Tänk långsiktigt i valet

”Detta blir ett ödesval”‭, ‬”nu är det viktigaste valet i vår generation”‭, ‬eller‭ ‬”vilket Sverige vill vi ha”‭ ‬är invanda uttryck varje valår‭, ‬men kanske är detta det‭ ‬år då‭ ‬Sveriges framtid avgörs‭. ‬Att se sanningen i vitögat och sedan våga tala om det du ser är ofta politiskt inkorrekt‭, ‬men här är några fakta vi bör beakta‭, ‬hur politiskt inkorrekta de än är‭. ‬

Kristendomen förlorar mark i hela Europa‭, ‬och Sverige ligger väldigt långt framme i avkristningen‭. ‬75‭ % ‬av ungdomar i Sverige tror inte att Gud finns‭. ‬Av de mellan 1–2‭ % ‬som besöker en gudstjänst en gång i veckan är det många som har liten eller ingen kunskap om vad kristen tro innebär‭. ‬Film‭, ‬litteratur och konst förlöjligar kristendom‭, ‬präster stoltserar med att de inte har en personlig övertygelse angående grundläggande kristna läror‭, ‬och för många är trosbekännelsen en mystisk ramsa‭. ‬När människor i Sverige‭, ‬och större delen av övriga Europa‭, ‬tillfrågas om religions-tillhörighet brukar standardsvaret bli‭; ‬”ingen religion alls”‭.‬

I frikyrkan ifrågasätter man sitt existensberättigande‭, ‬och ledare och kristna tidningar‭, ‬som tidigare helt stod upp för evangelisk tro‭, ‬ägnar nu mycket tid och utrymme att uppmärksamma den romersk katolska eller ortodoxa kyrkan‭. ‬Frikyrkan gräver sin egen grav‭. ‬

Samtidigt vinner islam terräng‭. ‬Det finns svenskfödda som konverterar‭, ‬och i de flesta islamska familjer föds många barn och dessa uppfostras till att föra föräldrarnas religion vidare‭. ‬Moskéer byggs över landet‭, ‬och islamister tar sin plats politiskt både kommunalt och nationellt‭. ‬Sveriges första islamiska parti söker registrering inför valet‭. ‬Muslimer pläderar för sin religion‭ ‬genom typisk klädsel‭, ‬frisyr och matvanor‭, ‬medan evangeliska kristna inte vågar nämna Jesu namn offentligt‭, ‬utan kör istället med kodord som‭ ‬“kristna värderingar”‭.‬

Att ha kristna värderingar innebär för många en allmän snällhet och tolerans‭. ‬I migrationsfrågan betyder det att om man är‭ ‬”kristen”‭ ‬vill man att alla som tycker att de har det svårt bör släppas in i vårt land‭. ‬Jag undrar om dessa förespråkare också‭ ‬har sina lägenheter och hus olåsta så‭ ‬att alla i området kan komma in och skaffa sig en matbit ur deras kylskåp‭. ‬Vad som gäller landets gränser borde ju rimligen också‭ ‬gälla fastighets‭- ‬och tomtgränser‭. ‬Eller är denna‭ ‬”kristendom”‭ ‬en marxistisk snällhet under kristet förkläde‭, ‬där man är väldigt generös med andras pengar‭. ‬Storbritanniens före detta premiärminister‭, ‬Margareth Thatcher‭, ‬sa‭; ‬”socialister är mycket generösa tills andras pengar tar slut”‭. ‬

Kanske mår en del kristna ledare så‭ ‬illa att enda sättet att må‭ ‬bra är att man kan klappa sig på‭ ‬axeln och tycka att man är så‭ ‬snäll‭, ‬tolerant och generös‭. ‬Det är väl ändå‭ ‬det som kristendomen handlar om‭? ‬Jo‭, ‬snällhet‭, ‬generositet och tolerans‭, ‬hoppas jag att vi alla praktiserar‭, ‬men att vara kristen är inte synonymt med att vara dum‭ (‬blåögd‭) ‬eller att leva i en inbillningsvärld‭. ‬De som är fattigast blir inte asylsökande vid Europas gränser‭, ‬för de har inte de medel som behövs för att färdas hit‭: ‬Kanske vore det lika‭ ‬”kristet”‭ ‬att satsa mer på‭ ‬att hjälpa dem som har det värst‭, ‬och är tvingade att bo kvar i sin fattigdom‭, ‬istället för de starka som tar resan till Europa‭. ‬

Främlingsfientlighet?

Innan jag blir anklagad för rasism eller främlingsfientlighet‭, ‬och de anklagelserna tycks aldrig ligga långt borta i dagens Sverige‭. ‬Låt mig kommentera‭, ‬jag har personligen sponsrat ett dussintal immigranter och hjälpt många andra‭, ‬speciellt från Afrika och Asien‭. ‬Vår verksamhetschef och flera i vår styrelse i Kanada är immigranter‭. ‬Taina och jag har ständigt besök av immigranter i vårt hem‭. ‬Jag försvarar ofta mus-limer inför påhopp ifrån kristna‭, ‬och har goda relationer med dem‭, ‬så‭ ‬innan någon anklagar angående främlingsfientlighet‭, ‬så‭ ‬bör man rannsaka sitt eget engagemang‭. ‬Men just det att jag jobbar mycket med muslimer‭, ‬tycker om dem‭, ‬och försvarar dem‭, ‬betyder inte att jag vill att Sverige ska bli islamiserat‭. ‬Speciellt akut blir det när man märker att evangeliska kristna knappast har något att sätta emot‭. ‬Jag söker med ljus och lykta efter någon plan på‭ ‬att nå‭ ‬den miljon människor som kommit till Sverige de senaste tio‭ ‬åren‭.‬

Vilket Sverige får vi om tjugo‭ ‬år‭? ‬Om ett‭ ‬år‭? ‬Om fem‭ ‬år‭? ‬Om den politik som drivits fortsätter‭, ‬kan vi glömma att Sverige ska evangeliseras eller skulle bli en bas för mission utöver‭ ‬världen‭. ‬Den epoken är då‭ ‬slut‭, ‬eller kanske den redan slutat‭. ‬

Nu menar kanske någon‭, ‬”men Peter‭, ‬du är så‭ ‬negativ‭, ‬vi ska ju se positivt på‭ ‬framtiden”‭. ‬I kristider är det bra att kunna tänka negativt‭. ‬Winston Churchills depressiva‭ ‬ådra tjänade honom väl‭, ‬han varnade för nazismen medan andra menade att nu ska vi vara positiva‭, ‬det här går bra‭, ‬vi ska inte oroa oss i onödan‭, ‬”fred i vår tid”‭. ‬Just i kristider behövs människor som kan se potentiella orosmoln‭. ‬

Om utvecklingen fortsätter kan vi snart glömma dagens debatt‭. ‬Det blir inget stöd för kristna skolor eller kyrkbyggen‭, ‬och våra små‭, ‬ursäkta mig‭, ‬nästan löjliga debatter om skolavslutning i kyrkan eller inte blir ett minne blott‭. ‬I demokratins namn blir det snart skolavslutning i moskén‭. ‬Det är tragiskt att vi hakar upp oss på‭ ‬var skolavslutnigar hålls‭, ‬medan stora ämnen som evangelium till hela landet sällan nämns‭.‬

Vårens heta ämne har varit‭ ‬”böneutrop”‭. ‬Personligen har jag inga problem‭, ‬jag har vaknat många gånger till det ekande ljudet ifrån en moské nära hotellet jag bodde på‭. ‬Detta handlar om något större än om grannar till moskén i Växjö känner sig störda‭. ‬Frågan är om vi får ett Sverige där evangelium får proklameras fritt‭, ‬eller ett land där fruktan tar över‭, ‬där kristendom är en livsåskådning utan evangeliets kraft‭? ‬Problemet är inte muslimska böneutrop‭, ‬men tyst‭-‬
naden ifrån de som en gång hade ett evangelium värt att ropa ut‭.‬

Muslimer syns på‭ ‬gator och torg där de delar ut sina skrif-ter‭, ‬medan kristna sitter innanför fyra väggar‭. ‬Kanske kör vi med lovsång på‭ ‬ett torg lite då‭ ‬och då‭, ‬fast knappast ingen fattar vad orden i‭ ‬“lovsången”‭ ‬handlar om‭.‬

Tänk långsiktigt inför valet‭. ‬Ställ tuffa frågor‭. ‬Vilket politiskt parti gagnar evangeliet bäst‭? ‬På‭ ‬vilket sätt påverkar min röst kristendomens ställning i vårt land om 20‭ ‬år‭? ‬Fråga inte vilket parti som är perfekt‭, ‬för det finns inte‭, ‬men vilken politik som skapar bäst möjligheter för den kristna församlingen att växa‭. ‬Inget politiskt parti kan ge Sverige kristendom‭, ‬nej för det behövs en evangelirevolution i kyrkan‭, ‬men en bra politik kan‭ ‬åtminstone skapa ett läge där vi har frihet att förmedla evangelium om vi vill‭.‬

– Peter Ljunggren

Artiklar Budskap Nyheter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *