VÄLKOMMEN TILL ETT LIVSFÖRVANDLANDE ÅR!

Vi på Evangelie-Institutet vill välkomna dig till ett år som vi tror kommer att förvandla dig. Var du än befinner dig i livet så ska du känna dig välkommen, ung som äldre. Detta är en skola för alla åldrar. Vi vänder oss till dig som vill göra en skillnad med ditt liv, uppleva ditt liv i dess fulla potential och bli förlöst in i det som Jesus har tänkt för dig.

Vi tror att din investering kommer att ge dig mycket tillbaka. Du kommer till en skola där du får befriande och livgivande undervisning från Guds ord. Du kommer att upptäcka mer om vem Jesus är, vad han har gett dig och vad du kan göra genom honom samt lära dig mer om vilken rikedom det finns i tron på Jesus.

Detta är en Jesus-skola där du kommer att upptäcka mer och mer av Honom!

Bär du på en längtan att bli en evangeliearbetare? Då är detta skolan för dig! Här får du både undervisning och praktisk träning av erfarna evangelister och lärare som kommer att dela med sig av sina erfarenheter till dig på ett personligt plan.

Har du kommit till en punkt, där du vill se något nytt i ditt liv? Komma vidare i din vandring med Herren?

Varför då inte ta ett år tillsammans med oss i Jönköping!

Varmt välkommen till hösten!

 

76185D5A-BEB4-4B5A-98C1-B137F017DCB3                     20141107_112101

Marie Salmonsson – Adminstration            Iréne Jarlsdotter

Stefan Salmonsson – Direktor                      Administrativ chef

Skandinaviska Evangelie-Institutet.


7 VIKTIGA FRÅGOR INNAN DU GÅR PÅ EVANGELIE-INSTITUTET

Vilken skola ska du gå på? Ditt beslut är mycket viktigt, för den plats du väljer kommer att påverka dig enormt. Här är 7 viktiga frågor som du kanske vill ställa dig själv:
1. Vad är min långsiktiga målsättning?iStock_000009441676Large

Är du intresserad att gå på en skola för att fördjupa dig i kunskapen om Gud, eller kanske få uppleva helande och upprättelse för dig själv? Är du intresserad av en heltidstjänst? Eller kanske du vill bli bättre tränad till att vara en andlig ledare, och att tjäna Gud på den plats där du bor? Vill du nå andra med evangelium?

Oavsett din målsättning, är det viktigt att ha en solid grund i Jesus Kristus. Om du tänker fortsätta din utbildning på universitet eller högskola är ett år vigt åt att växa till i Guds nåd och kärlek värdefullt. Vi tror att Evangelie-Institutet kan erbjuda det. Om du överväger en heltidstjänst i evangelium då blir första året en stark grund. Vi kommer sedan erbjuda ett andra år med specifik träning som hjälper dig att komma i funktion.

2. Var ligger tonvikten i den skola jag tänker gå på?

Är fokus akademiskt? Andligt? Praktiskt? På Evangelie-Institutet vill vi blanda det akademiska, andliga och praktiska. Du kommer at känna dig utmanad akademiskt att studera mer, men samtidigt kommer du ha många tillfällen att själv upptäcka Jesus Kristus på ett personligt sätt.

3. Vilken åldersgrupp är skolan fokuserad på?

Vår kallelse är att nå denna generation, alltså de människor som nu lever. Detta inkluderar unga, medelålders, pensionärer – de som är födda här och invandrare. Det finns många ungdomar som just har slutat gymnasiet som väljer att gå på Evangelie-Institutet, medan det samtidigt finns de som pensionerats och som har velat studera vidare i Bibeln och evangelium hela livet, och nu har de sin chans. Vi tror att det blir en stor skördetid i Skandinavien, där många människor kommer att ta emot frälsning, och då behövs alla åldrar – alla har en uppgift i Guds rike.

4. Kommer skolan att hjälpa mig när jag är klar med mina studier?

Vi hjälper dem som vill få komma i tjänst, inte bara efter att de gått ut skolan, men även under skoltiden. Jesus sa att skörden är mycken men arbetarna är få. Tanken bakom Evangelie-Institutet är att Jesus ska få bönesvar – att evangeliearbetare ska mobiliseras. En del blir apostlar, pastorer, evangelister eller någon annan tjänstegåva, men alla är vi medarbetare i att förmedla evangelium om Jesus. Efter att någon har gått Evangelie-Institutet, vill vi hjälpa dem på ett praktiskt sätt att komma in i sin funktion och tjänst, vare sig den tjänsten är i Sverige, Skandinavien eller i övriga delar av världen.

5. Vilka är lärarna?

En del skolor kräver att alla lärare ska ha en universitetsgrad, medan andra bibelskolor inte alls bryr sig om den akademiska bakgrunden, utan fokuserar helt på lärarnas personliga erfarenhet. På Evangelie-Institutet är båda viktiga. Grundaren Peter Ljunggren har en doktorsgrad i bibliska studier från Floridas Kristna Universitet, och är hedersdoktorand i kristen filosofi och företagsekonomi. Bland resten av lärarna finns några som har universitetsgrad, men alla har en praktisk erfarenhet av vad det innebär att tjäna Gud.

6. Vad är Evangelie-Institutets vision för de som studerar?

a) Personlig tillväxt i kunskapen om Jesus Kristus. I den modlöshet och det ifrågasättande som ofta råder vill vi hjälpa människor att växa i en personlig relation med Jesus Kristus, och uppleva att Jesus blir allt större i deras liv.

b) Att formas av evangeliets sanning. Paulus skrev at han stred för evangeliets sanning. Vad är evangelium? Vem är Gud egentligen? Hur ser Gud ut för Medelsvensson idag? Varför har det evangelium vi förmedlat fått så litet gensvar hos skandinaver? Varför ”köper” inte folk vad vi har att säga? Hur ska vi hjälpa människor att upptäcka att Gud är precis som Jesus? Vad betyder Jesu död och uppståndelse för den moderna människan? Hur presenterar vi detta budskap så att gemene man kan förstå?

c) Kunskap om kristendomens historia och grund-läggande läror. Elever kommer få en överblick i Systematisk Teologi, men också att förstå kristendomens historia utifrån evangeliskt perspektiv.

d) Utrustning för tjänst. Flera kurser är fokuserade på andligt ledarskap, hur man arbetar för att få ut evangelium. Här ligger betoningen på praktisk utrustning, men framför allt en andlig utrustning i den Helige Andes kraft.


LÄRARNA

Åge Åleskjaer har varit en av Skandinaviens mest tongivande pastorer. Han har betytt mycket genom sin nådefulla och kraftfulla undervisning. Åge grundade Oslo Kristne Senter och har  påverkat Norge och Skandinavien genom den bibelskola församlingen startade för många år sedan och som har utrustat och undervisat tusentals elever.

Björnar Heimstad är en världsevangelist som har sin bas i Nordnorge. Han har nått ut till miljoner människor utöver världen och undervisar ofta pastorer. Björnars många års kunskap och erfarenhet av att sprida evangelium kommer att bli till stor välsignelse.

Gunnar Bergling har en livslång erfarenhet i tjänst för Kristus och är en humoristisk men samtidigt djup bibellärare. Hans undervisning ger goda insikter i kristendomens historia och är djupt grundad i Jesu Kristi rättfärdighet och nåd.

Johan Olehäll har predikat och undervisat i många länder. Han jobbade med ETAL som kampanjkoordinator i över fyra år, och under den tiden var han också en mycket uppskattad lärare på bibelskolan i Kanada.

Finn-Arne Lövås är en begåvad och intressant bibellärare och en populär evangelist i Norge. Han har stort djup i Guds ord, vilket betyder att han är mycket Jesus-orienterad. Kristus kommer att blomstra i dig när du lyssnar på honom.

Susan Hoover gick ut World Impact Bible Institute i Kanada 2004, och reste sedan omedelbart som missionär till Indonesien. Susan driver idag en bibelskola, har kampanjer och möten som når muslimer, och har också nyligen börjat TV-arbete i Indonesien. Susan inspirerar till att Gud kan använda vem som helst, om vi bara är villiga.

Kevin Tai kommer från Kuala Lumpur i Malaysia. Han undervisar på bibelskolor i Kambodia och i Indonesien.

Nathan Thurber har arbetat tillsammans med Peter Ljunggren i 19 år. Han är nu  ledande pastor i Toronto Int’l Celebration Church. Under 10 år ledde Nathan förarbetet till 60 av ETALs kampanjer och under 5 år arbetade han som administratör för TV-kanalen Grace TV i Kanada.

Rickard Sallander undervisar ofta och gärna om Guds nåd och Jesus nya förbund och gärna i kontrast till det gamla förbundet för att bilden ska bli ännu tydligare. Han har under sina år som troende alltid sett människor komma till tro, genom att på ett enkelt sätt leda människor till Kristus, något han gärna vill inspirera fler till att göra.

Lars Kraggerud är pastor på Evangeliehuset på Åsgreina. Han är också ledare och talesman för nätverket Amazing Grace i Norge. Lars har tidigare jobbat som bibellärare på Oslo Kristne Senters bibelskole.

Micke Lewin är en färgstark svensk evangelist och pastor bosatt i Norge. Micke skjuter med stor pricksäkerhet direkt från höften. Han har startat församlingar på Filippinerna och har rest över stora delar av världen och förkunnat evangeliet.

Marie Salmonsson undervisar om Guds helande kärlek till ande själ och kropp. Detta blir till hjälp både för den som själv behöver helande och som vill betjäna andra.

Stefan Salmonsson är Evangelie-Institutets rektor och en av huvudlärarna. Stefan och Marie har förkunnat Guds ord i trettio år. Under många år arbetade de i Livets Ord Uppsala som ungdomspastorer, Stefan var också en av bibellärarna. År 2000 startade de församlingen Livets Ord i Jönköping där de varit pastorspar i tolv år. Stefan har varit ocksa varit en mycket uppskattad talare på konferenser och kampanjer i Skandinaien.

Peter Ljunggren undervisar sex till åtta kurser per läsår. Han vill förmedla insikter om  evangelium med samma inriktning, som när han undervisat mer än 363 000 pastorer och ledare. Hans erfarenheter av att grunda 10 församlingar i Kanada och från mer än 400 stora kampanjer runt om i världen blir värdefulla för studenterna.

LÄRARE

 

 

 

 


STUDIEKURSER

Alla kurser under året ingår i någon av de fem huvudkategorierna som förtydligas nedan. Detta är en kort redovisning av en del av de ungefär 30 kurser som täcks under ett läsår.

Grundläggande kurser
Dessa innehåller grundläggande teologiska och bibliska tänkesätt, som ger en stabil grund att stå på och en bättre insikt i evangeliet.

Praktiska kurser
Här får du en ”praktisk” teologi med fokus på praktiskt fungerande verktyg för ditt liv och din tjänst som troende.

Bibelböcker
Under kategorin bibelböcker får du undervisning utifrån olika specifika bibelböcker med speciell betoning på evangelium.

Bibliska personer och deras texter
Under denna kategori lär du känna viktiga bibliska personligheter samtidigt som vi studerar deras texter.

Allmänna kurser
Under denna kategori har vi samlat alla övriga och allmänna kurser, inklusive flera kurser som hjälper den troende att upptäcka Jesus Kristus.

GRUNDLÄGGANDE KURSER

Det gamla och det nya förbundet
Bibeln talar ofta om förbund och inte minst det gamla och det nya förbundet. Denna kurs lär dig att skilja på de två förbunden. Du kommer att förstå vad de innebär och hur viktigt det är att kunna skilja dem åt. Var beredd på att totalt förvandlas.

Grundläggande kristna läror del 1 och 2
Dessa kurser lägger den grund som alla kristna bör ha. I del 1 kommer vi att fokusera på försoningen, något av det mest centrala i den kristna tron. Vi studerar också treenigheten, ande, kropp och själ, synd, frälsning och mycket mer.

Evangelium om Guds nåd – nyckeln till allt
Evangelium om Guds villkorslösa och gränslösa nåd öppnar dörren till alla skatter som det nya livet i Kristus har för oss. Låt dig förvandlas av denna kurs och dessutom bli utrustad att nå din omvärld.

Rättfärdighet
Lär dig skilja på de två grundläggande sorters rättfärdighet. Upptäck Kristi rättfärdighet, den fasta födan som ger oss tillväxt och ett moget kristenliv.

Introduktion till GT
En kurs som ger dig grundläggande och fördjupande kunskaper om GT, dess tillkomst och bearbetning m.m. Du får veta när texterna skrevs ner och hur de sammanställts och kanoniserats.

Introduktion till NT
Är på samma sätt som Introduktion till GT en kurs som lär dig om hur texterna kommit till, hur man sett på dem och vad som lett till deras kanonisering med mera.

Hur man läser Bibeln (Hermeneutik)
En oerhört viktig kurs. Det är lätt att tänka att ”bibeln är väl bara att läsa” och ”vad kan vara så svårt?” Bibeln kan tolkas och förstås på väldigt olika sätt. Hur kan man veta att man läser och förstå bibeln på rätt sätt? Du kommer att hitta bibelns facit, när vi följer hur Jesus och Paulus tolkade Skrifterna.

PRAKTISKA KURSER

Helande
Jesus sa att de troende skulle lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Denna kurs hjälper den troende vidare in i det livet. Jesus tog våra synder, men också våra sjukdomar och fysiska skröpligheter på korset. Kursen besvarar också många frågor om helande.

Evangelisation
Hur når vi människor med evangeliet? Hur får vi evangeliet att bära frukt? Hur får vi uppleva och se evangeliets kraft till frälsning? Hur evangeliserar vi bland muslimer, hinduer, buddister och icke troende?

Den Helige Ande och Andens gåvor
Anden ger oss många gåvor och att lära sig använda dessa gåvor är underbart. På denna kurs lär du dig om den Helige Ande och de gåvor som finns tillgängliga för alla troende.

Mission
Lär dig missionens historia, om missionens tjänst och om att gå ut med evangeliet till vår omvärld. Vi studerar också olika världsbilder bland olika religioner. Här får du mycket värdefullt material.

Tjänstegåvorna
I Efesierbrevet kan vi läsa att Gud har satt några till apostlar, några till profeter, några till evangelister, herdar och lärare. Dessa tjänster är till för att utrusta församlingen och för att alla delarna på kroppen ska vara i funktion.

Fungerande tro
Det finns många kurser som beskriver vad tro är, men denna kurs tar det hela ett steg längre. Vad är det som får tron att fungera? Vilken tro producerar resultat och hur får du den i ditt liv?

Kristen sång och musik
Lovsång, proklamerande sånger, psalmer och mycket mer behandlas i denna kurs.

Församlingsplantering
Församlingen är Guds familj på jorden. Hur kan vi hjälpa existerande församlingar, hur kan vi lägga till rätta för framtidens församlingar? Hur planterar vi nya levande gemenskaper?

Biblisk ekonomi
Alla vet vad ekonomi är, men vad är biblisk ekonomi? Hur fungerar ekonomi i Guds rike? Lär dig de principer som kan välsigna din tjänst och ditt liv.

Homiletik
Homiletik handlar om hur man förbereder och förmedlar en predikan eller undervisning, utifrån de goda nyheterna om Jesu fullbordade verk.

BIBELBÖCKER

Apostlagärningarna
Vi har en ordentlig genomgång av Apostlagärningarna, den bok som beskriver tiden för de första kristna och deras upplevelser. Här finns massor med spännande nycklar om hur vi kan leva ett inflytelserikt kristenliv. Vi studerar Apostlagärningarna men upplever också den dynamik de första kristna fick leva i.

Hebreerbrevet
Det finns olika teorier om vem Hebreerbrevets författare är, men vilka mottagarna var är tydligare. Hebreerbrevet är skrivet till hebréer, dvs judar, men trots det har vi mycket att lära från detta brev. Det visar oss aspekter av Jesu fullbordade verk och nya förbund.

Romarbrevet
Romarbrevet är kanske en av de viktigaste bibelböckerna. Det har i alla fall många kommit fram till genom kyrkohistorien, inte minst reformatorn Luther. En innehållsrik bok som kastar ljus över resten av Bibeln. Här finns spännande evangeliska hemligheter att utläsa.

Brevet till Efesus
Efesierbrevet är en megados av evangelium och en rik skatt av sanning. Många vittnar om att ha blivit totalt förvandlade utifrån just denna undervisning.

Brevet till Galaterna
Galaterbrevet är en kampskrift mot religiositet som lätt smyger sig in i kristenlivet. Det brevet är minst lika aktuellt nu som det var när det skrevs. Peter planerar att ha denna kurs som en av de första under höstterminen.

Brevet till Kolosserna
Är ett kolossalt bra brev, skulle man kunna säga. Detta kristocentriska brev innehåller massvis med evangeliska sanningar. Denna kurs blir mitt i prick i det skandinaviska sammanhanget.

Jakobs brev
Jakobs brev är kontroversiellt. Luther kallade det en halmepistel och ville få det bortplockat från Bibeln, men trots det finns brevet kvar även i de lutherska kyrkorna. Vad var det Luther retade sig på och varför kan brevet ibland verka stå i kontrast till Paulus undervisning?

BIBLISKA PERSONER OCH DERAS TEXTER

Johannes evangelium och brev
Lär av den lärjunge som kallade sig själv för den som Jesus älskade. Vad var Johannes hemlighet? Förstå hans tankar och ljus genom hans skrifter. Kärlekens apostel var den sista som skrev i Bibeln. Vad tillförde han?

Paulus & Petrus brev och skrifter
Denna kurs lyfter fram de av Paulus brev som inte behandlas i en särskild kurs. Ingen har varit mer central för den kristna trons tillblivelse och framväxt än Paulus, förutom Jesus själv. Petrus är den andra mest centrala figuren. Petrus förvandling är påtaglig och klargörande och man ser den från evangelietexterna fram till hans egna epistlar.

ALLMÄNNA KURSER

Kyrkohistoria i ljus av en levande tro
Den tvåtusen år långa kyrkohistorien är kantad med alla möjliga vindlingar och en del mörker. I denna kurs vill vi se det andeledda och levande genom hela kyrkohistorien. I kyrkohistorien finns berättelser om uppenbarelse, liv och reformation tillbaka till den första församlingens ljus. Det finns även stora tänkare genom hela kyrkohistorien som lyft fram evangeliets sanningar.

Jesus i Moseböckerna del 1 och 2
Jesus i Moseböckerna är två kurser som visar hur vi kan läsa Moses och finna Jesus i texterna, precis som Jesus sa och apostlarna gjorde själv. Förbered dig på en härlig skattjakt där du hittar allt mer uppenbarelse om Jesus.

Vår identitet i Kristus
Denna kurs är oerhört viktig och hjälper oss att få tag på ännu mer av vår nya identitet i Kristus. En kurs till förvandling från härlighet till en ökad härlighet.

Jesus i Psalmerna och Profeterna
Denna kurs lär oss att studera de heliga skrifterna på det sätt som kyrkofäderna gjorde och de första apostlarna före dem. Också denna kurs är en skattjakt där vi upptäcker Jesus Kristus.

international


VÄLKOMMEN TILL TRONS VÄRLD!

Att ansöka och gå på Evangelie-Institutet är ett trossteg. Välkommen till trons värld!

En del väntar på att allt ska läggas tillrätta innan man handlar. Men så fungerar inte tron. Det kommer alltid att finnas detaljer eller omständigheter som kunde vara bättre. Tron hjälper oss att ta ett steg oavsett omständigheter.

Ofta när du har fattat ett beslut kommer du att få uppleva motstånd. Du kan plötsligt få en känsla av modlöshet. Någon kanske kommer att kritisera dig, eller försöka stoppa dig. Kanske du undrar hur du ska ordna boende eller hur ekonomin ska lösas. Alla dessa praktiska omständigheter är naturligtvis viktiga, men kom ihåg att Gud är intresserad av dig, han hjälper dig.

Säger det JA på insidan av dig, ta då ansökningsformuläret, fyll i det och skicka det till ETALs kontor, antingen via email eller vanlig post. Gud kommer att bana en väg för dig, och kommer att öppna dörrar när du tar steg i tro.

Jag och alla lärarna ser fram emot att få vara tillsammans med dig och förmedla en livsförvandlande uppenbarelse om Guds kärlek i Kristus. Vi tror att ditt liv kommer att
leda till att många andras liv också förvandlas. PY profile 3
Vi möts på Evangelie-Institutet

-Peter Ljunggren

 

 

 


PRAKTISK INFORMATION

Lokaler
Evangelie-Institutets moderna och fräscha lokaler är centralt belägna på Barnarpsgatan 23 i Jönköping. Det är några minuter från tåg och busstationen och nära till restauranger, caféer och butiker av alla slag.

Boende
Jönköping är en av Sveriges större städer med egen högskola, vilket skapar många bra möjligheter för att finna boende. Frikyrkligheten är större än i andra delar av landet vilket gör det lättare att finna en rum att hyra, då troende gärna har just en bibelstudent som hyresgäst. Du kan även söka på blocket, hemnet och kvalster och inte minst så har Jönköpings studentkår en bra sida med annonser: http://www.jonkopingsstudentkar.se/studentnytta/hitta-boende/lediga-lagenheter.html

Förutom alla dessa möjligheter, kan du också kontakta ETALs kontor för att hitta boende genom vårt kontaktnät.

Ekonomi
Skolavgiften är 14 000 kr, eller 7 000 kr per termin.

Anmälningsavgiften är på 500 kr och ska betalas i samband med din ansökan. Anmälningsavgiften är inräknad i skolavgiften och dras av när du ska betala resterande belopp. Vid terminens början betalar du 4000 kr och resten kan du delbetala till den första varje månad.

Jobb
En skoldag är förlagd från 8:00-11:45, vilket gör att alla studenter har goda möjligheter att jobba på eftermiddagar, kvällar och helger.

Praktik
Varje elev gör 3 timmars praktisk hjälp varje vecka. I det ingår arbetsuppgifter som att tjäna  Evangelie-Institutet eller ETAL på olika praktiska sätt. Detta kan vara hjälp på ETALs kontor, på helgmöten, eller några minuter före eller efter skolan. Vi tar naturligtvis hänsyn till vad som fungerar för varje person.

Terminer
Hösttermin är 28 augusti – 15 december
Vårtermin 8 januari – 18 maj

Lov och ledigheter
Jullov 18 dec – 6 jan, 2017
Påsklov 28 mars – 3 april, 2018 ,
Kristi himmelsfärd 11 maj

Skoldagen
8:00 – 8:25 Bön och lovsång

8:25 – 9:05 Lektion 1

9:15 – 9:55 Lektion 2

9:55 – 10:20 Fika

10:20 – 11:00 Lektion 3

11:05 – 11.45 Lektion 4

Praktiska onsdagar
Onsdags-schemat justeras så att elever kan leda ett möte mellan 10:45-11:45. Detta ger intresserade elever tillfälle att praktisera

Undervisningsspråk
Alla kurser kommer att vara på svenska, vissa kurser kommer tolkas till svenska beroende på vilket lärarens modersmål är.

Konferenser och temahelger
Bland lärarna finns många internationella talare som är engagerade i stora delar av världen. I samband med att dessa kommer till Evangelieinstitutet ordnar vi också temahelger och konferenser dit alla är välkomna.

Internationell satsning för elever
Varje år organiserar vi en internationell satsning där elever får komma i funktion i Afrika, Asien eller Europa. Deltagande i detta innebär en extra avgift.

Satsningar för elever i Skandinavien
Vi räknar med att Guds Ande leder till många satsningar i Sverige och i de nordiska länderna.


TILL DIG SOM BOR I JÖNKÖPINGS KOMMUN!
Evangelie-Institutet behöver din hjälp.

Har du boende att hyra ut?

Om du har rum eller lägenhet att hyra ut till studenter hör av dig till oss så att vi kan förmedla boendeuppgifter.

Vi behöver volontärer
Vi kommer behöva både volontärer och anställda som hjälper till med översättning från engelska till svenska, från norska till svenska, kontorssysslor, hemsidor, media, TV , barn arbete, musik och mycket annat. Vi räknar med en expansiv fas sa hör gärna av dig och berätta vad du är intresserad av.

Till dig var du än bor i Sverige
Vi behöver hjälp med översättning från engelska till svenska, från norska till svenska, kontorssysslor, hemsidor, m.m. Mycket kan göras oavsett var du bor.
Kan du något av detta så hör av dig på e-post: info@etal.se eller telefon:
0382–12261 / 0708-649 850.

Skandinaviska Evangelie-Institutet - Beställ ansökningshandlingar