• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ge via PLUSGIRO, BANKGIRO, SWISH, EUROKONTO

Plusgiro: 353479-9
Bankgiro: 5613-4216
Swish 123 666 42 96
Eurokonto: HANDSESS / SE92 6000 0000 0000 4621 6669
Euro account: HANDSESS / SE92 6000 0000 0000 4621 6669

Finansiell integritet

ETAL genomgår en frivillig revision varje år utförd av en oberoende auktorierad revisor.

ETAL styrs av en oberoende styrelse där flertalet inte är anställda inom organisationen.

ETAL strävar efter att tydligt förklara syftet med varje insamling av ekonomiska medel samt se till att varje krona går till det syfte som angivits.

ETAL tillvaratar alla givares integritet genom att inte lämna ut information från vårt adressregister. Se vår PERSONUPPGIFTSPOLICY.