Om Gud kan verka genom mig, kan han göra det genom dig

Jakob Wendesten och Dean Morris är evangelister i ETAL. Här berättar de hur Guds kallelse kom till dem och vad de har lärt sig sedan de började arbeta med Peter Ljunggren.

 När förstod du att du hade en kallelse att predika?

Jakob: I min barndom hade jag en personlig upp-levelse av Jesu kärlek på ett mycket konkret sätt. Jag hade gått igenom en mycket svår tid och kämpat med cancer. Mitt i denna kamp uppenbarade Jesus sig för mig. Efter denna upplevelse hade jag en inre önskan att berätta för människor om vad Jesus kan göra. Men jag var så rädd för att stå framför människor så jag sprang ifrån Guds kallelse. När jag som tonåring deltog i ett vinterläger, såg jag i en vision hur jag stod framför en stor skara människor och delade evangeliet. Då kom den kärlek jag känt över mitt liv som barn tillbaka och nu ser jag hur visionen uppfylls.

 Dean: Det började med en djup önskan att hjälpa människor. Som gymnasieelev upplevde jag Kristi kärlek, och det fick mig att se på mig själv som Gud ser mig. Då föddes en önskan att hjälpa andra uppleva denna kärlek och jag var tvungen att göra något åt det. Jag visste inte exakt vad det innebar att ha en kallelse så jag började dela min berättelse med alla som ville lyssna.

 Vilka var dina första steg in i tjänst?

Dean: Jag började med att tjäna i en kyrka med de uppgifter där det fanns behov av hjälp. Det var allt från att städa till att hjälpa till med ungdomsarbete eller filma; det spelade ingen roll vad jag gjorde så länge jag gjorde något.

Till slut fick jag chansen att predika första gången i en liten grupp. Jag var inte orolig för publikens storlek eller platsen, jag gladdes över den uppgiften. Sedan startade jag ett ungdomsarbete i min hemstad Cleveland, Ohio, , vilket växte till ett av de största i staden. 2017 mötte jag Peter Ljunggren och började hjälpa honom med allt jag kunde.

 Jakob: Jag började i vår familjs hemkyrka, där jag ledde ungdomsarbetet, medan min mor och far undervisade i köket. Jag visste inte hur jag skulle predika, men lärde mig mer och mer. Senare var jag på uppdrag i Etiopien och mitt hjärta växte för människor utan Kristus. När jag tittade på människor kände jag den kärlek Gud hade för dem, och jag var tvungen att göra något åt det. Efter flera år presenterades jag för Peter Ljunggren och började arbeta med förberedelser för kampanjer åt ETAL.

Berätta lite om hur det är att bli handledd av Peter.

Jakob: Han har lärt mig hur man delar evangeliet till människor av andra religioner som buddhism och islam. Detta har radikalt format mitt liv. Om någon hade bett mig att predika evangeliet för dem som utövar andra religioner, innan jag mötte Peter, så skulle jag inte ha en aning om var jag skulle börja. Nu kan jag presentera evangeliet för vem jag än träffar, var som helst i världen. Peter utmanar mig ständigt och hjälper mig att växa; uppmuntrar mig att gå ut och göra vad jag är kallad att göra.

Dean: Det är omöjligt att beskriva den enorma betydelse Peter Ljunggrens mentorskap har haft för mig.  Han är inte bara min mentor, han har också visat att han tror på mig. Det finns en enorm kraft i detta att någon tror på dig. Peter lockade fram (och fortsätter att göra) det bästa i mig. Allt från att förstå evangeliets verkliga budskap till hur man arbetar genom Jesu tro. Han har också delat många andra viktiga uppenbarelser om Jesus Kristus med mig. Jag kommer aldrig att glömma det mest avgörande ögonblicket i mitt liv. Jag var i Indonesien, redo att åka till min första kampanj.

Innan jag åkte åt jag middag med Peter. Då sa jag till honom att jag tänkte förkorta min kampanj till två kvällar istället för tre på grund av brist på ekonomi. Han såg mig rakt i ögonen och sa: ”Jag har stått inför problemet med brist på finanser hela mitt liv.
Ta djävulen vid hornen och lita på att Gud hjälper dig.”

 Under de kommande dagarna hjälpte Gud så att alla resurser kom in. Peter Ljunggren har visat mig att Jesus är stor i mig, och att lita på Gud framför allt annat.

 Tror du att andra kan göra vad du gör?

Jakob: Absolut! Jesus har all makt i himlen och på jorden och vi har ett löfte att han är med oss.

Det jag gör för ETAL har ingenting med mig att göra men har allt att göra med Jesus som bor i mig. Jesus bekräftar sitt evangelium och är med mig och han är med andra på samma sätt, oavsett bakgrund. Att predika är inte enbart för några speciella, begåvade människor; han har kallat alla troende.

 Dean: Utan tvekan. Jag trodde inte att det var möjligt för mig att göra det jag gör; jag kommer inte från en pastorsfamilj, har inte alla de förutsättningar som jag ansåg nödvändiga. Inte heller har jag det utseende som många skulle anse vara nödvändigt och jag har verkligen inte någon speciell smörjelse; jag har bara Jesus. Om Gud kan göra det genom mig kan han göra det genom dig.

Vilka råd vill du ge till andra?

Dean: Jag tänker på det råd som Peter Ljunggren gav mig: ”Begränsa aldrig dig själv, Kristus bor i dig.” Gå på vad du känner att Gud talar till dig. Det finns verkligen inget bättrebättre verktyg för att komma igång, än det mentorskap som erbjuds genom Global Gospel Institute. Studenter som registrerar sig får tillgång till sammaundervisning som har förändrat mitt liv och min tjänst.

Jakob: Precis som Jesus var mentor för sina lärjungar och lärde dem att göra tjänst, vill jag råda dig att hitta en mentor som kan hjälpa dig och som tror på dig. Global Gospel Institute kan vara redskapet för detta i ditt liv. För det andra, studera apostlarna och hur de gick in i tjänsten efter att de hade tränats av Jesus. Du kan också komma in i detta!

 

Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *