MILJARDER ONÅDDA BOR I MEGASTÄDER

UPPDRAGET:

Mer än 2 miljarder människor, 30 % av världens befolkning, har inte hört evangeliet. På grund av kultur, religion eller språk, är möjligheten mycket liten att de någonsin kommer att få höra vad Kristus har gjort för dem. DE ÄR ONÅDDA och förblir ONÅDDA om inget drastiskt händer.

En förhållandevis liten andel av dessa lever i avlägsna områden, men de allra flesta bor i MEGASTÄDER … som Tokyo, Shanghai, Calcutta och Ho Chi Minh.
Vissa megastäder leds av förtryckande regimer, och allt vi kan göra är att BE … men de flesta KAN NÅS NU.

VISIONEN:

Att vinna miljoner för Kristus … i världens ONÅDDA MEGASTÄDER.

METODEN:

I över trettio år har ETAL genomfört massiva kampanjer, med mer än 15 miljoner frälsningsbeslut, och med upp till 600 000 deltagare i ett enda möte. Parallellt med kampanjerna hålls pastorsseminarier för att utbilda och träna pastorer och ledare, så att skörden kan bevaras och de nyfrälsta kommer in i lokala församlingar.

RESULTAT:

ETALs arbete har haft unik framgång i att nå den icke-kristna världen bland muslimer, hinduer och buddister. Vision 2021 är en stegring av vad som redan pågått i över 30 år.

HUR?

Gud ger favör med regeringar och dörrar öppnas för evangeliet. Gud ger också favör med understödjare, som SÄNDER UT genom sina böner och sitt ekonomiska stöd.

Två viktiga frågor:

Vision 2021 ser på världens 300 största städer (från 1,5 till 35 miljoner invånare) med två frågor i åtanke:

1. Är 90% eller mer av befolkningen onådda? *
2. Kan vi nå dem NU?

Vi fokuserar på områden där vi kan göra något idag. Även om det finns megastäder under politiskt förtryck, finns det många platser som är öppna för evangeliet nu, om bara någon skulle sträcka sig ut.

Om inte NU, NÄR DÅ?
Om inte VI, VILKA DÅ?
* “Onådda” innebär att människor, på grund av språk, kultur eller religion, är väsentligen avskurna från tillgång till evangeliet.

“Du når ut till vår värld, fortsätt så Peter. Du ser människor som Gud ser dem.”
– T.L. Osborn
“Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er,” (Joh 20:21).

Att nå ONÅDDA MEGASTÄDER före 2021

Gå med i VISION 2021 och ge evangeliet till onådda megastäder där evangeliets ljus är så svagt, att möjligheten att folket någonsin kommer att höra vad Jesus har gjort för dem, är liten eller ingen alls. Det vi gör tillsammans för evangeliets spridande är av avgörande betydelse …NU!
Vill du vara med i denna avgörande kampanj för evangeliet? Dina gåvor och förböner kommer att ge frälsningens glädje till miljoner människor. Tack!
– Peter Ljunggren

Bli medlem

Gå med i Visionsteamet