• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ge via PLUSGIRO, BANKGIRO, SWISH, EUROKONTO

Lahjoita EUROTILILLE

Plusgiro: 353479-9
Bankgiro: 5613-4216
Swish 123 666 42 96
Eurokonto: HANDSESS / SE92 6000 0000 0000 4621 6669
Euro account: HANDSESS / SE92 6000 0000 0000 4621 6669
EUROTILILLE: HANDSESS / SE92 6000 0000 0000 4621 6669

Finansiell integritet

ETAL genomgår en frivillig revision varje år utförd av en oberoende auktorierad revisor.

ETAL styrs av en oberoende styrelse där flertalet inte är anställda inom organisationen.

ETAL strävar efter att tydligt förklara syftet med varje insamling av ekonomiska medel samt se till att varje krona går till det syfte som angivits.

ETAL tillvaratar alla givares integritet genom att inte lämna ut information från vårt adressregister. Se vår PERSONUPPGIFTSPOLICY.

ETALIN TALOUDELLINEN VASTUU

ETAL suostuu vapaaehtoisesti  vuotuiseen itsenäisen tilintarkastusyhteisön tarkastukseen.  Tilinpäätös esitetään yleisesti hyväksyttyjen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

ETAL suostuu vapaaehtoisesti  vuotuiseen lailliseen tarkastukseen varmistaakseen, että organisaatio noudattaa soveltuvaa lakia ja sääntöjä.

ETALia ohjaa  itsenäisen yhtiön hallitus, jossa ennemistö ei ole henkilökuntaa.

ETAL pyrkii varmistamaan, että kaikessa sen varainhankinnassa esitetään selvästi varojen käyttötarkoitus,  ja että kaikki saadut avustukset käytetään kuvattuihin tarkoituksiin.

ETAL suojaa lahjoittajien yksityisyyttä – postituslistaa ei markkinoida.  Katso Tietosuojakäytäntöä.