Med Gud i OMVÄLVNINGARNAS TID

Med Gud i OMVÄLVNINGARNAS TID

Varför detta kan bli vår bästa tid om vi greppar möjligheterna som ligger framför oss.

FÖRÄNDRING sker hela tiden‭, ‬men att säga att vi lever i föränderliga tider är en underskattning‭ ‬ذ‭ ‬detta är Omvälvningarnas Tid‭. ‬Tankegods‭, ‬traditioner och system är i upplösning‭. ‬Vi omges av smarta mobiler och sensorer‭; ‬vi handlar online medan varuhus som vi känt till i hela livet f‮«‬r stänga sina butiker‭. ‬Vi pratar om förarlösa bilar och trots att ingen av oss ännu har ägt en sådan‭, ‬så‭ ‬kommer vi antagligen att göra det en vacker dag‭. ‬Värderingar som har verkat vara orubbliga i generationer ifrågasätts och många förändras snabbt‭.‬

Omvälvande kommunikation‭.‬‭ ‬Under en genomsnittlig minut loggar nästan 1‭ ‬miljon människor in på‭ ‬Facebook‭, ‬det skrivs nära en halv miljon Twitter-inlägg‭, ‬156‭ ‬miljoner e-postmeddelanden och 15‭ ‬miljoner sms‭. ‬Under det senaste‭ ‬årtiondet har dessa siffror i genomsnitt fördubblats vartannat‭ ‬år‭.‬

Omvälvande arbetsliv‭.‬‭ ‬När maskiner tar över arbete som människor tidigare utförde blir den uppenbara frågan‭; ‬vad ska människor göra‭? ‬Långtradarchaufförer‭, ‬fabriksarbetare och kontorspersonal undrar om deras jobb kommer finnas kvar om 10‭ ‬år‭. ‬

Omvälvande Artificiell intelligens‭ (‬AI‭).‬‭ ‬

Det är denna som ser till att datorer och maskiner kan göra sådant som människor brukade göra‭. ‬Medan jag förbereder denna artikel kommer nyheten att Kina har tillkännagett sin plan att vara‭ ‬världsledande inom artificiell intelligens om 10‭ ‬år‭. ‬Datorer kan se‭ (‬ansiktsigenkänningsprogram‭), ‬läsa‭ ‬‭(‬det är så‭ ‬dina meddelanden på‭ ‬sociala medier analyseras‭), ‬och‭ ‬tala‭ (‬telefonen‭, ‬bilen eller Amazons Alexa som pratar med dig‭). ‬Alexa förresten‭, ‬en av de mest populära presenterna i julas‭, ‬är ju en pryl som bevisar att AI också‭ ‬lyssnar‭.‬‭ ‬Om du säger‭, ‬”Alexa‭, ‬vakna”‭, ‬så‭ ‬får du ett svar‭, ‬vilket i praktiken innebär att du inte väckte din pryl‭. ‬Den var vaken hela tiden‭, ‬hur skulle den annars ha kunnat‭ ‬höra din order‭? ‬AI kommer att förändra vården‭. ‬Varför vänta på‭ ‬en läkarmottagning när din smarta mobiltelefon kan avläsa ditt blodtryck eller blodsockervärde‭? ‬3D-skrivare‭, ‬virtuella personliga assistenter‭, ‬holografiteknik‭, ‬implanterade mikrochips‭, ‬robotiserade medicinska assistenter‭, ‬vad kommer härnäst‭? ‬Robotar som leder lovsång‭? ‬Jag hoppas inte det‭.‬

Omvälvande migration‭.‬‭ Världen förflyttar sig‭. ‬Under vissa perioder i historien har stora delar av mänskligheten emigrerat‭. ‬Ett exempel är andra hälften av 1800-talet när miljoner emigrerade från Nordeuropa till Amerika för att undfly fattigdom och orättvisor‭. ‬Migranter har alltid efter-sökt ett bättre liv‭. ‬Historien lär‭ ‬oss att när människor blir rika får de färre barn‭, ‬medan fattigare samhällen har ett högre födelsetal‭. ‬Till sist kommer demografin ikapp när människor som bor i tätbefolkade områden flyttar till platser med mer utrymme och möjligheter‭. ‬Vem kan anklaga människor för att vilja få‭ ‬ett bättre liv‭? ‬Föreställ dig att du är en 25-årig troende som är arbetslös och bor i Västafrika‭. ‬När du läser i 3‭ ‬Johannes brev vers 2‭ ‬att Gud vill att det ska gå‭ ‬väl för dig‭, ‬att du ska vara vid god hälsa och att det ska stå‭ ‬väl till med din själ‭, ‬är det inte svårt att se att du skulle kunna dra slutsatsen att den utlovade framgången finns i Europa eller Nordamerika‭. ‬Oavsett vår politiska färg‭, ‬kvarstår fakta‭; ‬Afrika förflyttar sig mot Europa och Centralamerika mot USA‭. ‬

