Ljuset skiner i en mörk värld

Ljuset skiner i en mörk värld

Det låter som en saga, men det är verklighet; ETAL står i spetsen för den första kristna TV-kanalen i världens största muslimstad.

Det var en mörk tid med ofattbar ondska den första julen. Herodes stod i begrepp att begå ett fruktansvärt massmord av varje gossebarn i Betlehem. De skräckslagna ropen från desperata mödrar och fäder skulle snart höras på gatorna. Och här är vi nu 2000 år senare. Detta är också mörka dagar – halshuggningar, mord av oskyldiga kristna, unga flickor kidnappade av radikala islamister. Historien om det kristna paret i Pakistan, mördade av en hänsynslös folkskara som anklagade dem för hädelse av Islam (läs om det här), är ytterligare ett exempel på denna brutalitet som tycks bli allt vanligare, också i Europa. Mörkret känns ibland ogenomträngligt.

Har Gud något att säga till oss i denna situation?

Jag tror att ett av svaren är att vi ska komma ihåg att ljuset aldrig skiner starkare än när mörkret är som mörkast. Det är alltid enklast att förbanna mörkret genom att tala om hur svårt och omöjligt allt verkar, men Gud har en bättre väg. Vi ska tända ett ljus som skingrar mörkret. Vi lär av det som hände i Betlehem:

Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem” (Luk. 2:9).

”Härlighet” betyder vikt eller tyngd. Guds massiva närvaro omgav dessa herdar. Härligheten var som ett tungt skinande ljus, en bild på Jesus, som sa, ”Jag är världens ljus”.

TV-kanalen – ett mirakel

Att ETAL leder den första kristna TV-kanalen, med sändningar dygnet runt, i världens största muslimstad är ett exempel på detta – Guds härlighet förmedlas där mörkret är stort.

Miraklet är att myndigheterna i Pakistan (180 miljoner invånare) har gett licens att driva en kristen TV- kanal på samma villkor som andra kanaler i landet.

Myndigheterna har utfärdat licenser till 30 muslimska organisationer att sända religiösa program med Islams budskap, och en (1) licens till en kristen organisation. Detta är jättestort – Gud har lagt i våra händer den enda TV-licensen med tillstånd att predika Jesu Kristi evangelium.

98 % muslimer

Karachi i Pakistan är en av världens 10 största städer med en befolkning på 21 miljoner människor, varav cirka 98 procent är muslimer. Detta betyder att det finns fler muslimer i Karachi än i någon annan stad i världen. Sedan flera månader tillbaka har vår kanal nått fyra miljoner tittare. Nu når vi nästan ut till hela Karachi på 21 miljoner människor plus många omliggande städer och byar. Denna snabba expansion var nödvändig av flera skäl. Det är praktiskt taget omöjligt för en liten kanal att överleva. Om kanalens räckvidd inte utökades – kunde detta blivit en bortkastad möjlighet.

Som många kanske vet ledde jag Kanadas största helt kristna TV-kanal mellan 2009 – 2013 (den kanalen drivs nu vidare av det stora TV-bolaget Daystar). Nu är jag tacksam för allt jag fått lära mig om kabel- och satellit-TV. Utan den erfarenheten hade jag inte kunnat anamma denna utmaning i muslimvärlden.

När vi väl nu mött den första utmaningen att nå Karachi blir nästa steg att fortsätta att öka räckvidden tills vi når Pakistans alla 180 miljoner människor, och sedan Bangladesh med ytterligare 160 miljoner människor.

En sagolik möjlighet

Vi har inte de finanser som krävs. Detta är ett trossteg. Allt jag kan göra är att se visionen och möjligheten och dela den med dig. Och om du säger ”ja” kan vi göra något historiskt tillsammans för att Jesu ljus ska lysa för människor som aldrig någonsin sett det.

För den som brinner för att nå de onådda med evangelium är ju detta en nästan sagolik möjlighet.

ETALs allra tidigaste understödjare kanske kommer ihåg den första kampanjen i Karachi år 1985. Jag hade aldrig upplevt ett andligt genombrott i en muslimstad, och jag chockades över den öppenhet jag såg för evangeliet. Under de senaste 20 åren har vi genomfört ytterligare tre kampanjer i Karachi och hundra tusentals människor har deltagit. Tillsammans har ETAL sponsrat 14 kampanjer i nio städer i Pakistan. Trots terror och militanta grupper inom Islam, finns en enorm öppenhet.

Många av de muslimer som kommer till kampanjerna riskerar liv och säkerhet. Våra medarbetare i Pakistan berättar att många nya troende önskar att de kunde besöka någon kristen församling, men man kan inte därför att man då löper risken att bli mördad.

Det finns en lösning – TV når nästan varje muslimskt hem i hela världen. Därför behövs en TV-kanal som inte bara når muslimer, men som också blir till hjälp för nya troende.

Till varje hem

Kanske några undrar: Når inte kristen TV redan ut överallt? Svaret är – NEJ.

TV är kraftigt reglerat i muslimländerna. Kristna program är normalt inte tillåtna. Detta är svårt för oss att förstå eftersom vi har kyrkor, kristen TV och kristna bokaffärer. I muslimvärlden har man inte samma frihet. Visst, vem som helst kan sända program via satellit, och flera kristna organisationer ifrån Europa och Amerika gör så, men det möter egentligen inte behovet. I stora delar av muslimvärlden är det inte tillåtet för vanliga människor att ha de stora parabolantenner som krävs för att kunna ta emot utländska program. Oavsett om det är Skandinavien eller Pakistan har endast ett fåtal dessa jättestora parabolantenner, där man kan få in tusentals kanaler på olika språk.

Om man vill nå massorna, måste man finnas på vanlig kabel-TV, som är tillgänglig i varje hem. Och det är vad vi har nu genom kanalen Gawahi (vittne) i Pakistan.

Gud har använt min vän och medarbetare S. William för att detta skulle bli en verklighet. William var med i en av våra kampanjer när Gud öppnade dörren att sända evangeliet till hela Pakistan gratis under en timma. Kort därefter hade vi en liknande möjlighet, då sekulär TV i Pakistan sände den sista kvällen av en av våra kampanjer till praktiskt taget hela nationen. Dessa öppna dörrar födde tro i Williams hjärta för ett ännu större mirakel – en permanent licens för kristen TV.

Nu har det alltså hänt. Och därför kommer denna tidning till dig med stor angelägenhet. ETAL behöver din hjälp. Det finns inte tid att växa lite i taget. För att göra kanalen livskraftig och för att få det genomslag vi behöver måste vi fortsätta att växa omedelbart.

Rakt på sak alltså – ett ekonomiskt genombrott behövs!

Jag var inte villig

När jag först hörde om denna möjlighet att driva en TV-kanal i muslimvärlden, sa jag: ”Varför får jag denna möjlighet?” Jag ville inte ta på mig utmaningen. Visst vet jag att Gud älskar världen och att detta även inkluderar världens 1,7 miljarder muslimer, men jag är också en realist. Jag vet att all denna ondska utförd av radikala islamister har gjort att många kristna är ovilliga att ge av sina pengar eller ens tänka på att nå muslimvärlden. Detta urskiljningslösa dödande gör mig arg. Det känns sjukt på insidan när jag tänker på denna ofattbara brutalitet. Och jag förstår att andra tänker på samma sätt. I samma veva som erbjudandet av TV-kanalen kom, skickade en pastor till mig en artikel ifrån en kristen tidning. Författaren menade att muslimer var hopplösa och att högst ett mycket litet fåtal någonsin kunde bli frälsta.

Jag sa: ”Herre, jag vet inte om någon vill stödja en satsning på att nå muslimer. Herre, kan Du inte ge ansvaret för detta projekt till någon annan? Det finns så många andra kristna organisationer som har mycket mer pengar och resurser”.

Medan jag klagade till Herren och till Taina och föreslog till Gud att Han skulle tala till någon annan, kunde jag ändå inte skaka av mig Jesu ord:

”Och detta evangelium om riket måste förkunnas till alla nationer” (Mar. 13:10). Efter en och en halv dags brottningskamp hörde jag Herren tala i min ande:

”Jag kallar dig därför att du kommer att säga ’ja’ och när du sagt ’ja’ kommer Jag att ge dig understödjare som också säger ’JA’”.

Jag önskar jag kunde berätta att jag lydde omedelbart, men jag kämpade emot under flera timmar tills jag slutligen gav upp och sa: ”Herre, jag kommer att lyda Dig.”

Detta innebär inte att pengarna plötsligt kom flygande från skyn. Vi har inte de pengar som behövs. I tro på att detta verkligen är ett projekt ifrån Gud har jag sagt till våra medarbetare och kabel-operatörer i Pakistan att vi kommer att gå framåt. Vissa tycker förmodligen att jag tar en risk och kanske stämmer det. Men min erfarenhet är att när Herren talar tydligt om en möjlighet, och vi säger ja, så kommer Gud att röra vid människors hjärtan.

Terrorister kan bli frälsta

Det finns endast ett sätt att besegra ondskan – evangeliet. Aposteln Paulus var en mördare, men Jesus förändrade honom. Jesus är densamme idag!

ETALs medarbetare, S. William, sade: ”Peter, jag tror att vi kommer att få se en miljon människor gensvara under det första året. ”På ett sätt hoppas jag att det blir så, men samtidigt bävar jag för den uppgiften. Desto fler människor vi når, desto större ansvar har vi.

Detta projekt har flera aspekter. Program produceras nu i Pakistan. Vårt eget program, You Are Loved (Du är älskad), samt de budskap jag predikat under våra kampanjer, översätts nu till det pakistanska språket.

TV-licensen godkänner endast ett fåtal timmars utländska program per dygn, vilket betyder att endast ett fåtal predikanter från Västvärlden kommer att inbjudas att delta. Resten av programmen görs i Pakistan.

En annan aspekt är att det går inte bara att sända engelska program, oavsett hur välkända de amerikanska eller europeiska predikanterna är. Tyvärr är många av de kristna TV-program som sänds i västvärlden kulturellt och andligen ickerelevanta i ett muslimland. De ämnen som diskuteras kan ofta inte appliceras på de människor som lever i den icke-kristna världen.

S. William säger, ”Peter är så välkänd i Pakistan genom kampanjer att det finns ett stort tryck efter hans program”. Ett fåtal andra internationella predikanter kommer att stå med, men de måste ha ett budskap som sätter Jesus i centrum – ingen politik, personliga åsikter, inga manipulerande insamlingsmetoder eller dylikt kommer att tillåtas.

Ny bok leder muslimer till frälsning

En annan utmaning är uppföljningen av nya troende. Jag har precis skrivit en ny bok för muslimer, med titeln Hopp för dig – från Jesus Kristus. Denna bok är som skräddarsydd för att leda muslimer till Kristus. Vi kommer omedelbart att trycka 200 000 kopior och erbjuda den gratis till alla tittare. Boken har fyra kapitel:

  1. Vittnesbörd om Jesus Kristus
  2. Jesus och mänsklighetens synddilemma
  3. Vad Jesus har gjort för dig
  4. Jesus idag

I slutet av boken finns en klar utläggning över hur man tar emot Kristus och hur man ber frälsningsbönen.

Vi har hundratals muslimer i Skandinavien idag och kanske troende här skulle vilja ha just en sådan bok att ge till muslimer. Hoppas vi får tillfälle att ge ut den också här.

Du behövs

Kan du vara med och ta ett steg i tro? Kan du ge 1000 kr, 2000 kr, 5000 kr eller 10 000kronor? Jag ber också Gud om 300 nya månatliga understödjare i Skandinavien som kan ge 150 kronor i månaden eller mer, i enlighet med Herrens ledning. Låt Gud vidröra ditt hjärta.

Tack i Jesu namn!

PY bloggbild

Peters blogg

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *