Peter & Taina Ljunggren lanserar årligt STIPENDIUM för EVANGELISATION

Peter & Taina tar inspiration från Nobelfonden, när de lanserar ett årligt stipendium för att sprida evangelium.

Hur förs missionsbefallningen vidare till nästa generation? Hur hålls passionen för människors frälsning vid liv? Peter och Taina Ljunggren har brottats med dessa frågor, och på hösten 2021 tog de ett personligt tros-steg genom att starta en ny stiftelse, Gospel Legacy Foundation. Syftet är att årligen ge ett stipendium till en organisation eller individ som gör något väsentligt för evangeliets sak.

Peter berättar: Vi tror på sådd och skörd. Samtidigt som ETAL är i stort behov av ekonomisk hjälp, vill Taina och jag personligen stå i tro för att stötta någon annan som kanske just kommit in i en evangelisk tjänst.

Detta år, blir stipendiet 230 000 kr (25 000 USD); det handlar inte om ett personligt understöd, att användas efter mottagarens tycke, utan pengarna måste till 100% användas för ett evangelisations-projekt.

 Se potentialen

Peter fortsätter: Detta handlar om att se den potential som finns i andra.. Jag höll min första predikan när jag var 16 år, och min första kampanj vid 19 års ålder. Hur lyckades jag med detta?  Jesus såg den potetial som fanns i hans lärjungar, Paulus såg potentialen i Timoteus och nu vill vi uppmuntra den potential som finns nedlagd hos andra.

15 oktober kommer Peter och Taina tillkännage vem som tilldelats årets evangelisationsstipendium och 15 oktober kommer stipendiet utdelas.

Taina kommenterar: Att förmedla evangelium har varit Peters passion, men det har också varit en ledstjärna för mig. Vi vill uppmuntra med-troende att tänka kreativt och stort angående evangelium. Många ger till ETAL konti-
nuerligt och det betyder enormt mycket. Men det finns kanske också de, som vill lämna ett testamente på det här sättet. Målsättningen är att platser där evangeliets ljus inte skiner så klart också ska nås.

Jag har bett Peter svara på några frågor.

 Hur finansieras Gospel Legacy Foundation?

Taina och jag har personligt ansvar för detta. Vi kommer inte att göra några insamlingar. Gud har lagt detta på våra hjärtan, och vi är förvissade om att han också kommer att fylla behovet. Vi tar inte en krona
ifrån ETALs arbete; Gospel Legacy Foundation är en egen stiftelse.

ETAL är beroende av månatliga gåvor för att driva bibelskolor, kampanjer, seminarier, tv-arbete, uppföljning för nyfrälsta, och mycket mer. Gospel Legacy Foundation kommer inte vara beroende av dessa medel.

På sikt (jag menar kanske 30 år framåt i tiden) har vi ordnat vårt testamente; allt det vi har i värde i vårt hus, och andra tillgångar, går till detta evangelisations-stipendium. Det vi lämnar efter oss ska förvaltas till att föra Kristi budskap vidare. Vi tror att andra också kan vilja testamentera medel, att förvaltas för evangelistiska satsningar.

Tillsammans kan vi bygga upp en stor resurs för att sprida evangeliet. I nuläget handlar det om att vi tror att Gud kommer att ge oss de pengar vi behöver år från år. Det är hans verk.

 Det låter lite likt Nobelpriset?

Ja, Nobelfonden förvaltar sina resurser så att det finns pengar för de årliga priserna i ekonomi, fysik, medicin, osv. Gospel Legacy Foundation ska arbeta på liknande sätt; pengarna som testamenteras till detta ända-mål ska förvaltas för att varje år dela ut stipenium för evan-gelisationssatsningar.

Allt eftersom medlen växer, blir stipendiet större, och så småningom kanske flera stipendier kan delas ut varje år. Skillnaden mot Nobelpriset är att detta inte är ett personligt pris; 100% av medlen ska användas för evangeliets spridning.

 Vad är skillnaden mellan att testamentera till ETAL, eller till Gospel Legacy Foundation?

I båda fallen testamenterar man till ETAL. När någon testamenterar till ETALs kontinuerliga verksamhet används dessa pengar omedelbart i evangeliets tjänst. Om någon vill att pengarna ska gå till Gospel

Legacy Foundation, då överförs de medlen att förvaltas och användas till det årliga evangelisationsstipendiet.

 Kommer mottagaren av stipendiet få upplysning om vilka som har testamenterat medel för detta ändamål?

Mottagaren får en redogörelse för varifrån pengarna kommer. Därför vill vi gärna ha ett kort vittnesbörd, och ett foto, av den som bidragit med pengar, som mottagaren får ta del av. Givarens vittnesbörd, syfte och passion förs vidare till mottagaren år efter år. Långt efter att vi flyttat till himlen, kommer på detta sätt vårt vittnesbörd leva vidare.

 Vem kan få stipendiet?

Samfunds-tillhörighet eller var i världen man bor betyder inget, men syftet måste vara missions-befallningen.Mottagaren ska ha en stark överlåtelse och engagemang för evangelisation. Olika former av evangelisationsprojekt kommer att beaktas, men vi vill också gärna ge förtur åt de initiativ som syftar tll att nå de platser, där evangeliets goda nyheter inte nått ut så starkt.

Vi vill satsa på dem som har ett Kristus-centrerat budskap, och som evangeliserar på ett
respektfullt sätt, så människor upplever sig sedda, respek-terade och inkluderade.

 Vad motiverar dig och Taina?

Taina och jag har förvandlats av Guds kärlek, och därför vill vi förmedla evangelium till andra. När någon vill arbeta i kristen verksamhet så tänker man i allmänhet mest på engagemang i en församling, där fokus ofta ligger på medlemmarnas behov. Evangelisations-stipendiet fokuserar på världen – på missionsbefallningen.

Du nämnde om att se potential  i andra, berätta mer om detta.

Jag blev frälst i mina tidiga tonår och ville dela evangeliet med alla som ville lyssna; på min skola, på gator och torg. Efter ett tag bad min pastor, Lars Grip, att jag skulle ge en appell i församlingen. Detta upprepades, och det uppmuntrade mig. Det ledde till att en kompis, Kjell Olofson, bad mig resa med en sång-grupp, Höglandsteamet, där de sjöng och jag fick predika.

I Kanada inbjöds jag att tala i olika församlingar. Pastor George Tunks i Toronto bad mig att hålla tre veckors kampanj i ett tält med tusen sittplatser. Detta var stort för mig och när jag ser tillbaka på det blir det ännu större. Inte många pastorer skulle vilja chansa på en 19-åring, men George Tunks såg potential i mig, precis som Lars Grip och Kjell Olofson hade gjort tidigare.

Innan min första internationella kampanj behövde jag 17,000 kr. Det var en stor utmaning. En för mig okänd kvinna från ett litet samhälle skickade 17,000 kr precis på kronan. Gud hade lagt det på hennes hjärta, och hon såg potential i en 21-åring.

 Det finns nog olika uppfattningar om hur och vad en kristen ska testamentera?

Var och en måste naturligtvis följa sin övertygelse, och det Gud manar till. När någon testamenterar en stor summa pengar till ett lasarett eller universitet, så hedrar man kanske gåvogivaren genom att sätta personens namn på väggen.

Alla vill lämna något viktigt efter sig. Genom Gospel Legacy Foundation kan troende lämna ett testamente efter sig som gynnar det som Jesus prio-
riterade – missionsbefallningen.

 Om någon söker stipendiet, t. ex. i år, men inte får det, kan de ansöka igen följande år?

Ansökan är öppen i tre år. Om någon ansöker för 2022 finns den ansökan alltså med även 2023 och 2024.

 Det verkar som om detta känns angeläget för dig personligen?

Helt riktigt, Pauli ord i 2 Timoteusbrevet 2:2 inspirerar oss: “Det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.” Vi satsar våra liv på att hjälpa andra. Tills dags datum har 401,000 pastorer och ledare deltagit på seminarier. Vi har sju bibelskolor i olika delar av världen och allt går ut på att hjälpa andra in i tjänst för evangelium. Gospel Legacy Foundation följer samma linje.

 

FAKTA OM EVANGELISATIONSSTIPENDIET

  • Ges ut årligen i oktober månad
  • Utbetalning 2022 blir 25 000 usd (ca 230 000 svenska kr)
  • Nomineringar eller ansökningar måste vara tillhanda innan 1:a september
  • Penagarna används till 100% för evangelisationssatsning
Kontakter görs till:
– Irene Jarlsdotter på ETAL, irene@etal.se 
– Taina Ljunggren, som är administratör, legacy@peteryoungren.org

Ansökningsformulär och mer information på gospellegacy.ca

Artiklar Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *