Gud, befria mig från min “Gud”!

Gud, befria mig från min “Gud”!

Hur vi ser på Gud påverkar hur vi ser oss själva och vår omgivning. En folkväckelse är möjlig om Sverige får se att Gud är precis som Jesus.

Vem är Gud? Alla människor har en religiös benägenhet att tro på en ´gud´ som är ganska lik oss själva, en ´gud´ i vår egen avbild. Detta gäller också oss kristna. Det finns en mängd gudsbilder och alla tycks kunna hitta en bibelvers som stöder denegna uppfattningen.

En del betonar att Gud är helt igenom god och kärleksfull, medan andra lägger vikt på dom över synd och avfällighet. Många ser Gud som Fridsfursten, medan andra vill ha en militärisk Gud som besegrar fienden, såsom det ofta beskrivs i Gamla Testamentet. Vissa vill ha en Gud som är väldigt noggran med liturgi och böneformler, medan andra menar att Gud överskyler misstag och brister.

Gudsbilder kan variera ifrån land till land. I karismatiska församlingar i Texas hör du ofta om en krigisk Gud, som definitivt står på USAs sida, och hjälper USAs soldater att döda sina fiender, medan den kanadensiska versionen är mer, men inte helt, lik den svenske mera fredlige guden.

Efter det fruktansvärda terrordådet den 11 september 2001 fanns det tongivande röster bland Amerikas pastorer som menade att det var Gud som låg bakom attacken på grund av aborter och homosexualitet i USA.

När Ariel Sharon, Israels före detta premiärminister, fick hjärnblödning och hamnade i koma, förklarades det med att Gud hade slagit honom, därför att Sharon varit villig att överlämna vissa judiska bosättnings-områden i Gaza till palestinierna.

Jordbävningen i Haiti 2010, som dödade över 200 000, var också en del av en gudomlig plan, enligt kristna ’profeter’, som menade att Gud var missnöjd med synden i ett av världens fattigaste länder.

I den nu aktuella migrationsfrågan finns olika gudsbilder. I USA menar majoriteten av evangelikala att inga muslimer bör släppas in i landet, varken asylsökande eller andra, och att en mur behöver byggas för att stoppa fattiga mexikaner ifrån att komma in i landet. Evangelikala är mer migrationsfientliga än någon annan grupp. I Sverige hittar du raka motsatsen och både svenska och amerikanska kristna har kapitel och vers för att stödja sin uppfattning. Det är fritt fram; välj själv den Gud du vill ha.

Den kände amerikanske kalvinisten, John Piper, som också ofta citeras i svenska frikyrkor, menar att Gud inte bara tillåter naturkatastrofer – han planerar och utför dem också.

Hur kan vi verkligen veta vem Gud är? Vem har den rätta gudsbilden? Vad är mallen? Nya Testamentet ger oss en mycket preciserad defintion – Gud är exakt som Jesus Kristus. 

– Jesus är en exakt avbild av Guds person, (Hebréerbrevet 1:3).

– Det har behagat Gud att i Jesus Kristus finns hela Guds fullhet, (Kolosserbrevet 2:19).

– Jesus sa att den som har sett Honom har sett Fadern, (Johannes 14: 9).

– Jesus är Emmanuel – Gud med oss.

Gud är alltså inte en blandning av Gamla Testamentets profeter, Mose Lag och Jesus. Nej, Gud är identisk med Jesus. Allteftersom vi läser Bibeln ifrån dess början i 1:a Moseboken blir ljuset om Gud allt starkare tills det når sin fullhet i Nya Testamentets uppenbarelse av Jesus Kristus. Därför måste alla gudsbilder som avviker från den gudsbild vi ser i Jesus Kristus böja sig för Honom.

Jesus har rätt, och resten har fel. Visst hade Abraham, Salomo, David och profeterna en viss insikt om Gud, men den var begränsad, mycket var hemligt för dem.

Jesus sa att ingen känner Gud förutom Honom som var i Faderns sköte innan världens grund var lagd, nämligen den enfödde Sonen, (Johannes 1: 18). När vi ser uttalanden om Gud, som inte stämmer med den bild Jesus gav av Fadern, måste vi förstå att dessa uttalanden gjordes med ett begränsat ljus. Det är denne sanne Guden, uppenbarad i Jesus, som vi ska förmedla till vårt land. När vi kristna ser att Gud är som Jesus, då ser vi Guds attityd gentemot världen omkring oss.

Vi ser att Gud är Den Store Sökaren; Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, (Lukas 19:10).

Jesus kom för att besegra synden, döden och dödsriket, men också för att visa oss Guds attityd. Jesus kallar Sackeus, en känd publikan, för ”Abrahams son”. På grund av sitt syndiga leverne var Sackeus inte längre välkommen bland de rättrogna. Jesus korrigerade detta. Han exkluderade inte Sackeus utan inkluderade honom – Gud uppsökte honom som den religiösa världen hade förkastat, för Gud vänder inte ryggen mot någon.

När Gud säger att mänskligheten är förlorad är det inte ett skällsord. Tänk dig en brud på sin bröllopsdag som tappar bort sin ring – den är förlorad. Eller kanske du har en telefon där allt det som är viktigt för dig finns sparat och så tappar du bort den – förlorad. Ännu värre, tänk dig om du är ute och campar och plötsligt märker du att din treåriga son eller dotter är borta – förlorad. Du söker och ropar men hittar dem inte.

Det är så Gud ser på Sverige. Han är inte vred på landet. Nej, Han ser Sverige förlorat, något viktigt från Guds sida har gått förlorat. Han söker efter och vill ha gemenskap med Sveriges folk som Han älskar så högt.

Gud är den Store Försonaren. Att försona är att göra allt bra igen, att allt blir som det var menat att vara. Gud vill inte hämnd på Sverige på grund av landets synd, Han vill göra det bra för varje människa.

Försoningen var viktig i Israels historia. Under Försoningsåret, vart 50:e år, skulle allt läggas tillrätta igen. Hade du förlorat egendom eller din personliga frihet skulle du få allt tillbaka. Eller, ännu bättre, som vi ser i berättelsen om Ruth och Boas, kunde du få försoning när som helst genom en nära släkting som var villig och hade förmåga att betala för dig. Försoningen för Israels folk expanderades i Jesus Kristus till ett faktum för hela världen.

Alla är försonade med Gud genom Jesu Kristi blod, (Efesierbrevet 1:7). Genom döden på korset fick Jesus ingång in i Dödsriket så Han kunde en gång för alla besegra både synd, djävul och död. Den siste Adam (Jesus) omintetgjorde det som den förste Adam hade förstört. Därför säger Jesus att Han nu har nycklarna till döden och till helvetet, (Uppenbarelseboken 1:8).

Eftersom världen är försonad med Gud finns nu möjlighet till frälsning för alla genom att ta emot livet ifrån Jesus, (Romarbrevet 5:10). Försoningen är ett avklarat faktum, och frälsningen blir ett faktum när vi tar emot livet ifrån Kristus.

Gud är den Store Läkaren. Det är inte de friska som behöver en läkare, utan de sjuka, (Markus 2:17). I denna bild ser vi  mänsklighetens situation, inte som ett juridiskt förhållande där vi är den brottslige syndaren och Gud är domaren, utan som en sjukdom. Synden – den brustna relationen mellan Gud och människor behöver helas. I motsats till en läkare, som behandlar patienten, tar den Store Läkaren sjukdomen på sig själv.

Ibland tänker vi mänskligt även här. Gud är inte en vanlig läkare. Ingen tror väl att man blir botad bara för att man träffar doktorn, nej, det är behandlingen eller medicinen ifrån apoteket vi väntar på, och genom den ska vi till slut må bättre. Så fungerar det inte med Gud. Han ger oss inte lite medicin – skriftställen, andliga principer, etc – att efterfölja för att bli frälsta. Nej, evangelium är mycket bättre än så; Gud tog på sig vår sjukdom. Nu talar jag inte i första hand om den fysiska sjukdomen, eller om helande för din kropp, utan om själens sjukdom – den brustna relationen med Gud. Gud låter synden med alla dess symptom få sitt fulla utlopp i Jesus – ända till döds.

Tänk dig en person som håller på att drunkna mitt ute i sjön. Någon står vid stranden och viftar med en bok som heter ”Hur du lär dig att simma”. Han kastar boken till den drunknande, men vad hjälper det, personen drunknar i alla fall. Evangeliet är inte att vi står och skriker ut en massa bibelversar och domsord till Sverige hur syndigt och avkristnat landet är. Evangelium är att Gud själv i Kristus har kommit till den drunknande, lagt sina kärleksfulla armar om den som själv inte kan simma, får honom till stranden, räddar honom, och identifierar sig själv med honom.

Min dröm är att Sverige ska få se Gud som Han verkligen är. Alltså inte den groteska gudsbild som alltför ofta målas upp av nutida kristna, som tror sig vara Bibeltrogna, men som helt missat att all teologi måste förstås i Kristus, inte en blandning av lite judendom och lite Kristi evangelium.

Den medeltida munken, Meister Eckhart, bad, ”Gud befria mig från min ’gud’! Många behöver bli befriade ifrån sin negativa gudsbild, där `gud` är den småsinte fördömaren, som ständigt påpekar våra och andras fel och brister, och istället se Gud exakt som Jesus, Han kom, inte för att fördöma, utan för att frälsa, (Johannes 3:17).

Artiklar Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *