PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgifter

ETAL behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

ETAL – Stiftelsen Evangelium Till Alla Länder, org. nr 883201-4354, med adress Box 78, 55112 Jönköping, Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. I och med detta önskar vi informera hur vi hanterar personuppgifter.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

ETAL (= Stiftelsen Evangelium Till Alla Länder köper inte in personuppgifter från andra företag. Finns du med i våra register är det av något av följande skäl:

 • Du är månatlig givare.
 • Du ger eller har gett gåvor till ETAL tidigare.
 • Du har fyllt i offerkort eller lista för tidning/nyhetsbrev under möte/samling.
 • Du har varit i kontakt med missionen av annan anledning där uppgifter lämnats.
 • Du har fyllt i adressuppgifter via vår hemsida etal.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För många personer i vårt register har vi endast namn, adress, telefon och e-postadress. Vi har också gåvohistorik (vad du har gett och till vilket ändamål) och viss kontaktshistorik (t ex om du ringer och vill avsluta ett åtagande).

I många fall behandlar vi också personnummer, alltid för dig som har autogiro då det är nödvändigt, samt för att hålla adressregistret uppdaterat. Bank- och kontoinformation till dej vi betalat ut pengar till (lön etc)

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina uppgifter

 • För att upprätthålla kontakten med dej som givare samt mottagare av gratis nyhetsbrev. Detta kan innefatta t ex insamlingsbrev, inbjudan till samlingar, rapporter från projekt som du stöder men även personlig kontakt via brev, telefon eller e-post om nödvändigt.
 • För att registrera och ta emot gåvor
 • I vår bokföring
 • I fakturor (om du beställt någon produkt/tjänst av oss)
 • I löneadministration (om du utfört arbete åt oss)

Vid ”adress okänd” kommer vi använda övriga uppgifter för att om möjligt finna rätt adress.

Delar vi dina uppgifter med någon?

 • Dina uppgifter kan komma att delas till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden och med vår revisor. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av brev och varor.

Vad kan du göra?

Du kan närsomhelst kontakta ETAL för att få dina uppgifter raderade eller begränsa hur vi använder dina uppgifter. Raderar vi dina uppgifter kommer vi inte senare kunna gå tillbaka och ge dej info om vad du gett. Du kan begränsa hur vi använder dina uppgifter, tex avstå från insamlingsbrev och tidningsutskick. Du kan också be oss sätta dej som ”inaktiv” vilket betyder att vi fortfarande har kvar personuppgifter och historik men inte behandlar dessa uppgifter på något sätt.

Du kan begära information om vilka personuppgifter vi har registrerade på dej. Detta skickas då per brev till den adress vi har i vårt system.

Kontaktperson på ETAL:
Iréne Jarsldotter irene@etal.se | 036-121210

Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *