Evangelium Till Alla är en tidning i färg, som på ett starkt sätt lyfter fram evangeliets budskap, styrker och uppmuntrar troende. I varje tidning hittar du inspirerande undervisning av Peter Ljunggren och andra kristna ledare. Evangelium Till Alla lyfter också fram det evangeliska skeendet som äger rum utöver världen.

Beställ Evangelium Till Alla utan kostnad!
(Se formulär längre ned till höger på denna sida)

Läs föregående nummer online