Det är dags för din kallelse

Unikt program med mentorskap, för att hjälpa troende att komma i tjänst. 

ALLA behöver någon som tror på dem. Paulus fick mentorstöd av Barnabas och Ananias. Tänk på Timoteus; Biblen säger att det inte fanns någon som han. Vilken kallelse! Hur kom Timoteus i tjänst? Jo, det var helt enkelt så att Paulus lade märke till honom och frågade dem som kände Timoteus om de kunde rekommedera honom. När Paulus hörde att Timoteus var en trofast person, inbjöd han honom att följa med på en missionsresa, och resten är historia. Listan skulle kunna bli lång. Moses var en mentor för Josua, Elia gav mentorskap till Elisa, och i Nya Testamentet nämns ett dussintal personer som hade Paulus som mentor.

 Jag var 19 år gammal när pastor George Tunks i Toronto bjöd in mig för att hålla min första kampanj. Jag funderade inte så mycket över det då, men när jag ser tillbaka förundras jag över att han inte avskräcktes av min ålder – han trodde på mig. Tusentals troende, unga och gamla, är medvetna om Guds kallelse, men de behöver ha någon som tror på dem. Sedan början på 80-
talet har jag hjälpt andra att komma i tjänst. Jag hade kontakt med pastorer i olika delar av världen. När jag först träffade dem var de unga och ville bli använda av Gud, men de visste inte hur. Jag hade privilegiet att vara med och träna dem, och idag är de i tjänst.

 Syftet med Global Gospel Institute, är att mobilisera troende, som i sin tur för budskapet vidare om Guds kärlek, om Kristus seger över synd, död och helvete.

Det är ett unikt program som tar en troende från där de befinner sig och för dem i tjänst. Många upp-
lever den helige Andes maning, men undrar hur de ska komma till skott. Sanningen är att vi alla behöver någon som backar upp oss.

 Vi satsar på andra

Genom ETALs seminarier tränar vi tusentals inhemska pastorer och ledare. Dessa tredagarsseminarier ger frihet, vision och tro, och leder många vidare i sin tjänst. World Impact Bible Institute med skolor i fem länder är ett tvåårigt program som har förändrat många på djupet. En del av studenterna vågade inte tala inför folk när de först kom till skolan, men idag predikar de inför tiotusentals. På ETALs hemsida hittar du ett videoklipp ifrån skolan i Nairobi. Jag träffar också predikanter i olika delar av världen; i Indien, Pakistan, olika länder i Afrika, i Ryssland och i Europa, som berättar att de tog emot en livsförvandlande Gudsupplevelse då de, ofta i ung ålder, besökte någon av ETALs kampanjer.

 Evangelium med kraft

Studenter på Global Gospel Institute får lära hur man gör en glasklar presentation av evangeliet, och upptäcka hemligheten i att få budskapet bekräftat med tecken och under. Detta är ett måste när vi betjänar människor som inte tillhör den kristna reli-gionen, de behöver se med sina egna ögon att Jesus Kristus lever.

 Numera framlidne T.L. Osborn gjorde starkt intryck på mitt liv när jag var tonåring. Som en ung man flyttade han till Indien för att, tillsammans med sin fru Daisy, verka som missionärer. De försökte övertyga muslimer om att Jesus Kristus är Guds Son, men utan framgång. Osborn höll upp sin svarta läderbibel och muslimerna höll upp sin ”heliga bok”, Koranen, och ingen av dem lyckades övertyga den andre. Osborns återvände besvikna till Amerika. De var fast beslutna att fortsätta tjäna Herren, men inom den kristna kulturen, där människor redan var på det klara över att Bibeln var Guds Ord. Kort efter återvändandet till Amerika fick de ett möte med Gud och förstod att Gud skulle verka över naturligt genom dem. De återvände till Indien, utrustade med kraft till att överbevisa människor om att Kristus verkar idag genom under och mirakel. Global Gospel Institute handlar om att hjälpa troende upptäcka den hemligheten att Gud vill verka genom dem för att bekräfta sanningen i evangeliet genom tecken och under.

 Den osynliga handen

1980 var jag i Indien och stod inför den största folksamling jag då någonsin sett. En hinduisk familj bar sin son, en ung man i 20-årsåldern, på en säng eftersom han var lam. De lade honom framför mig och förväntade sig att jag skulle be för deras son. Då hörde jag Jesus tala i min ande:

Om du predikar mitt evangelium, och om du tror på det, så kommer folk att tro på det. Du behöver inte röra vid de sjuka med dina händer, för Jag kommer för att röra vid dem med min hand.

 Naturligtvis tror jag på handpåläggning i Jesu namn, men just detta tilltal kom för att förbereda mig för den tjänst Gud gav mig att nå stora skaror av icke-kristna. Jag nämner ofta detta tilltal, och berättar om Kristus osynliga hand som når till människor på 50-200 meters avstånd från estraden. När det skulle ha tagit mig många timmar att fysiskt gå omkring och lägga händerna på varje person, rör Kristus osynliga hand vid alla människor samtidigt. Genom Global Gospel Institute vill jag förmedla det som Gud visat mig.

 Vi är inte “helandepredikanter”

Tecken, under och mirakel är viktiga, men vi får aldrig bli helandepredikanter. Nej, vi predikar Kristi evangelium, Jesu Kristi fullbordade verk, hans död, hans uppståndelse, och att synd, död och helvete är besegrat. Sedan förväntar vi oss att Gud bekräftar detta evangelium med mirakel. Köttet och potatisen i vårt budskap är vad Kristus har gjort, och mirakel, frälsning och helande är vad som följer budskapet.

 Att träna andra

Paulus skrev; Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra, 2 Timoteusbrevet 2:2. I denna vers har vi nyckeln till missionsbefallningen, att förmedla till andra, som i sin tur ger det vidare.

 År 2002, efter 25 års tjänst, var jag frestad att avsluta min tjänst. Nej, jag funderade aldrig över att sluta tro på Jesus. Jag har sett för mycket för att kunna gå bort från Gud, eller ifrågasätta Kristus; det var tjänsten jag ifrågasatte. På golvet med tårar rinnande nerför kinderna, hörde jag en röst i min ande:

 Peter, du känner mig inte så väl som du tror att du gör, men jag är redo att visa dig mer av mig själv om du vill.

Jag svarade, ”Ja, jag vill.” Detta blev början till en andlig resa där Gud uppenbarade Sin kärlek djupare, bredare och högre än vad jag någonsin hade drömt om. Dessa lärdomar vill jag förmedla och jag lovar att ditt liv kommer bli förvandlat.

 Fyra kurser

De fyra modulerna är omsorgsfullt utformade. I Modul 1 kommer studenten upptäcka evangeliets grundläggande teologi. Vi kommer titta på Gud uppenbarad i Kristus, och den helige Andes roll i tjänsten.

I Modul 2 lyfter vi blicken för att se världen. Det är här som studenten lär sig andlig urskiljning, och hur man presenterar evangeliet effektivt i olika kulturer. I Modul 3 undervisar vi om principer för ledarskap och apostolisk tjänst. Det blir mycket information som är till hjälp, både andligt och praktiskt.

 Fjärde kursen – du ska ut i tjänst

I Modul 4 gör vi något unikt. Här går vi bortom undervisningen och sänder eleven ut i tjänst att predika, undervisa, lägga händerna på de sjuka och vinna människor för Kristus. Här kommer ETALs olika kontor i världen bli engagerade att praktiskt hjälpa till att organisera väckelsekampanjer och möten för att de som genomgått kursen ska få praktisk erfarenhet. Det finns inget som går upp emot att själv få se hur Gud verkar igenom dig.

  Du är bönesvaret

Sociala medier och tv är viktigt, men svaret på mänsklighetens behov är inte teknologi, utan troende,
fyllda av den Helige Ande och redo att visa att Jesus Kristus lever. På pastorsseminarier ser vi pastorer, med många års erfarenhet, få sina liv förvandlade.

 Några får se en syn, andra får tag i en uppenbarelse som för alltid förändrar deras tjänst. Jesus bad om skördearbetare, och du är bönesvaret, och därför satsar vi på GGI.

Ämnena inkluderar:

 • Gud; Fader, Son och helig Ande.
 • Fungerande tro.
 • Kristus seger och Satans nederlag.
 • Det ofullbordade uppdraget och hur historien kan förändras nu.
 • Praktisk tjänst för evangeliet.
 • Tecken, under och mirakler i Jesu namn.
 • Praktiska steg in i din livsgärning.
 • Apostoliskt ledarskap.
 • Internationell tjänst.
 • Ekonomi.
 • Evangelium för buddhister, muslimer, hinduer och icke kristna religioner.
 • Evangelium till Israel.
 • Evangelium i den sekulära västvärlden.
 • Mycket, mycket mer.

Visionen ifrån Gud – tre aspekter

En vision har tre delar: Problemet, lösningen och slutresultatet.

Vi har ett problem! Trots 2000 år av kristendom och vår tids teknologiska framsteg, kristna högskolor och universitet, är det nästan bara hälften av världens befolkning som har hört evangeliet. Och på grund av var de onådda folken bor och språken de talar, finns risken att de aldrig kommer att nås, om inte vi troende tar nya tag.

Vi har en lösning! En armé av troende, utrustade att predika evangeliet såsom Paulus och Petrus och Johannes gjorde. Evangeliet är Guds kraft, men troende behöver veta vad det är och hur det ska presenteras.

Vi ser slutresultatet! Det våra fysiska ögon inte ser, ser vi med våra inre ögon; 8 miljarder människor, upplysta av sanningen om Guds kärlek genom Kristus. Goda relationer, tillväxt och frid i sinnet; allt detta kan kopplas till vår kunskap om Kristus. Ytterst sett jobbar vi för en bättre värld, ett bättre samhälle och en underbar evighet för varje människa.

Behovet har aldrig varit större. Fler röster än någonsin tävlar om vår uppmärksamhet. Men, det finns hopp: Troende i alla åldrar är redo att säga ”Ja” till Guds kallelse, ”Ja” till att ta emot mentorskap, ”Ja” till att bli smord och utsänd, ”Ja” till att skaka världen och skriva historia.

Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *