MissionsVisionen är en tidning i färg, som på ett starkt sätt lyfter fram evangeliets budskap, styrker och uppmuntrar troende. I varje tidning hittar du inspirerande undervisning av Peter Ljunggren och andra kristna ledare. MissionsVisionen lyfter också fram det evangeliska skeendet som äger rum utöver världen.

Prenumerera på MissionsVisionen utan kostnad!

Föregående nummer kan du läsa online