Omvälvning i politiken‭.‬‭ ‬Under 70‭ ‬år‭, ‬sedan Andra Världskriget‭, ‬har den västerländska civilisationen oftast anammat globaliseringsideologin‭. ‬Vadhelst som för nationer samman‭, ‬militärt eller genom handel‭, ‬har ansetts önskvärt‭.‬

‭ ‬Medan globaliseringen har lyft hundratals miljoner ur fattigdom‭, ‬har den också‭ ‬medfört enorma inkomstskillnader‭. ‬Idag har populistiska politiska partier som betonar den nationella identiteten vuxit fram för‭ ‬att utmana globa-liseringen‭. ‬Vi har redan sett dramatiska förändringar i länder som Polen‭, ‬Ungern‭, ‬Brasilien‭, ‬Bolivia‭, ‬Filippinerna och USA‭.‬

Omvälvning i naturen‭.‬‭ ‬I Indonesien‭, ‬ett land som jag känner till väl‭, ‬där vi genomfört 28‭ ‬kampanjer‭, ‬dog förra hösten fler än 7000‭ ‬människor på‭ ‬ön Sulawesi‭, ‬medan det var fler än 1000‭ ‬dödsfall på‭ ‬Västra Java‭, ‬till följd av jordbävningar och tsunamis‭. ‬Skogsbränder i Europa och Amerika‭, ‬och mer än halva Puerto Ricos befolkning utan elektricitet i 11‭ ‬månader‭, ‬påminner oss om att livet är sårbart‭.‬

Omvälvande värderingar‭.‬‭ Yttrandefriheten verkar vara hotad‭. ‬Denna frihet har alltid haft syftet att säkerställa rättigheterna för den person som du inte håller med‭. ‬Idag finns en politisk korrekthet som kallar motståndarnas‭ ‬åsikter för hatpropaganda‭. ‬I Kanada har organisationer som inte samtycker med regeringens policy kring genusteorin utestängts från möjligheten att söka statsbidrag‭. ‬På‭ ‬tal om genusteori‭, ‬vem hade kunnat ana att vi skulle ifrågasätta den grundläggande idén om manligt och kvinnligt‭? ‬En debatt förs kring huruvida man ska införa definitionen av ett tredje‭ ‬kön‭ (‬eller fjärde eller femte‭) ‬i grundlagen‭. ‬Kanske några minns RFSU:s partiledardebatt där alla vinkade med regnbågsflaggan‭, ‬när frågan kom om ett tredje kön skulle skrivas in i Sveriges grundlag‭. ‬Den kanadensiska kristna aktivisten Laura Lynn Thompson har orsakat tumult i Kanada‭, ‬och hon talade nyligen vid en söndagsgudstjänst i min församling i Toronto‭. ‬Hon gav belägg för att utbildningssystemet uppmuntrar pojkar att utforska om de egentligen är flickor och vice versa‭. ‬Många är rädda för att tala om den värde-ringsförflyttning som vi lever i‭, ‬på‭ ‬grund av fruktan att uppfattas som trångsynta eller bli kallade fascister‭. ‬Laura Lynn har fått betala ett högt pris för sin aktivism‭, ‬även bland sina evangelikala vänner‭. ‬Även i Sverige får de som inte böjer knä för den politiska korrekthetens gyllene bildstod känna av trycket‭.‬

Omvälvning i kyrkan‭. ‬Kyrkans trovärdighet ifrågasätts‭, ‬vilket i och för sig inte är något nytt‭. ‬Det har alltid funnits tvivlare och skeptiker‭. ‬Det är två‭ ‬frågor som har en avgörande effekt på‭ ‬allmänhetens syn på‭ ‬kyrkan‭. ‬Den ena är pedofilskandalen inom den Romersk-katolska kyrkan‭, ‬och den andra är sammanblandningen av evangelisk kristendom och politik‭, ‬särskilt i USA‭. ‬Var finns evangeliet‭? ‬Vilken är vår respons‭? ‬Psalmisten frågade sig‭, ‬När grundvalarna rivs upp‭, ‬vad kan då‭ ‬den rättfärdige uträtta‭?‬‭ ‬För att använda nutida terminologi‭; ‬vad är de troendes gensvar i denna omvälvningens tid‭?‬

Åtta gensvar

Se verkligheten som den är‭. ‬Strutsen behöver dra huvudet ur sanden‭. ‬Tider av stor kamp är tider med stora‭ ‬möjligheter‭, ‬men inte utan att man ser verkligheten som den är‭. ‬Det duger inte med klämkäcka tillrop om att en mäktig väckelse snart ska bryta fram‭. ‬Det hjälper inte med påhittiga spekulationer om blodmånar och den yttersta tiden‭. ‬Böneupprop som inte leder till‭ ‬handling skapar besvikelse‭. ‬Det är dags att vi granskar vårt budskap‭ (‬är det verkligen evangelium‭?) ‬och våra böner‭ (‬väntar vi på‭ ‬att Gud ska ingripa‭, ‬eller ska vi ingripa med det som Gud redan har gett oss‭?)‬

Inse att kulturell kristendom inte räcker‭.‬‭ ‬Vi har blivit skickliga på‭ ‬att använda ett kodat språk‭. ‬Istället för att använda Jesus namn talar vi om kristna värderingar‭, ‬om vår kyrka‭, ‬om vår pastor‭, ‬om vårt program‭ ‬–‭ ‬allt annat än Jesus Kristus‭. ‬Att stå‭ ‬upp för kristen moral är inte synonymt med att presentera evangeliet‭. ‬God moral uppnås inte genom att lyfta fram god moral‭; ‬god moral är resultatet av att evangeliet förändrar hjärtan‭. ‬Och när väl hjärtat förändrats‭, ‬då‭ ‬förändras även utsidan‭.‬

‮Å ‬terupptäck evangeliet‭.‬‭ ‬Evangeliet är inte en moralisk kod‭, ‬ett självhjälpsbudskap‭, ‬lyft dig själv i håret och kämpa hårdare‭. ‬Det är berättelsen om den obegränsade Guden som lät sig begränsas och bli människa‭, ‬för att upplysa våra förmörkade sinnen om vilka vi är och vem Gud är‭, ‬för att‭ ‬återlösa oss‭, ‬för att övervinna döden och helvetet och synden‭, ‬och för att vinna en evig seger för alla‭. ‬Och sedan lever och uttrycker sig denne Kristus i oss‭, ‬genom den helige Ande‭. ‬WOW‭, ‬detta är goda nyheter‭!‬

Du‭, ‬med Kristus‭, ‬är lösningen‭. ‬Vi är inte konsumenter av andlig underhållning‭, ‬lovsång och predikningar‭; ‬Jesus sa att vi är världens ljus‭. ‬Vi väntar inte på‭ ‬att Gud ska ingripa‭; ‬det gjorde han redan för 2000‭ ‬år sedan genom att sända Jesus Kristus‭. ‬Det är alltför mycket trånande‭, ‬tiggande efter att Gud ska välsigna‭, ‬smörja och ge oss kraft‭! ‬Nu är det är dags att se att du har någonting‭. ‬Du har livets bröd och du kommer aldrig hungra mer‭. ‬Du har källan med levande vatten och du kommer aldrig törsta mer‭. ‬Vi längtar inte och trängtar efter något som är utom räckhåll‭. ‬Skriften är tydlig‭; ‬vi har alla‭ (‬inte bara några få‭) ‬tagit emot av Kristi fullhet‭. ‬I likhet med Simon Petrus säger vi‭, ‬Vad vi har det ger vi dig‭!‬

En strategi för migranter‭.‬‭ ‬Migrationen är här för att stanna‭. ‬Regeringar‭, ‬församlingar och hjälporganisationer förser med språkkurser‭, ‬mat‭, ‬praktiskt stöd med mera‭. ‬Men om inte vi troende har en uppenbarelse av evangeliet om Jesus Kristus och en strategi‭ ‬för att dela det med andra‭, ‬så‭ ‬kommer de hinduiska‭, ‬muslimska och buddistiska vänner som kommer till vårt land‭, ‬till största delen förbli onådda‭. (‬Ett litet men kraftfullt sätt att dela evangeliet med människor‭, ‬inklusive invandrare‭, ‬kan vara att dela ut broschyren‭ ‬Världens Ljus‭ ‬–‭ ‬Mänsklighetens sökande efter Gud”‭.

Å‬terupptäck bönen‭.‬‭ ‬Bönens syfte var aldrig att få‭ ‬Gud att komma igång med väckelse‭. ‬Nej‭, ‬Gud är oföränderligt överlåten att älska världen‭; ‬bön förändrar oss‭. ‬Om du missade min artikel‭, ‬Återupptäck Bönens Kraft‭ ‬i‭ ‬Evangelium till alla Hösten 2018‭, ‬hittar du den på‭ ‬etal.se‭. ‬

Predika överflödande liv i Kristus‭.‬‭ Det liv som Kristus erbjuder är först och främst evigt liv‭, ‬men det innefattar allt‭, ‬även ekonomin‭. ‬Det finns kvacksalvare som predikar ett framgångsevangelium för att själva tjäna på‭ ‬det‭, ‬men låt inte dem få‭ ‬monopol på‭ ‬ämnet‭. ‬Det finns en hälsosam längtan efter framgång och ett gott liv som Gud har lagt ner i människans hjärta‭. ‬Undervisning om att Gud är vår källa till liv‭, ‬vilket inkluderar vishet gällande ekonomin‭, ‬är inte ett slags modeuttryck‭, ‬det är på‭ ‬riktigt‭. ‬Strömmen av migranter drivs av hunger efter ett bättre liv‭. ‬Det bättre livet‭, ‬inklusive en bättre ekonomisk situation‭,‬‭ ‬återfinns i visheten hos Kristus som bor i oss‭.‬

Gudsmötet‭. ‬Berättelsen om Mose uppmuntrar‭. ‬Mose levde i en omvälvningarnas tid‭. ‬Israel hade haft stor favör i Egypten bara en generation tidigare‭, ‬men när Mose föddes hade politiken förändrats och Israel hade‭ ‬blivit slavar‭.‬

Mose försökte hantera sin tids problem utifrån sin egen styrka‭.‬‭ ‬Hans välmenande försök att befria Israel gjorde honom bara till‭ ‬åtlöje‭. ‬Det är inte ovanligt‭. ‬Bibeln är full av exempel på‭ ‬människor som försökte i sin egen kraft‭, ‬men misslyckades‭, ‬så‭ ‬även idag‭.‬

Mose mötte Gud‭.‬‭ ‬Herrens ängel uppenbarade sig för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske‭, ‬2‭ ‬Mosebok 3:2‭. ‬Jag tror att Mose såg sig själv i den där ordinära busken‭. ‬Men han såg också‭ ‬Gud i busken‭. ‬En buske kan inte till sin natur be‭-‬
vara eld‭, ‬men denna buskes natur hade förändrats‭. ‬Det är vad Gud gör med vanliga människor‭; ‬han förvandlar dem‭. ‬Att möta Gud är‭ ‬mycket mer än en känsla‭. ‬Ibland pratar människor om att uppleva Guds närvaro‭, ‬men det verkar inte leda till något bestående‭, ‬bara en själisk upp-levelse‭, ‬en härlig känsla under lovsången‭. ‬Det slags Gudsmöte som jag talar om är livsförvandlande‭; ‬du blir aldrig densamme igen‭.‬

Mose fattade nya beslut‭. ‬Han vägrade låta sig kallas son till Faraos dotter och valde istället att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk‭. ‬Livet är ett utbyte‭. ‬När du säger nej till en sak får du tillfälle att säga‭ ‬”ja”‭ ‬till något annat‭. ‬Skriften förklarar att förändringen i Moses beteende skedde därför att han såg Honom‭, ‬som är osynlig‭, ‬och därför fruktade han inte kungens vrede‭. ‬Det finns fruktan för att bli förkastad‭, ‬att misslyckas‭, ‬att förlora vänner eller att inte ha pengar‭. ‬Fruktan leder till negativa beslut‭. ‬Kärleken övervinner fruktan och får tron att blomstra‭. ‬Tron får oss att se oss själva sådana som vi verkligen är i Kristus‭. ‬

Ett möte med Gud leder till nya beslut‭. ‬Välj Kristus i dig‭. ‬När allting skakar‭, ‬så‭ ‬skakas inte Kristus‭, ‬Hans slutliga seger är säker‭. ‬Det motiverar mig att fortsätta framåt i denna omvälvningarnas tid‭. ‬Detta kan bli vår bästa tid‭, ‬om vi tar tag i evangeliets sanning‭, ‬först för oss själva och sedan för världen‭.‬

– Peter Ljunggren

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *