus, är vårt liv fördolt med Kristus i Gud (Kol 3:3).

 Vi som tagit emot detta har nu möjlighet att: Ikläda oss Herren Jesus Kristus (Rom 13:14). För flera år sedan när jag gick på en promenad i västra Kanada, lade jag märke till ett kasserat ormskinn. Ormar ömsar skinn, allteftersom ny hud utvecklas. Det gamla skinnet kliar; på något sätt passar det inte. Detta kan beskriva vad det innebär att ikläda sig Kristus. När verkligheten om Kristi nya liv väcks inom oss, inser vi att den gamla huden av lögner, skvaller, otukt, agg och fördömande helt enkelt inte passar längre. Istället ikläder vi oss ett ”nytt skinn” av kärlek, glädje, frid, mildhet, godhet, tro och tålamod.  Allt som luktar av kärlekslöshet eller fördömande måste gå.

 Att ikläda sig Kristus är att ikläda sig helande, visdom, kärlek och glädje. Du i Kristus och Kristus i dig! Helande, välsignelse och glädje kommer inte från en extern källa, nej, Guds liv flyter inom dig.  Du är ett med Kristus, och Kristus är ett med dig!

 

 

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *