Tro & Hopp går hand i hand

Har du nån gång känt dig som en fågel utan vingar‭? ‬Det har jag‭. ‬Något saknas‭, ‬utan vingar kan fågeln inte flyga‭; ‬den kan inte vara det den är ämnad till‭. ‬”Vad har detta med mig att göra‭?‬”‭, ‬kanske du frågar‭. ‬Jag jämför‭ ‬”en fågel utan vingar”‭ ‬med en känsla‭ ‬–‭ ‬eller mer exakt‭, ‬kraften av den känslan‭ ‬vi upplever när vi förlorar hoppet‭. ‬Hoppets vingar bär oss igenom livets svårigheter‭.‬Ingen av oss är immun mot svårigheter som för oss till randen av förtvivlan‭. ‬Abraham har något att förmedla om att hoppas trots motgång‭.‬

Vi har hört många budskap om tro‭, ‬men har du tänkt på‭ ‬hur nära‭ ‬hopp‭ ‬och tro står varandra‭? ‬Jag pratar inte om hoppet som ett‭ ‬önsketänkande eller dagdrömmeri‭,‬‭ ‬utan hopp som en gudomlig styrka‭. ‬Hebreerbrevets elfte kapitel är känt som‭ ‬”trons kapitel”‭, ‬men den första versen nämner också‭ ‬hoppet‭, ‬”tron är en övertygelse om det man‭ ‬hoppas”‭. ‬Tro‭ & ‬Hopp går hand i hand‭ – ‬att tro är att vara viss om det vi hoppas‭.‬

Hoppet är en kanal

Vi använder uttryck som‭; ‬”förhoppningsvis”‭, ‬”jag hoppas”‭, ‬”jag är hoppfull”‭. ‬Hoppet kanaliserar våra drömmar‭, ‬förväntningar och erfarenheter‭. ‬Paulus säger att hopp tillsammans med tro och kärlek alltid förblir‭, ‬och‭  ‬han ber att vi skall‭ ‬förstå‭ ‬det hopp Jesus har kallat oss till‭.‬

Han skriver vidare att all auktoritet har blivit given till Jesus‭ – ‬DETTA är gudomligt hopp för oss‭. ‬Att vara allmänt hoppfull är inte så‭ ‬meningsfullt i sig självt‭, ‬men att veta vad Jesus utförde genom hans kors och hans uppståndelse‭, ‬det ger oss hopp‭. ‬Gud har kallat oss in i DET hoppet‭! ‬

Hoppet vägleder

Jag föreställer mig hoppet som‭ ‬doften‭, ‬från utsökt mat‭, ‬som tar tag i våra sinnen‭; ‬denna doft leder oss in i köket‭, ‬även om vi inte kan se maten ännu‭. ‬Hoppet‭ ‬målar upp en bild av en underbar måltid i våra sinnen‭, ‬och snart fylls vi av tro att vi faktisk kommer att äta denna måltid‭. ‬När hoppet drar oss i den riktning vi är ämnade att gå‭, ‬förändras våra attityder‭; ‬”Jag är inte där än‭, ‬men jag är på‭ ‬väg‭. ‬Jag kan inte se i detalj hur allt kommer att falla på‭ ‬plats‭, ‬men när hoppet är närvarande blir jag villig att inte förtrösta på‭ ‬mig själv utan på‭ ‬Gud som leder min stig”‭.‬

När ett mål verkar avlägset‭, ‬tenderar vi att bli miss-modiga‮…‬‭. ‬”Förlängd väntan tär på‭ ‬hjärtan‭, ‬men en uppfylld önskan är ett livets träd”‭. ‬Jag nämnde Abraham därför att när vårt hopp vacklar blir vi styrkta genom att titta närmare på‭ ‬patriarken‭. ‬”Abraham‭, ‬hos vilken allt hopp var ute‭, ‬hoppades ändå‭, ‬så‭ ‬att han kunde bli en Fader till många”‭. ‬Det fortsätter‭, ‬”han försvagades inte i sin tro när han betänkte att hans egen kropp var såsom död‭, ‬och att Saras moderliv var dött‭. ‬Han tvivlade inte i otro på‭ ‬Guds löfte‭, ‬utan blev fastmer starkare i sin tro‭, ‬ty han ärade Gud‭. ‬Och han var fullt viss om att det Gud hade lovat‭, ‬det var han också‭ ‬mäktig att hålla”‭, ‬Rom 4:18-21‭.‬

När vi möter‭ ‬”hoppet-är-ute-situationer”‭ ‬i vår ekonomi eller hälsa‭, ‬påminns vi om Abraham som litade på‭ ‬Guds trofasthet‭.‬‭ ‬När allt hopp är ute‭, ‬när vi är frestade att ge upp‭, ‬då‭ ‬har vi ett perfekt tillfälle att reflektera över Guds löften‭.‬

Hoppet = Evangelium till världen

Evangeliet är grunden för både hopp och tro‭. ‬Skriften säger att vi har tro på‭ ‬Jesus Kristus och kärlek till varandra‭ ‬”på‭ ‬grund av det hopp som finns bevarat‭ ‬åt oss i himlen‭, ‬det som ni har hört genom sanningen i evangeliet”

På‭ ‬grund av evangeliet har vi hopp och när andra möter oss får de också‭ ‬hopp‭. ‬Vi är bärare av evangeliet‭, ‬bärare av det hopp som varje person längtar efter‭, ‬därför att‭ ‬Kristus i oss är härlighetens hopp‭!‬‭ ‬Inte undra på‭ ‬att vi har blivit uppmanade att‭ ‬”ge skäl för‭ ‬det hopp som är i oss”‭. ‬

Vi är inte fåglar utan vingar‭, ‬nej‭ ‬”hoppets Gud‭ ‬har fyllt oss med glädje och frid så‭ ‬att vi kan‭ ‬överflöda av hopp‭ ‬till andra‭.‬”

Av Taina Youngren

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *